Dijital Dönüşüm ile Endüstriler Nasıl Etkileniyor

webtures_blog_banner

A’dan Z’ye tüm endüstrileri baştan aşağıya değiştiren dijital dönüşüm, aynı zamanda ekonomiyi, sosyal hayatı ve kullanıcı alışkanlıklarını da etkiliyor. Bilişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan bu kavram, işletmelerin tüm süreçlerini dijitale adapte etmesi anlamına geliyor. İşletmelerin sürece adapte olmak ve yeni çağın gerekliliklerini yerine getirebilmek adına da “Dijital Dönüşüm Danışmanlığı” gibi hizmetlerden yararlanması öneriliyor.

Dijital Dönüşüm Danışmanlığı hizmeti ile işletmenizi yenilikçi teknolojilere adapte edin, faaliyet gösterdiğiniz endüstride rekabet avantajı elde edin.

Dijital Dönüşüm Danışmanlığı

Yeni nesil endüstri standartlarını belirleyen bir teknoloji konsepti olan “Dijital Dönüşüm” arkasında bir takım ekonomik ve stratejik iticileri barındırır. Bu doğrultuda, dijital dönüşümü anlayabilmek çağın salt teknolojik gerçeklerine odaklanmasının ötesinde bir efor gerektirir. İşletmelere, dijital dönüşüm gerekliliklerine uygun adaptasyon yeteneklerini ve esnekliği anlamalarını sağlayacak içgörüleri edinmesi de “Dijital Dönüşüm Danışmanlığı” hizmeti gibi yaklaşımlarla mümkündür. Dijital Dönüşüm Danışmanlığı, süreçle alakalı altyapı ve donanımların kullanılmasına, uygulamaların gerçekleştirilmesine yardımcı olan bir hizmetler bütünüdür.

Dijital Dönüşüm Nasıl Yapılır?

Bilgi teknolojileri alanındaki yeniliklerin şirket araçları ile bütünleştirilmesine sağlayabilmek adına, 360 derece bir yol haritası oluşturuyoruz. Dijital Dönüşüm Danışmanlığı kapsamında, şirket uygulamalarının dijitalleştirilebilmesi için gerekli olan tüm ihtiyaçları belirledikten sonra her bir adımı hassasiyetle uyguluyoruz.

Dijital Dönüşüm Süreç Yöntemi

Süreç yönetimi kapsamında altyapı, uygulamalar ve güvenlik sınırlarının belirlenmesi gibi başlıklara odaklanıyoruz. Danışmanlık hizmetinden yararlanan iş ortağımızın dijital altyapısı ve uygulamaları için gereksinimleri listelemelerine yardımcı oluyoruz. Sonrasında dijtal güvenlik ilkelerine uygun bir siber gereksinimlerin üzerinden geçiyoruz.

Dijital Yapılar ve Bilişim Teknolojileri

Altyapı ve bağlantı kapsamında, networklerin, veri tabanlarının oluşturulması dijital dünyaya adaptasyon için en temel kurallardandır. Endüstri 4.0 olarak da nitelendirilen yeni sanayi devrimi, işletmelerin bilgisayar tabanlı otomoasyonları ve IOT teknolojilerini benimsemesini zorunlu kılmaktadır. Bu bilgiler ışığında, danışmanlık hizmetinden yararlanan firmalar için gerekli olan teknolojik yöntemlerin iş modeline uygulanabilirliğinin belirlenmesi oldukça önemli bir adımdır.

Veri Tabanları ve CRM Entegrasyonları

Dijital çağın en önemli yeniliklerinden olan veri tabanları ve CRM uygulamaları, işletmelerin müşteri ilişkilerine eşi benzeri görülmemiş bir boyut kazandırmasına yardımcı oluyor. Veri tabanları ve CRM yazılımlarına dair yaklaşımların benimsenmesi de dijital çağa adapte olkak isteyen işletmelerin muhakkak üzerinde durmaları gereken bir konu.

Siber Güvenlik Duvarları ve Kişisel Verilerin Korunması

Dijital adaptasyon sürecinde işletmeler; muhasebeden müşteri ilişkilerine, pazarlamadan stratejik yönetime kadar tüm işlemleri dijitale uyarlar. Bu doğrultuda tüm adımlar ve bilgiler veri tabanlarında kayıt altına alınır. Veri tabanlarının siber olarak korunması da dijital güvenliğin sağlanabilmesi açısından oldukça önemlidir. Bir diğer konu da yasal bir zorunluluk da olan kişisel verilerin korunmasına dair kaygıların güvence altına alınmasıdır.

