Dijital Marka Yönetimi İçin 10 Hamle

Dijital marka yönetimi, online platformlar üzerindeki pazarlama ve iletişim, günümüzde önemi gitgide artan, markaların ve şirketlerin yatırım anlamında son derece önemli pay ayırdıkları bir alan olarak karşımıza çıkıyor.

Her marka veya firma, hedef kitlesinin tanımlamasını ve nerede olduğunu çok iyi bir biçimde bilmeli, buna uygun strateji geliştirebilmeli, sonuç olarak da dijital içerik kurgulamasını tamamlamalıdır.

Dijital bir markayı yönetmek için yapılması gerekenler

Konuya bu bağlamdaki mantıksal çözümleme ile yaklaşmaya çalışırsak eğer, markaların dijital veya online platformlarda yer alırken stratejik olarak göz önünde bulundurmaları gerekli olan, bazı önemli konu başlıklarını, anekdotları bir araya getirmemiz yerinde olacaktır;

  • Dijital platformların seçiminin yadsınamaz önemi üzerinde durmak. Özellikle her sosyal ağın kendi dinamiklerine uygun, farklı dijital stratejiler geliştirebilmek.
  • Kullanıcı kitlesiyle arasında sağlam temeller oluşturabilen, geleceğe dönük adımlar atabilen, interaktif bir iletişim tarzı benimsemek.
  • Kullanıcılar ile samimi tarzda, diyalog sürdürebilir halde bir iletişime odaklanarak, markanın ön plana çıkabilmesine yardımcı olacak marka elçilerini oluşturabilmek.
  • Üretilen içeriklerin markaya özgü ve hedef kitle ile doğru orantılı tarzda geliştirilen, özgün içerikler olmasına özen göstermek.
  • İçerik paylaşımlarında zamanlamanın, hem içerik tipi, hem de kullanıcıların online alanları kullanım zamanı dikkate alınarak belirlenmesini sağlamak.
  • Oluşturulan içeriklerden maksimum verim alabilmek için, bu içeriklerin, doğru zamanlarda, doğru zamanlama ile doğru alanlar göz önünde bulundurularak, doğru müşterilere ulaşmasını sağlamanın önemini kavramak.
  • Sosyal platformlardaki anlık gelişmelere ve güncel durumlara uygun olarak geliştirilebilecek içerikler temel alınarak, duruma ve olaya uygun, sistemli, reaksiyonel bir bakış açısı gütmek.
  • Marka veya firma tarafından düzenlenecek kampanya ve yarışma kurgularının, mümkün olduğunca markanın veya firmanın müşteri kitlesi analiz edilerek, uygun olan ve asla göstermelik olmayan biçimde oluşturulmasına dikkat etmek.
  • Pazarlama ve reklam yapma sıkıcılığından uzak, bu tarz iletişimden bağımsız, bu tip paylaşımları benimseme yöntemlerinden mümkün olduğunca kaçınan bir firma olabilmek.
  • Markanızın istenilen hedefleri gerçekleştirip, gerçekleştirmediğini belirleyecek bir başarı kriteri oluşturulmalı, bu durumun değerlendirmesinin yapılabilmesi sağlanmalı ve buna uygun en baştan planlama yapılmalıdır.
Webtures

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.