Generative AI (Yapay Zeka) Danışmanlığı

Üretken yapay zekanın potansiyelini kullanarak özel makine öğrenimi çözümleri sunanmaktayız. Hızlı inovasyon, problem çözme ve iş akışlarına entegrasyon sağlar, GAN'lar ve VAE'ler gibi teknolojilerle ve sorumlu yapay zeka uygulamalarıyla uyumlu olmasını sağlıyoruz.

Generative AI (Yapay Zeka) Danışmanlığı Nedir?

Generative AI (yapay zeka), makine öğrenimi ve derin öğrenme tekniklerini kullanarak yeni içerikler üretebilme yetisine sahip yapay zeka sistemleridir. Yapay zeka danışmanlığı, işletmelerin bu yenilikçi AI teknolojisini kendi hedefleri doğrultusunda nasıl uygulayabilecekleri konusunda uzman tavsiyesi ve yönlendirme sağlar. Bu, yapay zeka mühendisliği ve yapay zeka uygulamaları gibi alanlarda derinlemesine teknik bilgi gerektirir.

Generative AI Danışmanlığı

Generative AI danışmanlığı, kurumların ve bireylerin yapay zeka teknolojilerini kullanarak daha verimli, yenilikçi ve rekabetçi hale gelmelerini sağlayan bir süreçtir. Bu danışmanlık hizmeti, AI modellerinin geliştirilmesi, optimize edilmesi ve uygulanmasını içerir. Generative AI, yeni içerikler oluşturma yeteneğiyle öne çıkar ve birçok sektörde farklı uygulamalara sahiptir. Özellikle metin, resim, ses ve video üretiminde kullanılan generative AI modelleri, pazarlama, müşteri hizmetleri, oyun geliştirme ve daha birçok alanda önemli avantajlar sunar.

Danışmanlık hizmetleri, şirketlerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş çözümler sunar. Bu süreç, veri toplama ve ön işleme, model eğitimi, optimizasyon, test ve doğrulama gibi aşamalardan oluşur. Uzman danışmanlar, doğru AI modellerinin seçilmesi ve uygulanmasında rehberlik ederek, projelerin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesini sağlar. Ayrıca, etik ve güvenlik konularına da dikkat edilerek, sürdürülebilir ve güvenli AI çözümleri geliştirilir.

placeholder

Generative AI Danışmanlık Süreci Aşamaları

Generative AI danışmanlık süreci, başarılı bir AI uygulaması için izlenmesi gereken belirli aşamalardan oluşur. Her aşama, projenin genel başarısını etkileyecek kritik adımları içerir ve bu adımların doğru bir şekilde yönetilmesi, istenen sonuçların elde edilmesi açısından büyük önem taşır.

placeholder

Veri Toplama ve Ön İşleme

Veri toplama, generative AI projelerinin temel taşlarından biridir. Kaliteli ve yeterli miktarda veri, bir AI modelinin performansını doğrudan etkiler. Bu aşamada, proje için gerekli olan veriler çeşitli kaynaklardan toplanır. Veri toplama süreci, hem yapılandırılmış hem de yapılandırılmamış veri kaynaklarını içerebilir. Yapılandırılmış veriler genellikle veritabanları ve elektronik tablolar gibi organize kaynaklardan gelirken, yapılandırılmamış veriler metin belgeleri, görseller ve ses kayıtları gibi daha karmaşık kaynaklardan elde edilir.

Ön işleme aşaması, toplanan verilerin model eğitimi için uygun hale getirilmesini içerir. Bu süreçte, veriler temizlenir, eksik veriler doldurulur ve gereksiz bilgiler çıkarılır. Ayrıca, verilerin normalleştirilmesi ve özellik çıkarımı gibi işlemler de bu aşamada gerçekleştirilir. Ön işleme, AI modellerinin daha hızlı ve doğru bir şekilde öğrenmesini sağlamak için kritik bir adımdır. Örneğin, görüntü verileri için boyutlandırma ve renk kanallarının ayarlanması, metin verileri için tokenizasyon ve stop kelimelerin çıkarılması gibi işlemler yapılır.

placeholder

Model Eğitimi ve Optimizasyonu

Model eğitimi, generative AI projelerinde en önemli aşamalardan biridir. Bu aşamada, seçilen AI modeli, ön işlenmiş verilerle eğitilir. Modelin eğitimi, veri setindeki örüntüleri ve ilişkileri öğrenmesini sağlar. Eğitim süreci genellikle büyük miktarda veri ve hesaplama gücü gerektirir. Eğitim sırasında, modelin performansı çeşitli metriklerle izlenir ve optimize edilir. Eğitim süreci, modelin parametrelerinin ayarlanması ve hyperparametrelerin optimize edilmesini içerir. Bu aşamada, overfitting ve underfitting gibi problemlerle başa çıkmak için düzenleme teknikleri ve çapraz doğrulama yöntemleri kullanılır.

