+90 216 599 0495
+90 216 599 0495

Algoritma Nedir? Niçin Kullanılır?

Algoritma Nedir? İnsan hayatında yapılan planlamanın bilgisayar alanındaki karşılığı olarak kabul edilir. İnsanlar bir işe başlamadan önce mutlaka plan yapar ve planlarını adımlara bölerek başarılı olmayı hedefler. İşte bilgisayar alanında kodlama vb. işlemler yapılırken de algoritma kullanılarak bilgisayardan beklenen işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlar. İşlem basamakları olarak da anılan bu kavram problem çözümünde hangi yöntemin seçileceği, kullanılacak araçlar ve elde edilecek sonuçlar noktasında başarılı olunmasını sağlar. Genellikle problem çözme amacıyla üretilen; açık, basit, sıralı ve tekrarı mümkün olan algoritma programlamanın en önemli unsurudur. 3 farklı şekilde hazırlanıp gösterilebilen algoritmalar ihtiyaca göre metin şeklinde, pesudo-codes denilen sözel kodlarla ya da akış çizelgeleri şeklinde ortaya konabilir.

Algoritma Hazırlama Süreci

Temel anlamda problem çözme hedefi ile üretilen bu kavramın başarı elde etmesinde çeşitli etkenler rol oynar. Bu etkenlerden ilki problemin çözümünde kesin sonuç için problemin her yönü ile anlaşılması ve araştırılmasıdır. Aksi takdirde çözüm için üretilecek kodlar başarısız ve yetersiz olacaktır. Başarıya yön veren etkenlerden bir diğeri de en kısa sürede en az komutla en fazla verimin elde edilmesidir. Bu nedenle sonuç odaklı ve sadece çözüme odaklanan kodların üretilmesi önemlidir. Sonrasında algoritma oluşturma aşamasına geçilir. Her adıma bir rakamın verildiği hazırlama sürecinde veri ve yöntemler birleştirilerek bu verilerin kullanım sırası belirlenir. Her şeyin apaçık bir şekilde yapıldığı bu aşamadan sonra sonuç ayrıntılı bir şekilde elde edilir. Algoritma oluşturma sürecinde üretilen algoritmanın programlanmaya müsait olması ve güncellemelere açık olması gerekir.

Algoritma Kavramları

Algoritma’da kullanılan terimleri şu şekilde sıralamak mümkündür;
Tanımlayıcı: Programcının oluşturduğu bütün verilerin açıklanması için kullanılan kelimelere verilen isimdir. Özellikle programın daha anlaşılır olması için tanımlayıcı ifadeler kullanılır. Tanımlayıcı seçiminde harf, rakam ve bazı diğer sınırlamalar bulunduğundan rastgele bir tanımlayıcı seçilemez.

Değişken: Program her başlatıldığında değişen değerler alan bilgilerdir. Programcı isteğine bağlı olarak isimlendirilen değişken tanımlayıcı gibi rastgele isimlendirilemez.

Sabit: Değişkenin tam aksine programda belli ve değişmeyen bilgilerdir.
Sayaç: Bazı programlarda belirli işlemler tekrar eder. Bu nedenle sayaç adı verilen eklentiler kullanılır.

Algoritma Nedir? Niçin Kullanılır? Dışındaki Diğer Yazılarımız

Yükselmeye hazır mısınız?