OKR ve OKR Danışmanlığı Nedir?

webtures_blog_banner

OKR Danışmanlığı

OKR Danışmanlığı hizmeti ile dünyadaki en başarılı şirketlerin çalışma stratejilerini yakalayabilmeniz mümkün. Bir şirketi daha iyi yerlere getirmek ve başarı oranını arttırmak için OKR belirlemek çok önemlidir. Şirket yönetiminde uygulanan OKR stratejileri, bilinen pek çok şirketin uyguladığı yöntem ve yaklaşımlardır. Google, İntel, ING, Twitter, Facebook, Spotify gibi pek çok başarılı şirket, farklı projelerinde ve yönetimlerinde bu yaklaşımdan faydalanmaktadır.

İlk olarak John Doerr’in ortaya attığı ve çalışanların yalnızca şirkete para kazandıran insanlar olarak görülmediği yaklaşım, şirket yönetimiyle ilgili yeni bir çığır açmıştır. Şirketlerin büyük hedefler doğrultusunda risk alabilmesini sağlayarak başarıya götürmektedir. İlk olarak Google şirketinin uyguladığı yönetim yaklaşımı, son yıllarda ülkemizde de adını duyurmaya başlamış ve pek çok şirket OKR Danışmanlığı almaya başlamıştır.

OKR Nedir?

OKR (Objective Key Results) dünyadaki en başarılı şirketlerin kullandığı yönetim stratejisidir. Yaklaşım hem iş hem de kişisel hayata rahatlıkla uygulanabilecek ve tüm alanlarda başarıya götürebilecek türden bir yaklaşımdır. Peki, OKR nedir? OKR yaklaşımı nasıl bir temel üzerine kurulmuştur?

OKR yaklaşımı, belli bir sistematik işleyişe göre hareket etmektedir. Belirlenen hedefler ve bu hedefler doğrultusunda ulaşılacak sonuçların tanımlanması ve izlenebilmesini kapsamaktadır. Belirlenen hedeflere ulaşma süresince izlenen yollar ve bu yolların hedefe ulaşmadaki katkısını gözlemlemek esastır. Kelime anlamı olarak ise “hedefler ve anahtar sonuçlar” anlamına gelmektedir.

İntel’in SEO’su Andy Grove, OKR çerçevesini geliştiren ve yöntemin uygulanabilir olması için çalışmalar yapan bir isimdir. Grove, yazmış olduğu “High Output Management” adlı kitabında OKR sistemi hakkında bilgiler vermektedir. Belirlenen hedefler ve bu hedeflere varış sürecinin hızı konusunda detaylı olarak bilgi vermektedir. Günümüzde OKR Danışmanlığı mesleğinin ortaya çıkış noktası da buna dayanmaktadır.

Somut OKR Nedir?

OKR Yaklaşımı, büyük şirketlerin hedeflerini belirleyerek, hedeflerine ulaşma süreçlerini takip ettikleri bir sistemdir. Bu sayede şirket yönetimi konusunda bir itici güç olmasının yanı sıra başarı elde etmenin de en kolay yöntemidir. Dolayısıyla somut sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır.

John Doerr’in 1975 yılında öne sürdüğü bu metodolojinin uygulanmaya başlamasının ardından büyük başarılar elde edilmiştir. Bu da günümüz şirketlerinin OKR Danışmanlığı alarak yönetim stratejilerini geliştirmek istemelerine neden olmuştur. Yalnızca şirketler için kullanılmayan bu yöntem, kişisel başarılar elde etmek isteyenler için de bir strateji halini almıştır.

Somut OKR Örneği

Pek çok farklı alanda uygulanmak üzere somut OKR örnekleri verilebilir. Bunlardan başlıca olanlar:

 • Şirketler için kullanılabilecek OKR stratejileri
 • Kişisel hayata uygulanabilecek OKR stratejileri
 • Şirket içi departmanlarda uygulanabilecek OKR stratejileri
 • Takım için OKR stratejileri

Örnekler; Objectives (Hedefler), Key Results (Anahtar Sonuçlar) ve Scores (Ölçek) çerçevesinde belirlenir. Bu da sırasıyla başarmak istenilen konu için belirlenen bir açıklama, başarıya ulaşmak için izlenecek yöntemlerin ne kadar etkili olacağıyla ilgili sonuç ve ortaya çıkan yüzde şeklindedir. Başlangıç için 3 ayrı hedef ve her biri için 3’er anahtar sonuç belirlenmesi doğru olacaktır.

