İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığı Nedir?

İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığı

Kurumsallaşma aşamasında olan veya kurumsal ilkeleri en başından beri benimsemiş firmalar için, ekibe dahil olacak “kalifiye ve yeterli “yeni çalışanları tespit etmek, insan kaynakları önemini her aşamada karşımıza çıkarıyor.  Peki insan kaynakları nedir?

Bunun yanıtını aldıktan sonra, insan kaynakları yönetim danışmanlığı konusunda ayrıntılar yazının sonuna doğru daha da netleşecek eminiz.

İnsan Kaynakları nedir?

İnsan kaynakları, ülkemizdeki yerli ve yabancı firmaların özellikle yasal mevzuatlar sonrasında daha sistematik bir işe alma / personel takibi ve kurum içi eğitim ve gelişim faaliyetlerini sağlayan birimdir. İlk akla gelen, her ne kadar işe alma konusu olsa da kurumsal kimliğe sahip firmalar açısından aslında şirket / marka ve iş potansiyeli kalitesi açısından oldukça önem taşıyan bir birimdir.

Başlıca görev ve sorumluluklarına gelince;

  • Şirketlerin sahip olduğu iş ahlakı, çalışma prensipleri ve yeterliliklerine göre yeni personellerin işe alımlarını gerçekleştirmek.
  • Yeni personel girişlerindeki, yasal prosedürleri yerine getirmek ve bildirimlerini yapmak.
  • Özlük dosyalarını her personel için hazırlamak ve düzenlemek.
  • Personel eğitimi ve oryantasyon planlamasını yapmak ve uygulamak.
  • İstifa, terfi, personel moral aktiviteleri, kurum içi ödüllendirme ve cezai işlemleri takip etmek ve gereken işlemleri yerine getirmek.
  • Yasal prosedürü takip etmek, firma adına bu sorumluluğu üstlenmek.
  • Kıdem ve ihbar tazminatları hesaplama, çalışma saatleri periyotlarını takibi, izin ve resmi tatilleri takip, kurum içi birimler arasında personel gerekliliği takibi, maaş ve prim düzenlemeleri gibi diğer birçok sorumluluk insan kaynakları sorumlusu veya birimine aittir.

Türkiye’nin en iyi insan kaynakları şirketleri bazında,  genel hizmet kapsamı bu sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirerek, kurumun hedeflerine ulaşmasında yetkin ve etkili personelleri firmaya dahil etmek aslında ilk ilkedir diyebiliriz. Bu personellerin bireysel anlamda sahip oldukları liyakat ve yetkinlik, kurum içinde maksimum fayda sağlayacak biçimde keşfedilmesi, ön plana çıkarılarak daha verimli bir mevki veya birimlere nakledilmesi de bir diğer sorumluluğudur.
Bunu kurum içinde yapmak yerine, daha profesyonel hizmetler sunan insan kaynakları firmaları ile iş ortaklığına gitmek isteyen firma ve kurumlar ise günümüzde bir hayli çoğaldı. Başlıca nedenlerine gelecek olursak, şu sebepleri sıralayabiliriz:
Neden insan kaynakları firmaları ile çalışmalısınız?
Bu tip firmalar, alanında uzmanlaşmış ve birçok firmanın aynı birimini genellikle aynı anda ve sistematik biçimde yönetebilen profesyonel bir yapıdan oluşuyor.

  • Sizin adınıza, şirket ilkelerinin ön raporlarını kendi bünyesinde hazır eder. Ne tür bir personel ihtiyacı var? Hangi birimin şu anki iş yükü mevcut durumda ve daha ağır, nasıl çözülebilir?
  • Personelin iş, sağlık ve güvenlik için kurum içi eğitimlerini organize etmek ve uygulamak onlar için artık rutin bir işlemdir. Genellikle, size sunulan hizmetlerin tamamında kendi portföylerine dahil olan diğer çözüm ortaklarını da buna dahil ederler.
  • Personel takibini, neredeyse uzaktan en hassas şekilde yapabilecek teknik imkanlara sahip olurlar. Bu sayede, düşük bütçeli yatırımlarla firmalar açısından en zorlu konulardan olan personel takip işlemlerinde neredeyse her konuda tam hakimiyet sağlanır.

