AR-GE Merkezi Danışmanlığı Nedir?

webtures_blog_banner

AR-GE Merkezi Danışmanlığı

5746 sayılı kanun kapsamında Ar-Ge Merkezleri için bazı muafiyetler sağlanmaktadır. Ar-Ge Merkezlerine; Ar-Ge indirimi, prim destekleri, vergi muafiyetleri ve çeşitli destekler verilmektedir. Bu muafiyetlerden yararlanmak için belli koşulları sağlıyor olmak gerekmektedir. İşletmelerinde Ar-Ge Merkezi kurulumunu yapmak isteyen pek çok şirket Ar-Ge Merkezi Danışmanlığı almaktadır. Danışmanlık hizmetinin ise çeşitli avantajları bulunmaktadır.

Ar-Ge Merkezi kurulumu için gerekli başvuru işlemlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir. Şirketin bu hak ve muafiyetlerden yararlanabilmesi adına, gerek başvuru sürecinin gerekse sonraki aşamaların titizlikle yürütülmesi gerekmektedir. Bu nedenle danışmanlık hizmeti almak isteyen şirketlerin, danışman firma tercihlerini özenle yapması gerekmektedir. Oluşabilecek olası aksaklıklar yaşamamak adına alanında deneyimli ve uzman danışmanlık firmalarının tercih edilmesi faydalı olacaktır.

Başvuru sürecinin büyük bir titizlikle yönetilmesi gerekmektedir. Bu nedenle hazırlanan proje tüm detaylarıyla beraber şirket yöneticileriyle incelenmelidir. Başvuru işlemlerinin ardından onay sürecinin de dikkatlice yürütülmesi adına Ar-Ge Merkezi Danışmanlığı hizmeti almak doğru bir tercih olacaktır. Onay sonucunda hazırlanacak olan denetim raporlarının ve iş planı denetimlerinin kusursuz bir şekilde işlemesi büyük önem arz etmektedir.

AR-GE Merkezi Nedir?

En az 15 tam zamanlı Ar-Ge personeli istihdam eden işletmeler için birçok muafiyet imkanı sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra otomotiv sektörü için, en az tam zamanlı Ar-Ge personeli istihdam şartı bulunmaktadır. Sermaye şirketlerin iş merkezlerinin Türkiye’de olması gerekmektedir. Limited veya anonim şirket olması gerekmektedir. Bu şirketlerin organizasyon yapılarının kendi içinde ayrı birimler olacak şekilde örgütlenmiş olması gerekmektedir.

Bir diğer önemli husus ise şirketlerin yurt içinde araştırma ve çeşitli geliştirme faaliyetlerinin olması gerekliliğidir. Sonuç olarak yeterli Ar-Ge birikimine sahip şirketlerin başvuru yapma imkanları bulunmaktadır. Bu süreç boyunca Ar-Ge Merkezi Danışmanlığı alarak, sürecin kusursuz ve gerekli tedbirler ışığında ilerleyebilmesi sağlanabilmektedir.

Ar-Ge hizmetlerinden sorunsuz bir şekilde yararlanabilmek adına, tercih edilecek danışmanlıkların yetkinlikleri konusunda dikkatli olunması gerekmektedir. Konuyla ilgili danışmanlık paketi şeklinde hizmet sunan pek çok firma bulunmaktadır. Doğru bir araştırma ile bu süreci sorunsuz atlatarak, birçok muafiyetten yararlanabilirsiniz. Ayrıca şirketlerin taleplerine bağlı olarak, danışmanlık veren firmalar kurulum hizmetinin yanı sıra teknik ve mali yönetim olacak şekilde iki farklı hizmet seçeneği de sunmaktadır.

Ar-Ge Merkezi, ülkenin uluslararası camiada rekabet gücünün artması, istihdam oranının artması ve kaliteli iş gücünün artması için yasal düzenlemeler eşliğinde yürürlüğe girmiştir. Ar-Ge Merkezi olan şirketlerin, yapacağı Ar-Ge faaliyetleri ile ülkenin gelişimine katkısı olacağı düşünülerek, devlet tarafından çeşitli destekler verilmektedir.

Şirketler Ar-Ge Merkezi için yılın istedikleri bir döneminde başvuruda bulunabilmektedir. Başvuru sürecinin ardından onay işlemi 60 gün içinde değerlendirilmektedir.