Optimizasyon, modelin performansını artırmak için yapılan iyileştirmeleri kapsar. Bu süreçte, öğrenme oranı, batch boyutu ve epoch sayısı gibi hyperparametreler ayarlanır. Ayrıca, modelin karmaşıklığı ve derinliği de optimize edilir. Örneğin, derin öğrenme modellerinde katman sayısının ve nöron sayısının ayarlanması, modelin performansını doğrudan etkiler. Optimizasyon süreci, modelin genel doğruluğunu artırırken, eğitim süresini ve hesaplama kaynaklarını da verimli kullanmayı hedefler.

placeholder

AI Modelinin Test Edilmesi ve Doğrulanması

Modelin test edilmesi ve doğrulanması, generative AI projelerinde kritik bir adımdır. Bu aşamada, eğitilmiş model, daha önce görmediği test verileri üzerinde değerlendirilir. Modelin performansı, doğruluk, kesinlik, duyarlılık ve F1 skoru gibi metriklerle ölçülür. Test süreci, modelin gerçek dünya verileriyle nasıl performans göstereceğini anlamak için önemlidir. Ayrıca, bu aşamada modelin genelleme yeteneği ve dayanıklılığı da değerlendirilir.

Doğrulama süreci, modelin sonuçlarının güvenilirliğini ve tutarlılığını test etmek için gerçekleştirilir. Bu süreçte, modelin çıktıları detaylı bir şekilde incelenir ve modelin hataları analiz edilir. Modelin doğrulama sürecinde, cross-validation ve k-fold validation gibi teknikler kullanılarak, modelin çeşitli veri alt kümeleri üzerinde performansı değerlendirilir. Bu teknikler, modelin overfitting veya underfitting yapıp yapmadığını belirlemeye yardımcı olur. Ayrıca, doğrulama sürecinde, modelin sonuçlarının iş gereksinimlerini ve performans kriterlerini karşılayıp karşılamadığı da değerlendirilir.

placeholder

Generative AI (Yapay Zeka) Danışmanlığı Neden Tercih Etmelisiniz?

Yapay Zeka Danışmanlığı, iş süreçlerini otomatikleştirebilir, müşteri hizmetlerini geliştirebilir ve hatta yaratıcı projelerde yenilikçi çözümler sunabilir. Yapay zeka avantajları, işletmelerin daha verimli çalışmasını sağlar ve rekabet avantajı yaratır.

Webtures olarak, sizlere sadece bugünün değil, yarının da kapılarını aralayan bir danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Yapay zeka danışmanlığı ile işletmenizin potansiyelini maksimize edin, pazarda öne çıkın ve teknolojinin gücünü arkasına alarak başarıya ulaşın.

Zaman ve Maliyet Etkinliği

Generative AI, iş süreçlerinizi otomatize ederek zaman ve maliyetlerden tasarruf etmenizi sağlar. Daha az insan gücüne ihtiyaç duyarak, çalışanlarınızın yaratıcılık ve strateji gibi daha değerli görevlere odaklanmasına olanak tanır.

Müşteri Deneyimini Yeniden Tanımlayın

AI destekli chatbotlar ve kişiselleştirilmiş hizmetlerle, müşterilerinize unutulmaz bir deneyim sunun. İhtiyaçlarını anında karşılayarak müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırın.

İnovasyon ve Yaratıcılığı Teşvik Edin

Generative AI, sınırları zorlayan yaratıcı projeler üreterek işletmenize yeni perspektifler kazandırır. Reklam kampanyalarından içerik oluşturmaya, ürün tasarımlarından müşteri hizmetlerine kadar her alanda inovasyon yapın.

Riskleri Azaltın ve Verimliliği Artırın

AI danışmanlığı, işletmenizin karşılaşabileceği riskleri önceden belirleyerek önlem almanıza yardımcı olur. Ayrıca, iş süreçlerinizdeki verimliliği maksimize ederek daha akılcı ve hızlı kararlar almanızı sağlar.

Geleceğe Yatırım Yapın

AI teknolojisinin hızla geliştiği bir dünyada, generative AI danışmanlığı işletmenizi geleceğe taşıyacak bir köprüdür. Bu teknolojiye yapılan yatırım, sürdürülebilir büyüme ve uzun vadeli başarı anlamına gelir.