İnsan kaynakları yönetim danışmanlığı faaliyetleri altında, personel ihtiyaçlarınız başta olmak üzere kurumunuzun bütçe planlamasından, moral aktivitelerine kadar birçok alanda en ideal çözümleri sizin için araştırır ve hizmet olarak sunar.
Hizmet tutarı size kapsamında, aslında kendi kurumunuz içinde kurup tam verim alamadığınızı düşündüğünüz her kategoride, aklınıza dahi gelmeyecek çözümler üreterek faaliyete sokarlar.
Bu kadar şey bir arada olduğunda, insan kaynakları yönetim danışmanlığı hizmeti almamak için pek sebep kalmıyor aslında.

İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığı

Bu danışmanlık hizmetinin yol haritası, tamamen kurumunuzun en üst düzeyde personel performansı, eldeki imkanları en iyi şekilde değerlendirme ve yerinde & zamanında karar ve aksiyonları üzerine kuruludur. Gelin bunları kısaca açıklayalım:

– İş Analizi ve İş Değerlendirmesi

Kurum içerisindeki her birimin, her personelin görev tanımları yapılarak kuruma en üst düzey katkı için öncelikle “Başarı “kavramının standartları, bu hedefe en uygun seçim ve programların yapılmasına katkı sunar.

Personel analizi, iş tanımı ve görev yetkileri, personel yetkinliği gibi birçok ara değerlendirme de bir anlamda insan kaynakları yönetim danışmanlığı sorumluluğundaki firmadadır.

– Performans Yönetimi ve En Uygun Biçimde Yönlendirilmesi

Kurum içinde en çok düşülen hatalardan birisi de belki de personelin sahip olduğu performans ve yetkinliğin tam verimli biçimde kullanılacağı sorumluluk ve biriminin tahlil edilememesidir diyebiliriz. Yanlış alanda, yanlış kişi – bir kurum için her zaman faydadan çok zarar doğurur.

– Ücretlendirme ve Mali Planlama

Birimlerin, birim içerisinde görev alan sorumluluk derecelerine göre maaş ve ücretlendirme kararının doğru ve en ideal biçimde ayarlanması gerekiyor. Hem personel performansını hem kurum bütçesini ortak noktada buluşturmak cidden hassas bir yönetim ve deneyim birikimi gerektiriyor. Aynı zamanda, bütçenin kademeli bütçe planlamasında en çok yeri alan personel giderlerinin düzenlemesi konusunda da çok ciddi bir etki göstereceği kesindir.

– Personel Memnuniyeti ve Şirkete / Kuruma Bağlılığı

Her kurum, marka ve kurum geleneği ve bilinirliği çerçevesinde kendi personelinin her zaman üst seviyede katkı ve katılımını ister. Bu aslında bir şirket geleneğidir. Bu konuda, personel eğlencesi, başarıların ödüllendirilmesi, eğitim ve bilgilendirmelerin yapılması alacağınız insan kaynakları yönetim danışmanlığı hizmeti kapsamında kurumunuz ile organize biçimde uygulanır.

Nihayetinde, alacağınız bu hizmetler kurumunuzun her zaman üst düzeyde personel performansını artırmaya yöneliktir. Aynı zamanda, kurumun mali açıdan büyük yüklerden, gereksiz harcamalardan kaçınılması için profesyonel bir hizmet alımı günümüzde artık şart diyebiliriz.

İstihdam alanından tutunda, eğitim ve ücretlendirme belirlemesi konusunda kurumun alacağı insan kaynakları yönetim danışmanlığı hizmeti önemli bir yol oynuyor.

Tolgahan Öz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.