Agile Marketing Nedir? Agile Marketing Faydaları

Agile Metodu Nedir?

Agile kelimesinin Türkçe karşılığı “çevik”tir. Ancak “agile marketing” ifadesini “çevik pazarlama” olarak Türkçeleştirmeye çalışmak biraz zorlama olacaktır.

En iyisi isimlere takılmayıp aslında agile marketing yaklaşımının tam olarak neyi yapmaya çalıştığına yoğunlaşalım.

Bu noktada Türkçe anlam biraz yardımcı oluyor bize. Çünkü agile marketing’de olay tam olarak hızlı ve çevik olmak.

Nasıl mı? Dilerseniz önce agile marketing teriminin kökenine inip nereden çıktığına değinelim:

Nereden çıktı şimdi bu Agile Marketing?

Agile marketing yokken “agile development” vardı.

Bir proje yönetim biçimi olan agile development, 1970’li yılların ilk yarısından itibaren; kuralcı, klasik yazılım geliştirme süreçlerine karşı bir tepki olarak ortaya çıkmıştır.
Agile yaklaşımında temel amaç üretim sürecini iyileştirerek hızlandırmaktır.

Bu yeni yaklaşım;

 • proje üretkenliğini,
 • projenin değişikliklere hızlı adapte olabilme yeteneğini,
 • proje kalitesini
 • projenin pazara çıkış hızını diğer klasik yöntemlerdeki başarı oranına nazaran %80 oranında arttırmıştır.

Agile Marketing’de de durum benzer.

 • değişime ayak uydur,
 • hızlı tekrarlar yap,
 • test et ve verileri analiz et,
 • küçük küçük deneylerle büyük resmi tahmin et,
 • bireyleri hedefle, tabii agile marketing’in nimetlerini keşfetmek istiyorsanız.

Agile Marketing Süreçleri Nelerdir?

 • Sprint Planning (Hızını planla)
 • Sprint & Scrum (Harekete geç)
 • Sprint Review (Değerlendir)
 • Sprint Retrospective (Geriye dönüp incele)

Özetle Agile Marketing
Mükemmeli hedefleyip büyük projelerle zaman kaybetmek yerine, projeyi en yalın ve işler halde hayata geçirmektir.

Sürekli test ederek bu küçük parçayı geliştirmek ve bunu sürekli tekrarlamaktır.
Aslında pazarlamada agile yaklaşımı, bitmeyen bir döngüdür.
>> Planla >> Tasarla >> Geliştir >> Test Et >> Yayınla >> Geri Bildirim Al >> Yeniden Planla >>

İsmail Sağdıç

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.