 • İhtiyaç Analizi

  Her şey, işletmenizin mevcut durumunu ve gelecekte nereye gitmek istediğini anlamakla başlar. Bu aşamada, işletmenizin operasyonları, pazar konumu ve teknolojik altyapısı gibi temel bileşenleri detaylı bir şekilde incelenir.

 • Stratejik Planlama

  Analiz aşamasından elde edilen bilgiler ışığında, işletmenizin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak özel bir yapay zeka yol haritası geliştirilir. Bu plan, uygulanacak teknolojileri, zaman çizelgelerini ve beklenen sonuçları içerir.

 • Çözüm Entegrasyonu

  Stratejik plana dayanarak, seçilen yapay zeka çözümleri işletmenizin mevcut sistemlerine ve iş süreçlerine entegre edilir. Bu, özel yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesi ve mevcut sistemlere entegrasyonunu kapsayabilir.

 • Eğitim ve Destek

  Yapay zeka teknolojilerinin başarıyla entegre edilmesi, eğitim ve destekle tamamlanır. İşletmenizin çalışanları, yeni sistemleri etkin bir şekilde kullanabilmeleri için gerekli eğitimlerden geçirilir.

 • Sürekli İyileştirme

  Yapay zeka danışmanlığı, tek seferlik bir işlem değil, sürekli bir iyileştirme sürecidir. Teknolojinin ve işletmenizin ihtiyaçlarının değişimine uyum sağlamak için düzenli değerlendirmeler ve güncellemeler yapılır.

Generative AI (Yapay Zeka) Teknolojisinin Geleceği Nedir?

AI teknolojisinin geleceği parlak ve sürekli gelişmekte. Generative AI, daha önce hayal bile edilemeyen yeni ürünlerin, hizmetlerin ve hatta sanatsal eserlerin yaratılmasını mümkün kılıyor. Yapay zeka uygulaması ve geliştirilmesiyle, AI’in hayatımızın hemen her alanında daha bütünleşik ve etkili bir rol oynaması bekleniyor.

Generative AI Yapay Zeka Danışmanlık Hizmetlerimiz

Kullanım Örneği Tanımlama ve Fizibilite Değerlendirmesi

Ekibimiz, kuruluşunuzda üretken yapay zeka için potansiyel kullanım durumlarının belirlenmesine yardımcı olur. Üretken yapay zeka çözümlerinin uygulanabilirliğini ve potansiyel etkisini değerlendirmek için fizibilite çalışmaları yürütüyor ve size bilinçli kararlar almanız için içgörüler sağlıyoruz.

Teknoloji Değerlendirme ve Seçimi

GPT-4, Llama, PaLM 2 ve BERT gibi modeller de dahil olmak üzere çeşitli üretken yapay zeka teknolojileri ve araçlarının derinlemesine değerlendirmesini yapıyor ve optimum seçim ve uygulamayı sağlamak için bunların yeteneklerini ve kuruluşunuzun özel gereksinimleriyle uyumluluğunu analiz ediyoruz.

Uyum ve Güvenlik Danışmanlığı

GDPR, CCPA ve HIPAA gibi kritik düzenlemeler hakkındaki bilgilerimizden yararlanarak, sistem uyumluluğunu sağlayarak üretken yapay zeka çözümünüz için veri gizliliğini koruyoruz. Bu, en üst düzeyde veri bütünlüğünü korurken potansiyel riskleri azaltır.

Veri Mühendisliği

Gelişmiş veri mühendisliği araçları ve teknikleri kullanarak verilerinizi model eğitimi için hazırlıyoruz. Ardından makine öğrenimi uzmanlığımızdan yararlanarak bu verileri, tahmine dayalı analiz gibi belirli görevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış anlamlı özel modeller oluşturmak için kullanıyoruz.

Özel LLM Geliştirme

Uzmanlarımız LLM'leri işiniz için özel olarak optimize eder. İhtiyaçlarınız için doğru önceden eğitilmiş modeli seçerek başlıyoruz, özel verilerinizi hazırlıyoruz ve ardından modeli verilerinizle eğitmek için ince ayar teknikleri kullanarak özel LLM'nizin alana özgü doğru yanıtlar sunmasını sağlıyoruz.

Üretken Yapay Zeka Çözüm Geliştirme

İçerik oluşturma için doğal dil üretiminden yaratıcı tasarım için görüntü sentezine ve ötesine kadar çeşitli alanlar için güçlü üretken yapay zeka çözümleri oluşturuyor, işletmelere süreçleri kolaylaştırma, eyleme geçirilebilir içgörüler elde etme ve benzeri görülmemiş verimlilik sağlama konusunda güç veriyoruz.