Kurumsal Dijital Varlık Oluşturmak

Kurumların yeni endüstri çağındaki değişikleri benimseyebilmeleri hem etkinlik hem de verimlilik açısından oldukça kritiktir. Yeni nesil yaklaşımları benimseyerek iş akışını otomotize eden teknolojileri kullanabilmek dijital varlığın oluşturulmasının ilk adımıdır. Dijital Dönüşüm Danışmanlığı kapsamında, iş ortaklarımıza bu varlığı oluşturabilmelerine yardımcı olabilmek adına odaklandığımız başlıklar ise şu şekilde:

Akıllı Kurum Kültürü

Akıllı kurum kültürü; tüm karar alma mekanizmalarını teknoloji odaklı bir perspektifle veren bir organizasyon yapısı anlamına gelir. Bu kültürü oluşturabilmek de analitik iş zekası, veri analizi gibi yaklaşımlarıan benimsenmesini gerektirir.

Dijital İçerik Üretimi

Dijital içerik üretimi, şirketin dijital ortamlarda sesi olacak içeriklerin teknoloji olanaklarının kullanılarak oluşturulmasını ifade eder. Dijital medya ve yayın akışına dair genel bir yapı oluşturmak sonrasında bu yapıyı diğer sistemlerle entegre etmek işletmeye iş süreçlerinde fonksiyonel fayda sağlar.

Yönetilebilir Hizmetler ve Dış Kaynak Entegrasyonu

Dijital Dönüşüm Danışmanlığı kapsamında önem arz eden bir diğer başlık da yönetilebilir hizmetler ve dış kaynak entegrasyonudur. Şirkete özel çözümler gerektiren uygulamalar olduğundan, şirketin iş modeli ve faaliyet gösterdiği endüstri dinamiklerini anlamlandırabilmek gerekir. Bu doğrultuda gerekli analizler yapıldıktan sorna şirket için gerekli teknolojik özelleştirmelerin şeması çıkarılır.

Dijital Dönüşüm Danışmanlığı Hizmet Kapsamı

Hizmet kapsamının belirlenebilmesi aynı şekilde müşteri ihtiyaçlarının ve kurumsal yapısının analiz edilmesiyle mümkün olur. Süreç boyunca atılacak olan her adımın yapısı, getirisi ve ölçümlenebilirliği gibi kriterler dikkate alınır. Hizmet kapsamında önerilecek & uygulanabilecek çözümler, işletmeye dijital dönüşüme adapte olabilme açısından gerekli tüm doneleri sağlayacaktır.

Hazır mısınız?

Dijital Dönüşüm Danışmanlığı ile Endüstri 4.0’ı İşinizin Bir Parçası Yapın!

Dijital Dönüşüm ile Endüstriler Nasıl Etkileniyor İle Benzer Yazılar

chatgpt-builder-custom-gpt-nasil-olusturulur

ChatGPT yeni bir özellik sundu ve artık plus üyesi olan herkes kendi özelleştirmiş olduğu custom GPT modellerini oluşturabiliyor. Bu içeriğimizde sizlere custom GPT modeli nasıl oluşturulur aşama aşama tüm detayları aktarıyor olacağım. Aşama Aşama Custom GPT Oluşturma Özelleştirilmiş GPT oluşturmak

gizemsayan

Gizem Sayan

dass

Projelerinizi başarıya ulaştırmak için Gemini AI teknolojisinden nasıl yararlanabileceğinizi keşfedin. Hazırladığımız bu rehber, Gemini AI’nin temel özelliklerinden başlayarak, projelerde nasıl etkin kullanılacağını ve yol haritası oluşturma sürecinde nasıl stratejik avantajlar sağlayacağını detaylandıracağız. Gemini AI Nedir ve Projelerde Nasıl Kullanılır? Gemini

tufan-acar

Tufan Acar

webtures_blog_banner

FBA (Fulfillment By Amazon), Amazon’un satıcılar için sunduğu bir depolama ve sevkiyat hizmetidir, bu hizmet sayesinde satıcılar, ürünlerini Amazon’un lojistik ağına teslim eder ve Amazon, ürünlerin depolanmasından, paketlenmesine, sevkiyatından müşteri hizmetlerine kadar tüm süreçleri yönetir. Bu model, hem yeni başlayanlar

webtures

Webtures

loader