AR-GE Danışmanlık Nedir?

Ar-Ge Danışmanlık, bünyesinde en az 15 tam zamanlı Ar-Ge personeline istihdam sağlayan (otomotiv sektörü için 30) Limited ve anonim şirketlerine destek verilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını sağlayan firmalardır. Kanun kapsamında tüm detayların incelenerek rapor haline getirilmesi ve şirketlerin verilen desteklerden yararlanabilmesi için birtakım faaliyetler gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • Şirketlerin taleplerine göre oluşturulacak Ar-Ge sistematiğinin kurulum projesinin hazırlanması
 • Başvuru için gerekli dosyaların hazırlanması
 • Süreç takibi
 • Denetim süreci için bilgilendirme ve eğitim verilmesi
 • Gerekli tasarımların kurulumu ve geliştirilmesi
 • Şirket zaman yönetimleri planlanması
 • Tam zaman eş değer takip işleminin yapılması
 • Faaliyet raporları hazırlamak
 • Faaliyet raporları doğrultusunda çalışmalar yürütmek
 • Şirketlerin Ar-Ge kapsamında geçerli olacak uyarlama işlemlerinin yapılması
 • Personellerin gelir vergisi ve SGK desteklerine yönelik raporlar hazırlanması ve gerekli uyarlamaların yapılması
 • Yıllık faaliyet raporları hazırlanması
 • İş planına uygunluk için çeşitli öneriler sunulması

Bu süreci bir bütün olarak yöneten ve hizmetlerin paket halinde sunan danışmanlık firmalarını tercih etmeniz faydalı olacaktır.

AR-GE Merkezi Eğitimleri

Ar-Ge Merkezi Danışmanlığı alan şirketlere, danışmanlık hizmeti kapsamında bazı eğitimler verilmektedir. Bu eğitimlerde Ar-Ge Merkezi sürecinin konusu, bütçesi ve süresi gibi konular hakkında bilgi verilmektedir. Bir işletmenin Ar-Ge Merkezi kurabilmesi adına gerekli olan tüm işlemler eğitimlerde anlatılmaktadır. Bunun yanı sıra firmaların yararlanabileceği teşvik ve muafiyetler hakkında da detaylı olarak bilgi verilmekte ve uyum süreci için geliştirilebilecek projelerden bahsedilmektedir.

Ar-Ge Merkezi Teşvik ve Muafiyetleri

Yürürlüğe giren kanun kapsamında Ar-Ge Merkezleri için bazı teşvik ve muafiyetler bulunmaktadır. Bu teşvik ve muafiyetlerden bazıları ise şunlardır:

 • Ar-Ge İndirimi: Ar-Ge yenilik harcamaları yapan ve bu yeniliklerin bir önceki yıla göre artış halinde olması ile 500 üzerinde tam zamanlı personel istihdamı sağlayan şirketlere indirim yapılmaktadır.
 • Gelir Vergisi Stopajı Teşviki: Ar-Ge Merkezinde çalışan personellerin Ar-Ge çalışmalarının karşılığında aldıkları ücretler için doktora, yüksek lisans ve lisans derecelerine göre gelir vergisinden müstesna olmasıdır.
 • Sigorta Prim Desteği: Şirket bünyesinde çalışmakta olan, Ar-Ge tasarım ve destek personelleri için kazançları karşılığında elde ettikleri kazançlarının sigorta priminin karşılanmasıdır.
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti: Ar-Ge çalışmalarında kullanılmak üzere yurtdışından ithal edilen eşyalar için gümrük vergisi muafiyeti bulunmaktadır.
 • Damga Vergisi Muafiyeti: Kanun gereğince, Ar-Ge Merkezleri için, Ar-Ge çalışmalarına ilişkin düzenlenecek kağıtlardan damga vergisi alınmamaktadır.
 • Temel Bilimler Desteği: En az lisans mezunu şirket çalışanlarının aylık ücretleri (kamu personelleri hariç), iki yıl Bakanlık bütçesinden karşılanmaktadır.