Üretken Yapay Zeka Entegrasyonu

Mevcut sistem ve süreçlerinizde üretken yapay zeka uygulamalarının sorunsuz bir şekilde uygulanmasını sağlamak için kuruluşunuzla yakın işbirliği içinde çalışıyoruz. Amacımız, kesintileri en aza indirmek ve üretken yapay zekanın faydalarını en üst düzeye çıkarmak, engeller veya komplikasyonlar olmadan yeteneklerinden yararlanmanızı sağlamaktır.

Bakım ve Destek

Ekibimiz, değişen ihtiyaçları karşılamak için yapay zeka çözümlerinizin sürekli işlevselliğini, performans optimizasyonunu ve adaptasyonunu sağlar. İster güncellemeleri ele almak, ister algoritmalara ince ayar yapmak veya duyarlı teknik destek sağlamak olsun, amacımız GenAI çözümlerinizin sürekli olarak en yüksek verimlilikte çalışmasını sağlamaktır.

 • GPT-4

  Gelişmiş muhakeme yetenekleri ve daha geniş genel bilgi sayesinde karmaşık sorunları yüksek doğrulukla çözebilen bir dizi OpenAI modeli.

 • LLaMA

  LLaMA (Large Language Model Meta AI) metin oluşturmak, konuşmalar yapmak, yazılı materyalleri özetlemek, matematik teoremlerini çözmek veya protein yapılarını tahmin etmek için tasarlanmış temel bir büyük dil modelidir.

 • PaLM 2

  Google'ın en yeni kapsamlı dil modeli, kod yorumlama, matematiksel çözümler, kategorizasyon, sorgu yanıtları ve birden fazla dilde yetkinlikle çeviri gibi karmaşık akıl yürütme görevlerini yerine getirmede öne çıkıyor. Bu model, Google'ın sorumlu yapay zeka konusundaki kararlılığını vurguluyor ve doğal dil üretiminde önceki yeteneklerini aşıyor.

 • Claude

  Claude, Anthropic tarafından geliştirilen ve iş akışlarıyla entegre edilebilen sanal bir asistan olarak eğitilen büyük bir dil modelidir (LLM). Anthropic'in geliştirici konsolundaki hem bir sohbet arayüzü hem de API aracılığıyla erişilebilen Claude, çok çeşitli konuşma ve metin işleme görevlerini yerine getirebilir.

 • GPT-3

  Metin oluşturma, özetleme, çeviri ve soru yanıtlama gibi doğal dil işleme görevlerini yerine getirebilen bir dizi OpenAI modeli.

  • Davinci

  • Curie

  • Babbage

  • Ada

 • GPT-3.5

  GPT-3'ü geliştiren ve metin veya kod üretebilen, son derece yetenekli ve uygun maliyetli Gpt-3.5-turbo da dahil olmak üzere bir dizi OpenAI modeli.

 • DALL.E

  OpenAI tarafından geliştirilen DALL-E, metin komutlarına dayalı olarak gerçekçi görüntüler ve sanat eserleri üretir. Belirli bir boyutta görüntüler üretebilir, önceden var olan görüntüleri değiştirebilir ve kullanıcı tarafından sağlanan görüntülerin varyasyonlarını oluşturabilir.

 • Whisper

  Whisper, dil tanımlama, konuşma çevirisi ve çok dilli konuşma tanıma yapabilen genel amaçlı bir konuşma tanıma OpenAI modelidir.

 • Embeddings

  OpenAI'nin Gömüleri, kelimeler ve ifadeler gibi dilsel birimlerin anlamsal anlamını ve aralarındaki ilişkileri yakalayan sayısal temsilleridir.

 • Moderation

  Moderasyon modelleri, çevrimiçi platformlardan uygunsuz veya zararlı içeriğin belirlenmesi ve kaldırılması gibi içerik moderasyon görevlerine yardımcı olmak için tasarlanmış makine öğrenimi OpenAI modelleridir.

 • Stable Diffusion

  Kararlı Difüzyon, metin komutlarından ayrıntılı görüntüler üretir ve metin tarafından yönlendirilen resim içi, resim dışı ve resimden resme çevirme gibi görevler için de kullanılabilir.

 • Bard

  LaMDA tarafından desteklenen Google'ın Bard'ı, doğal dil istemlerine insan benzeri yanıtlar üretmek üzere tasarlanmış, metinden metine üretken bir yapay zeka sohbet robotudur.

Neden Generative AI Danışmanlığı İçin Webtures’i Seçmelisiniz?

