Pazarlamanın Geleceği

Pazarlamanın geleneksel olarak tanımı; ürün ya da hizmetlerin müşteriye doğru akışa yönlendiren işletme faaliyetlerinin bütünüdür diye geçer. Kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayacak değişimleri gerçekleştirmek üzere; fikir, ürün veya hizmetlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılmasına ilişkin planlama ve uygulama sürecidir.

Kısaca pazarlamanın tarihine bakacak olursak çok eski bir mazisi olduğunu fark edeceğiz. 1730’larda ilk dergilerin çıkması ve bu dergilere reklam verilmesi, 1839’da poster reklamlar, 1867’de billboardlar, 1922’de radyo reklamları, 1941’de ilk tv reklamı, 1970’lerde telefonla pazarlama, 1973’ten sonra gelişen teknoloji ile başlayan dijital pazarlama. Evet ilk cep telefonun icadı, ilk kişisel bilgisayarın icadı ile bundan 35-40 sene öncesinde başladı aslında dijital pazarlama…

pazarlamanin gelecegi

Görüldüğü üzere zamanla birlikte pazarlama sürekli değişiyor. Pazarlamanın her dönem değişen bir trendi oluyor. Günümüzde internetin kullanımının artması, tv’nin ve radyonun önemini kaybetmesi yavaş yavaş markaları dijital medyaya yönlendiriyor.

İhtiyaçların değişmesiyle birlikte pazarlamanın kuralları da değişmeye başladı. Geleneksel pazarlamanın 4P’sinin yanına yeni ‘P’ler eklendi.

  • People
  • Purpose
  • Packing
  • Proper

Pazarlama pazarlamacılara bırakılmayacak kadar önemlidir demiş bir zât-ı muhterem.Boşuna da dememiş bu lafı. Günümüz pazarlama yöneticilerinin bir çoğu X Kuşağında yer aldığı için yeni tüketici kitlesi olan Y ve Z kuşağına hitap edemiyor. Geleneksel pazarlamanın yerini dijital pazarlamaya bırakmasıyla pazarlamanın geleceğinin ne yönde seyredeceğini tahmin etmek zor olmuyor. Bir kaç büyük marka hariç başarılı bir dijital pazarlama stratejisine sahip markalarımız bir elin parmaklarını geçmeyecek durumda.

Bundan 10 yıl sonrasını değil, 1 yıl sonrasını, 6 ay sonrasını bile görmek zor iken globalleşen piyasada değişen trendlere ayık uydurabilen, doğru stratejiler belirleyen markalar dijital pazarlama ile pastadan daha büyük pay yiyeceklerdir.

Yorumları Oku (1)

  1. Ben pazarlama stratejilerini en son 4P + 3P ile bıraktım. Fakat emin olduğum bir konu varsa pazarlamanın artık dijital ortam üzerinden devam edeceği… Eski usul bina giydirme, afiş ve bayrak asma işlemlerinin çok yakın bir tarihte raflara kalkacağı kanısındayım.

    Başarılı bir dijital pazarlama stratejisine sahip firmaları ve örnek çalışmaların yer aldığı bir yazınızı bekliyor olacağım.

    Ellerinize emeğinize sağlık.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.