AR-GE Danışmanlık Firmaları Tercih Edilirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ar-Ge Merkezi Danışmanlığı veren pek çok firma bulunmaktadır. Bu firmalar tercih edilirken, deneyim ve başarı oranlarına dikkat edilmesi faydalı olacaktır. Ar-Ge Merkezi başvuru işlemleri için teknik olarak gerçekleştirilmesi gereken birçok işlem bulunmaktadır. Bu sürecin en doğru ve sorunsuz ilerleyebilmesi adına, alanında uzman kişilerle çalışılması çok önemlidir. Ar-Ge Merkezi kurulabilmesi adına, kanun kapsamında tüm gerekliliklere hâkim Ar-Ge Danışmanı tercih edilmelidir.

Başvuru işleminin ardından, onay sürecinin işleyişi esnasında gerekli olan tüm çalışmaların planlı bir şekilde yapılması gerekmektedir. İşletmenin planlanmış, yürütülen ve sonuçlanmış projeleri olması gerekmektedir. Kanun kapsamında yeterliliği olmayan tüm eksikliklerin doğru tespit edilmesi ve çalışmaların buna uygun olacak şekilde planlanması gerekmektedir. Şirket stratejileri ve planları doğru tespit edilmeli ve uygulanmalıdır.

Ar-Ge Merkezi Danışmanlığı hizmeti almak isteyen şirketlerin, projelerini olgunlaştıracak ve yürütecek danışmanlara ihtiyacı bulunmaktadır. Gerekli raporlar, ara raporlar ve denetim süreci hakkında verilecek eğitim de oldukça önemlidir. Ar-Ge Merkezi başvurularının onaylanabilmesi adına doğru danışmanlık firması tercih etmek hususunda dikkatli olunması gerekmektedir.

AR-GE Merkezi Danışmanlık

Ar-Ge Merkezi Danışmanlığı alarak, T.C Bilim ve Teknoloji Sanayi Bakanlığı’na Ar-Ge Merkezi başvurusu yapılmaktadır. Bu sürecin işleyişi ve teknik konular için danışmanlık hizmetinden yararlanmak, başvurunuzun onaylanması adına katkı sağlamaktadır. Bakanlığa sunulmak üzere bir proje ve Ar-Ge iş planı hazırlanması gerekmektedir. Ayrıca bu hak ve muafiyetlerden yararlanabilmek için sürecin yönetim kısmı da büyük önem taşımaktadır.

Ar-Ge Merkezi Kurulum Danışmanlığı alabileceğiniz gibi, Ar-Ge Merkezi Yönetim Danışmanlığı da alabilirsiniz. Bu hizmetler, danışmanlık veren firmaya göre, kimi durumlarda bir paket halinde sunulmakta kimi durumlarda ise ayrı ayrı verilmektedir. Ar-Ge Merkezi Danışmanlığı almanız, kanun yapılanması sürecinin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktadır. Destek ve teşvik konusunda uzman danışmanlar, tasarım konusunda da uzman mühendislerden oluşan danışmanlık ekibini tercih edebilirsiniz.

AR-GE Merkezi Danışmanlığı Nedir? İle Benzer Yazılar

webtures_blog_banner

Meta reklamları, doğru hedef kitleye ulaşarak işletmenizin büyümesine yardımcı olabilir. Bu rehberde, etkili hedeflenmiş reklam kampanyaları oluşturmanın adımlarını ve stratejilerini detaylıca inceleyeceğiz. Hedef Kitlenizi Tanımlayın Hedef kitle tanımlaması, reklam kampanyalarının başarısı için kritik bir adımdır. Doğru kitleye ulaşmak, reklam harcamalarının

ismail-sagdic

İsmail Sağdıç

chatgpt-builder-custom-gpt-nasil-olusturulur

ChatGPT yeni bir özellik sundu ve artık plus üyesi olan herkes kendi özelleştirmiş olduğu custom GPT modellerini oluşturabiliyor. Bu içeriğimizde sizlere custom GPT modeli nasıl oluşturulur aşama aşama tüm detayları aktarıyor olacağım. Aşama Aşama Custom GPT Oluşturma Özelleştirilmiş GPT oluşturmak

gizemsayan

Gizem Sayan

google-gorsel-ile-arama

Sıralamanızı ve online görünürlüğünüzü artırmak için izleyebileceğiniz bazı adımlar var. İlgi çekici bir içerik hazırlamak bunun ilk adımı. Ama burada başka bir şeyden bahsedeceğiniz: İçerik görselleri. Görsellerinizi görsel aramalarda ön plana çıkarın ve markanızın online görünürlüğünü desteklemek için ilk adımı

damla-kutuk

Damla Kütük

loader