Üretken Yapay Zeka Uzmanlığı

Özel çözümlerimizle yapay zeka inovasyonunun bir sonraki seviyesini deneyimleyin. OpenAI'nin ChatGPT'si, Google'ın Bard'ı, Stability AI'nın Stable Diffusion'ı ve Midjourney gibi özel üretken yapay zeka çözümleri geliştirerek işletmelerin üretken yapay zeka teknolojisindeki en son gelişmelerden yararlanmasını sağlıyoruz.

Özelleştirilmiş Çözümler

Her kuruluşun kendine özgü gereksinimleri olduğunu biliyoruz. İş hedeflerinizle uyumlu ve özel zorluklarınızı ele alan özelleştirilmiş üretken yapay zeka çözümleri sunmaktan gurur duyuyoruz. Hizmetlerimizi ihtiyaçlarınıza göre uyarlayarak, kuruluşunuzda üretken yapay zekanın etkinliğini ve etkisini en üst düzeye çıkarıyoruz.

Uçtan uca Destek

Üretken yapay zeka danışmanlık hizmetlerimiz, strateji ve geliştirmeden uygulama ve desteğe kadar tüm yelpazeyi kapsar. Proje yaşam döngüsü boyunca kapsamlı destek sağlayarak sorunsuz bir deneyim sunuyor ve üretken yapay zekadan elde ettiğiniz değeri en üst düzeye çıkarıyoruz.

Sorumlu Yapay Zeka Uygulamaları

Kendimizi etik, şeffaf ve mevzuata uygun jeneratif yapay zeka çözümleri geliştirmeye adadık. Kullanıcılarımızın güvenliğine, güvenilirliğine ve gizliliğine öncelik veriyor, sorumlu yapay zeka uygulamalarının güven oluşturmak ve uzun vadeli başarı sağlamak için çok önemli olduğunu kabul ediyoruz.

Generative AI Yapay Zeka Danışmanlığına Yaklaşımımız

Veri Analizi ve Üretken Model Seçimi

İşe mevcut verilerinizi, yazılım sistemlerinizi ve teknolojik altyapınızı inceleyerek başlıyoruz. Bu analiz, operasyonlarınızda GAN'lar, VAE'ler veya RNN'ler gibi üretken yapay zeka modellerini kullanma fırsatlarını belirlememizi sağlar. Benzersiz iş bağlamınızı anlayarak, operasyonel verimliliğinizi artırmak için en uygun üretken yapay zeka teknolojilerini belirliyoruz.

Deneysel Geliştirme - Pilot Proje

İş ortamınızda üretken yapay zekanın potansiyelini göstermek için küçük ölçekli bir sistem veya Minimum Uygulanabilir Ürün (MVP) geliştiriyoruz. Bu, içerik oluşturma, anomali tespiti veya ürün önerme görevleri için üretken modellerin test edilmesini içerebilir. Denemeler yaparak, ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış üretken yapay zeka sistemini geliştirmek için alanları belirliyoruz.

Tam Ölçekli Üretken Yapay Zeka Dağıtımı

Pilot proje tüm paydaşlardan onay aldıktan sonra, uzman ekibimiz tam ölçekli üretken yapay zeka sistemini başlatır. Ayrıntılara titizlikle dikkat ederek, üretkenliği artırmak ve iş hedeflerinize ulaşmak için üretken yapay zekanın dönüştürücü yeteneklerinden yararlanmanıza olanak tanıyan sorunsuz ve başarılı bir dağıtım sağlıyoruz.

İzleme ve Performans İyileştirme

Üretken yapay zeka sistemi konuşlandırıldıktan sonra, performansını izlemek ve sürekli verimliliğini sağlamak için izleme mekanizmaları kuruyoruz. Ekibimiz sistemin çıktılarını yakından izliyor, temel metrikleri analiz ediyor ve performansını optimize etmek için gerekli ayarlamaları yapıyor. Herhangi bir sorunu proaktif olarak tespit ediyor ve sistemin yeteneklerini geliştirmek için derhal harekete geçiyoruz.

Generative AI Danışmanlığı Hizmeti Verdiğimiz Sektörler

Üretken yapay zeka danışmanlık hizmetlerimiz çok çeşitli sektör dikeylerine hitap ederek, farklı sektörlerdeki işletmelerin inovasyonu teşvik etmek, operasyonları optimize etmek ve hedeflerine ulaşmak için üretken yapay zekanın gücünden yararlanmalarına yardımcı olur.

Sağlık Hizmetleri

Özel üretken yapay zeka çözümlerimiz ve danışmanlık hizmetimiz, sağlık hizmeti sağlayıcılarının gelişmiş hasta bakımı sunmasını ve gelişmiş operasyonel verimlilik sağlamasını sağlar. Üretken yapay zeka ile sağlık hizmeti sağlayıcıları tanısal doğruluk, öngörücü hasta izleme ve gelişmiş tıbbi görüntü yorumlama sağlayabilir ve sağlık hizmeti dolandırıcılığını önemli ölçüde engelleyebilir.