Hedefler ve Anahtar Sonuçlar

OKR Türkçe çevirisi “Hedefle ve Anahtar Sonuçlar” şeklinde açıklanabilir. OKR; hedef, başarı kriterleri ve iş planı olarak 3 ana bölümde ele alınmaktadır. Bu süreçler yıllık veya çeyrek zamanlı olarak tercih edilmekte ve gerçekleşmesinin ardından yeni bir OKR yöntemi geliştirilmektedir. Uzun dönemli olarak kullanılan OKR yöntemleri bir çeşit şirket taktiği de sayılmaktadır.

· Hedef

İlk olarak hedef bölümünde, başarılmak istenen konu belirlenmelidir. Bu hedefin özellikle ilham verici olması ve çalışanları heyecanlandırması çok önemlidir. Belirlenen hedefin süresi kısıtlanarak belli bir zaman dilimi için geçerli olmalıdır. En önemli husus ise hayata geçirilmesi kolay ve gerçekçi olmasıdır. (Örneğin; Marka bilinirliğini arttırmak)

· Başarı Kriterleri

Sonrasında başarı kriterleri belirlenmelidir. Başarı kriterlerinin sayısal veriler içermesi gerekmektedir. Bu veriler neticesinde, hedeflerin hangi sonuca ulaşırsa başarı elde edeceği belirlenmelidir. (Örneğin; Mevcut reklamları % 10 oranında arttırmak.)

· İş Planı

Son olarak iş planı bölümünde ise hedefe ulaşmak adına uygulanabilecek plan ve projeler yer almalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken husus, hedef ve başarı kriterlerinin aksine ortada bir eylem planı olmasıdır. (Örneğin; Reklamların billboard, afiş, medya aracılığı vs. ile verilmesi)

Hedeflerin ilham vericili özelliği olmasının yanı sıra, anahtar sonuçların somut ve spesifik olması gerekmektedir. Anahtar sonuçlar hedefin başarı oranını ve kişi ya da takım için hedefler doğrultusunda ilerlemeyi göstermektedir.

OKR Danışmanlığı alarak başarı eylem planınızı gerçekleştirmeniz mümkündür. Eyleme geçirilebilecek ve belli bir oranı ifade edebilecek durumda olması gerekmektedir. Ulaşılması beklenen hedefler doğrultusunda bu hedeflere ulaşıldığının anlaşılması beklenmektedir. Hedeflere ulaşabilmek adına ne gibi adımlar atılacağının belirlenmesi esastır.

OKR Koçu Nedir?

OKR Koçluğu şirketler için aşamalı olarak verilen bir yönetim planıdır. Başlangıçta firma için genel olarak bir OKR Eğitimi verilmekte ve firma bu hususta bilgilendirilmektedir. Bu yöntemi uygulayarak başarı elde eden diğer firmalardan örnekler verilmekte ve doğru ya da yanlış stratejiler anlatılmaktadır. Bununla beraber şirket analizleri yapılmakta ve ne gibi yollar izleneceği konusunda bir toplantı yapılmaktadır.

İkinci adım olarak şirket çalışanları ile bir toplantı gerçekleştirilmektedir. Çalışanların şirket adına gerçekleştireceği katkılar konusunda analizler ve ölçümler yapılmaktadır. Gerekli görüldüğünde anketler yapılmakta ve OKR sistemi çalışanlara anlatılmaktadır. OKR Danışmanlığı almalarını sağlayarak, izlenecek yollar üzerinde eğitim verilmektedir.

Şirket çalışanları ile departman bazında toplantılar yapılmaktadır. Bu toplantılarda OKR sisteminin departmanlar için uygulanabilirliği hakkımda eğitim verilmektedir. Eğitimlerin ardından yine departman bazında analizler yapılmakta ve yöntemler geliştirilmektedir.

