AI Web Extractor

Kurumsal Web Sitelerinden Otomatik Bilgi Çıkarma

Pain Point

Müşterimiz, modern iş dünyasında hızlı hareket etmenin ve kararlarını desteklemek için doğru bilgilere anında erişmenin önemini biliyor. Ancak, kurumsal web sitelerinden gerekli belgeleri ve bilgileri etkili bir şekilde çıkarmak sıklıkla teknolojik sınırlamalarla karşılaşıyor. Özellikle yatırımcı ilişkileri ve finansal dokümanların zamanında elde edilmesi gereken durumlarda, bu sınırlamalar zaman kaybına ve operasyonel verimlilik kaybına neden oluyor. Bu durum, şirketin pazar dinamiklerine uyum sağlama ve stratejik kararlarını hızlıca alma kabiliyetini olumsuz etkiliyor.

1

Webtures Çözüm Önerisi

Bu sorunu çözmek amacıyla, yapay zeka destekli bir çözüm tasarladık. Bu çözüm, web sitelerinden finansal ve yatırımcı ilişkileri ile ilgili belgeleri hızlı ve doğru bir şekilde tanıyıp çıkarabilen gelişmiş doğal dil işleme teknikleri kullanıyor. Bu teknoloji, belgelerin içeriğini otomatik olarak analiz ederek, gerekli bilgilerin çıkarılmasını ve işlenmesini sağlıyor, böylece süreçler daha etkin hale geliyor.

2

Kullanılan Teknoloji ve Uygulanan Metod

Teknoloji ve Araçlar:
  • Flask: Web uygulaması geliştirmek için kullanıldı.
  • Flask-SocketIO: Gerçek zamanlı veri iletimi sağlamak için kullanıldı.
  • Flask-WTF: Form yönetimi için kullanıldı.
  • PDF İşleme: Kendi tasarladığımız fonksiyon modülü, PDF dosyalarını indirip analiz etmek için çeşitli fonksiyonlar içeriyor.
Uygulanan Metod:
  1. Arama ve PDF Bağlantılarının Bulunması: Kullanıcı tarafından girilen firma adı ve anahtar kelimeler kullanılarak Google araması yapılır, bulunan sayfalardan PDF bağlantıları çıkarılır.
  2. PDF İndirme ve Analiz: Bulunan PDF dosyaları indirilir ve içeriği anahtar kelimelerle eşleşip eşleşmediği kontrol edilir.
  3. Onay ve Red İşlemleri: İndirilen PDF dosyaları kullanıcıya sunularak onay veya red işlemleri gerçekleştirilir.
  4. Otomatik Bilgi Çıkarma: Onaylanan belgelerden otomatik olarak özet ve önemli bilgiler çıkarılır.
  5. PDF ile Sohbet: Kullanıcı onayladığı PDF ile istediği gibi sohbet edip erişmek istediği bilgilere kolaylıkla erişim sağlayabilir.
3

Sonuçta Elde Edilen Fayda

Geliştirilen sistem sayesinde, müşterimiz web sitelerinden gereken belgelere hızla erişebiliyor. Bu durum, karar verme süreçlerini hızlandırıyor ve stratejik esnekliği artırıyor. Artık zamanlarını veri aramakla harcamayıp, daha stratejik işlevlere odaklanabiliyorlar.

4

Dersler ve Öğrendiklerimiz

Proje, yapay zekanın belge çıkarma ve bilgi işleme süreçlerinde nasıl stratejik bir araç haline geldiğini gösterdi. Sürekli geliştirme ve kullanıcı geri bildirimlerine dayalı iyileştirmeler, teknolojinin etkinliğini ve kullanıcı memnuniyetini nasıl artırdığını belirledi. Bu, teknolojik çözümlerin iş süreçlerine entegrasyonunun değerini vurguladı.

5
loader