Üretim

Üretken yapay zeka danışmanlık hizmetimiz, üretken yapay zekayı üretim işinize entegre etmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Benzersiz ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış üretken yapay zeka çözümleriyle, hem şirket içinde hem de müşterilerle olan etkileşimlerinizde işletmeniz için verimliliği, üretkenliği, müşteri memnuniyetini ve maliyet etkinliğini artırabilirsiniz.

Perakende

Perakende için üretken yapay zeka danışmanlığımız, müşteri deneyimlerini kişiselleştirerek, yapay zeka aracılığıyla envanteri optimize ederek ve benzersiz mağaza içi ortamlar yaratarak büyümeyi destekliyor. Tahmine dayalı analitiği kullanarak, verileri stratejik eyleme dönüştürmek için pazar eğilimlerini tahmin etmeye yardımcı oluyor, işletmeler için verimliliği, müşteri katılımını ve satışları artırıyoruz.

Tedarik Zinciri ve Lojistik

Uzman bir jeneratif yapay zeka danışmanlığı olarak, tedarik zinciri ve lojistik şirketlerine operasyonları optimize etme ve verimliliği artırma konusunda güç veriyoruz. Danışmanlık hizmetimiz veri analizi, modelleme ve algoritma seçimine odaklanarak gerçek zamanlı takip, otomatik depo işlevleri ve gelişmiş karar verme süreçleri sağlıyor.

Bankacılık ve Finans

Üretken yapay zeka danışmanlık hizmetlerimiz, üretken yapay zekayı benimsemelerine yardımcı olarak bankacılık ve finans işletmelerine fayda sağlar. Doğru üretken yapay zeka çözümleri, kişiselleştirilmiş finansal tavsiyeleri, gelişmiş risk yönetimini ve otomatik müşteri desteğini kolaylaştırarak veriye dayalı kararların ve gelişmiş uyumluluğun önünü açar.

Sigorta

Üretken yapay zeka danışmanlık hizmetlerimiz, sigortalama, talep işleme ve müşteri desteğini otomatikleştirerek ve etkili karar verme, risk yönetimi ve gelişmiş uyumluluk için gerçek zamanlı veri analizini kullanarak sigorta sektörünü geliştirir.

Seyahat & Turizm

Üretken yapay zeka çözümlerimiz, seyahat ve turizm sektöründeki işletmelere dönüştürücü bir avantaj sunuyor. Kişiselleştirilmiş öneriler, sohbet robotları aracılığıyla anlık müşteri desteği ve veriye dayalı içgörüler sayesinde GenAI, şirketleri özel seyahat paketleri sunma, hizmet kalitesini artırma ve bilinçli kararlar alma konusunda güçlendirir.

Hukuk

GenAI çözümlerimizle, hukuk firmalarını ve hukuk profesyonellerini belge oluşturma, sözleşme analizi, yasal araştırma ve daha fazlasını yapmaları için güçlendiriyoruz. GenAI çözümlerimiz doğruluğu, verimliliği ve üretkenliği artırarak hukukçuların stratejik karar alma ve müşteri odaklı faaliyetlere daha fazla zaman ayırmalarını sağlıyor.

Görüntü Sınıflandırma Modelleri

VGG-16
ResNet50
Inceptionv3
EfficientNet

Üretken Yapay Zeka Modelleri

Generative Adversarial Networks
Transformer models (GPT3, GPT 3.5 Turbo,LaMDA, Wu-Dao)

Algoritmalar

Supervised/Unsupervised Learning
Clustering
Metric Learning
Fewshot Learning

Sinir Ağları

CNN
RNN
Representation Learning
Manifold Learning
Variational Autoencoders
Bayesian Network
Autoregressive Networks

Generative AI Partnerlerimiz

We strategically collaborate with a diverse ecosystem of partners and platforms, ensuring unparalleled flexibility and swift outcomes while maintaining quality and excellence.