Üçüncü adımda ise hedef ve anahtar sonuçlar belirlenmektedir. Bu hedefler şirket, çalışan ve üst yönetim için ayrı ayrı belirlenmektedir. Daha sonra belirlenen metodolojilerin ardından onay ve geri bildirimler yapılmaktadır.

Dördüncü adımda haftalık ve aylık düzenli toplantılar ve yapılan değerlendirmelerin kontrolü bulunmaktadır. Stratejilerin izlenmesi ve hedeflerin başarı oranı hakkında analizler yapılarak plan gözden geçirilmektedir. Sürecin bitmesinin ardından elde edilen sonuçlar analiz edilerek bir sonraki OKR Danışmanlığı süreci tekrar planlanmaktadır.

OKR Belirlemenin Önemi Nedir? OKR Belirlemek Bir Kurum ve Bir Takıma Ne Fayda Sağlar?

 • OKR belirlemek, bir şirketin hedefleri doğrultusunda somut anahtar sonuçlar elde etmesini sağlamaktadır. Hedeflerin adım adım somut bir şekilde sonuçlandığını izleyebilmek doğrudan başarı oranını arttırmaktadır.
 • OKR Danışmanlığı alan şirketlerin amaçları, çalışan ve iş odaklı bir çalışma ile adım adım gerçekleşir ve somut bir hal alır.
 • İş odaklı süreçler ve çalışan motivasyonu, elde edilen kazanımlar ve ilham verici çalışmalar ortaya çıkar.
 • Hedefler belirlenerek çalışan ve yönetici bazında benimsenir ve doğru adımlar atılır.
 • Şirket genel anlamda sonuç odaklı çalışmalar yürütmeye başlar.
 • Çalışanların çalışma verimlilikleri artarak şirketi daha iyi yerlere taşıyabilecek bilinçli çalışmalar yürütülmesi sağlanır.
 • Şirket departmanları doğru bir çalışma prensibiyle hedefe yönelik görev paylaşımı yapar. Çalışanların anahtar sonuçlar elde etmeye yönelik motivasyonları artar.
 • Şirket genelinde daha senkronize bir şekilde hızlı görev paylaşımları yapılarak ve iş birliği elde edilir.
 • Sürekli iletişim imkanı sağlanır ve düzenli olarak yapılan toplantılarda eksik yönlerin keşfedilmesi kolay hale gelir. Dolayısıyla eksik yönler hakkında çalışma stratejileri yenilenir ve rutin kontrol sağlanmış olur.
 • Şirket içi koordinasyon ve iş disiplininde artış meydana gelir. OKR Danışmanlığı alan şirketler, hedef-sonuç ilişkisini benimseyerek aktif iş ortamı elde etmiş olur.

OKR ve OKR Danışmanlığı Nedir? İle Benzer Yazılar

dijitalde kadin

Yenilikçi ve enerjik bir çalışma ortamına sahip Webtures’ta Dijital Pazarlama sektörünün tüm dinamiklerini öğrenebileceğiniz; bu sayede kişisel ve mesleki gelişiminize katkı sağlayabileceğiniz Dijitalde Kadın Eğitim Programı başvuruları başladı! Dijitalde Kadın Eğitim Programı dijital dünyada kadınların varlığını artırmak, kadınların katkısını daha fazla toplamak

webtures

Webtures

webtures_blog_banner

İlk kez 1987’de Birleşmiş Milletler’in Brudtland adlı raporunda kullandığı sürdürülebilirlik kavramı günümüzde anlam ve faaliyet alanı gereği olarak büyük önem taşımaktadır. Sürekli olarak, daimî olmak anlamına gelen “sürdürülebilirlik” kavramında öncelikli amaç üretim yaparken mevcut düzeni korumak; bu sayede insanlığın ve dünyamızın yaşamını

webtures

Webtures

webtures_blog_banner

Kariyer planlaması bir kişinin iş ve meslek hayatında kişinin konumlanmayı hedeflediği başarıya ulaşmak için belirlenen bir süreçtir. Bireysel özelliklerin ortaya çıkarılması; kişisel, sosyal ve mesleki gelişim kazanmaları yönünde katkı sağlayarak hedefler doğrultusunda atılacak adımları belirleyen bir yol haritası niteliği de

webtures

Webtures

loader