Büyük Markalar Generative AI Danışmanlığında Bize Güveniyor

Company Graph 2023 Web
iletisime-gec
Birlikte Başaralım!
Örnek Bir Çalışma Sürecini İncelemek İster Misiniz?
Bizimle iletişime geçerek e-posta adresinize tanımlanacak örnek bir SEO planlama süreci ile çalışma sürecimiz hakkında ön bilgi sahibi olabileceksiniz.
Yıllık Planlama
Özelleştirilmiş Süreç
Takım Çalışması
ve diğerleri...
Bizimle İletişime Geçin

Generative AI Yapay Zeka Danışmanlığı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Üretken YZ, mevcut verilerden öğrenerek görüntülerden metin ve müziğe kadar yeni içerikler oluşturan bir makine öğrenimi dalıdır. Öncelikle tahminler veya bilinçli kararlar almak için verileri kullanmaya odaklanan geleneksel yapay zekanın aksine, üretken yapay zeka yaratıcılığı devreye sokarak sanat, müzik, oyun ve tasarım gibi alanlarda uygulama alanı bulur.

 

Generative AI modelleri, firmalar için pek çok avantaj sunar ve iş süreçlerini önemli ölçüde iyileştirebilir. Bu modeller, yaratıcı içerik üretme yetenekleri sayesinde, pazarlama, müşteri hizmetleri, ürün geliştirme ve daha birçok alanda yenilikçi çözümler sağlar. Firmanızda generative AI modellerinin kullanılması, hem operasyonel verimliliği artırır hem de maliyetleri düşürür.

Üretken yapay zeka, çok sayıda sektörü kapsayan geniş bir pratik uygulama yelpazesine sahiptir. İşte kayda değer birkaç örnek:

 • İmalat sektöründe: Üretken yapay zeka, ürünlerin ve operasyonel süreçlerin tasarımını ve optimizasyonunu güçlendirir. Boyut, ağırlık ve malzeme gibi parametreleri analiz ederek belirli gereksinimleri karşılayan yeni bileşenler tasarlayabilir. Ayrıca sensör verilerindeki kalıpları tespit ederek süreç optimizasyonuna olanak tanır ve böylece verimliliği artırır. Teknoloji, fiziksel prototiplere bağımlılığı azaltmak ve hataları sınırlamak için simülasyonlar ve dijital ikizler oluşturabilir. Sonuç olarak, üretken yapay zeka tasarım kalitesini yükseltir, üretim süreçlerini kolaylaştırır ve üretim masraflarını azaltır.
 • Sağlık alanında: Üretken yapay zeka, kişiselleştirilmiş tedavi protokolleri için potansiyel sunuyor. Hastaya özgü verileri işleyerek bireysel hasta gereksinimlerine uygun ısmarlama tedavi planları oluşturabilir.
 • Pazarlama alanında: Üretken yapay zeka, reklamlar ve ürün önerileri de dahil olmak üzere kişiselleştirilmiş pazarlama materyalleri hazırlayabilir. Bu, işletmelerin hedeflenen müşteri segmentleriyle daha etkili bir şekilde etkileşim kurmasını sağlar.
 • Eğitim alanında: Üretken yapay zeka, öğrenciler için özel öğrenme kaynakları geliştirebilir. Bir öğrencinin öğrenme tercihlerini değerlendirebilir ve ihtiyaçlarını karşılayan öğrenme materyalleri oluşturabilir.

Generative AI danışmanlığına ihtiyacınız olup olmadığını belirlemek, firmanızın mevcut iş süreçlerini ve gelecekteki hedeflerini değerlendirerek yapılabilir. İlk adım, iş süreçlerinizde verimliliği artırmak veya yenilikçi çözümler geliştirmek için hangi alanlarda iyileştirme yapabileceğinizi tespit etmektir. Eğer tekrarlayan ve zaman alıcı görevler, veri analizi gerektiren süreçler veya yaratıcı içerik üretimi gibi alanlarda zorluklar yaşıyorsanız, generative AI danışmanlığı sizin için uygun olabilir.

Generative AI, büyük veri setlerinden öğrenerek yeni ve özgün içerikler üretebilen yapay zeka modellerini kapsar. Bu modeller, genellikle derin öğrenme ve sinir ağları gibi ileri düzey makine öğrenme tekniklerine dayanır. Generative AI'nın çalışma prensibi, modelin büyük miktarda veriyi analiz ederek, verilerdeki örüntüleri ve ilişkileri öğrenmesi ve bu öğrendiklerini kullanarak yeni içerikler oluşturmasıdır.

Üretken yapay zeka iki aşamalı bir süreçle çalışır: eğitim ve üretim. Eğitim sırasında, bir veri kümesinden kalıpları ve ilişkileri öğrenir. Bu metin, görüntü veya herhangi bir yapılandırılmış veri olabilir. Bu kalıplar, model içindeki matematiksel parametreler şeklinde yakalanır. Eğitimden sonra, üretici yapay zeka bu öğrenilen parametrelerden örnekleme yaparak yeni, benzer veriler üretebilir. Örneğin, içselleştirdiği kalıplara dayanarak gerçekçi metinler, görüntüler, müzik veya başka içerikler üretebilir. Yeni, bağlamsal olarak ilgili veriler oluşturma yeteneği, üretken yapay zekayı sanat ve içerik oluşturmadan veri artırmaya ve daha fazlasına kadar çeşitli alanlardaki uygulamalarla güçlü bir araç haline getirir.

Üretken yapay zeka çözümlerimiz, işletmelere yeni fikirler ve çözümler üretme, manuel görevleri otomatikleştirme ve genel operasyonel verimliliği artırma gibi çeşitli avantajlar sağlamak üzere tasarlanmıştır. Kuruluşların müşteri tercihleri hakkında değerli içgörüler elde etmesini ve kişiselleştirilmiş öneriler veya ürünler sunmasını sağlayarak müşteri memnuniyetini ve katılımını artırır. Üretken yapay zekadan yararlanarak süreçleri kolaylaştırabilir, inovasyonu teşvik edebilir ve günümüzün dinamik iş dünyasında bir adım önde olabilirsiniz.

Üretken yapay zeka çözümlerimiz müşteri verilerini inceleyebilir, kalıpları ortaya çıkarabilir ve ürün veya hizmetler için kişiselleştirilmiş öneriler sunmak üzere tercihleri ayırt edebilir. İşletmeler bu teknolojiden yararlanarak müşterileri hakkında derinlemesine bir anlayış kazanıyor ve müşterilerin benzersiz ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan teklifleri uyarlamalarını sağlıyor. Bu yüksek müşteri anlayışı düzeyi, etkili karar vermeyi kolaylaştırır, müşteri memnuniyetini artırır ve uzun vadeli ilişkileri teşvik eder.

Üretken yapay zeka, işletmeler için muazzam öneme sahip dönüştürücü bir güç olarak duruyor ve çok sayıda zorlayıcı nedenden ötürü işletmelerin mevcut teknoloji altyapısına entegrasyonunu gerektiriyor. Yaratıcılığı ve inovasyonu teşvik eder, verimlilik kazanımları için görevleri otomatikleştirir, büyük ölçekte kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri sağlar ve veriye dayalı karar vermeyi kolaylaştırır. Bu entegrasyon bir seçenek değil, işletmelerin dijital çağda başarılı olmalarını sağlayan stratejik bir gerekliliktir. Üretken yapay zeka çözümlerini mevcut teknoloji altyapınıza entegre etmenize nasıl yardımcı olabileceği aşağıda açıklanmıştır:

 • Uzmanlık: Webtures, jeneratif yapay zeka teknolojilerinde zengin bir uzmanlığa sahiptir. Çeşitli üretken yapay zeka modelleri, algoritmalar ve bunların pratik uygulamaları hakkında derin bir anlayışa sahiptirler.
 • Özel Çözümler: Özel kurumsal ihtiyaçlarınızı ve hedeflerinizi karşılamak için özel olarak üretilmiş yapay zeka çözümleri oluşturabilir. Uzmanlıkları, benzersiz gereksinimlerinize uygun çözümlerin geliştirilmesine olanak tanır.
 • Teknik Destek: Sürekli teknik desteğe erişim anlamına gelir. Üretken yapay zeka geliştirmenin karmaşıklıklarında gezinmenize yardımcı olarak entegrasyon sürecinizin sorunsuz ve verimli olmasını sağlayabilirler.
 • Veri İçgörüleri: Veri toplama, hazırlama ve analiz konularında yardımcı olabilir ve üretken yapay zeka modellerinizin yüksek kaliteli, ilgili veriler üzerinde eğitilmesini sağlayabilir.
 • Test ve Optimizasyon: Jeneratif yapay zeka çözümlerinizi titizlikle test eder ve optimize eder, önceden tanımlanmış hedeflerinizi karşılamalarını ve istenen sonuçları vermelerini sağlar.
 • Ölçeklenebilirlik: Kuruluşunuz büyüdükçe, Webtures artan talepleri ve gelişen ihtiyaçları karşılamak için üretken yapay zeka çözümlerinizi ölçeklendirmenize yardımcı olabilir.
 • Önde Olun: Hızla gelişen jeneratif yapay zeka alanında bir adım önde olabilir, en son gelişmeler ve trendler hakkındaki içgörülerinden yararlanabilirsiniz.

Webtures'ın uzmanlığı, özel çözümleri ve sürekli desteği, üretken yapay zeka çözümlerinin mevcut teknoloji altyapınıza sorunsuz bir şekilde entegre edilmesine önemli ölçüde katkıda bulunabilir ve sonuçta kuruluşunuz için yenilik ve rekabet avantajı sağlayabilir.

loader