10 Soruda Meslekler I CFO

10 Soruda Meslekler serimizde Webtures’ta bulunan tüm pozisyonlarımızı en temel 10 soruyu sorarak tanıyor ve sizlere
aktarıyoruz. Serimizin altıncı pozisyonu: CFO

10 Soruda CFO

Bu röportajımızı gerçekleştirdiğimiz Webtures Chief Financial Officer’ı Emre Yaralı bize pozisyonuyla ilgili en çok merak edilenleri anlattı.

1)Size göre finans nedir?

Bir şirketin faaliyetlerini yürütebilmesi için fon temini ve parasal kaynakların etkin bir biçimde yönetimini ifade eder.

2) Finans müdürü ne iş yapar, görev ve sorumluluklarınız nelerdir?

Şirketin mali yönden faaliyetlerini yönetir ve koordine eder.

Şirketin mali yönden ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli finansmanın sağlanması ve stratejilerin geliştirilmesi.

Mevcut ve gelecekteki finansal durumu analiz edip, raporlaması.

Maliyetleri en aza indirerek karını maksimize edecek stratejileri geliştirmesi.

3) Finans alanında çalışmak için hangi özelliklere sahip olunmalı?

  • Güçlü bir analiz etme yeteneği
  • Kuvvetli iletişim
  • İş disiplinine sahip olma
  • Karar verme becerisinin iyi olması
  • Gelişmeye açık

4) Finans müdürü olmak için hangi eğitimler alınmalı?

Temel oluşturmak için Finans ya da ekonomi alanında lisans eğitimini tamamlamak. Finans yönetimi ve muhasebe için kurslar alıp bu alanda geliştirmesi. Sermaye Piyasası Lisanslama Kurulu’nun verdiği sertifikalara sahip olunmasını tavsiye ederim. Düzenlenen seminerlere katılım olabilir. Küresel anlamda finans sektöründeki gelişmelerin sıklıkla takip edilebilir. Yüksek lisans yaparak bu alanda daha fazla uzmanlaşmasını tavsiye ederim.

5) Finans alanında kariyer planlaması nasıl yapılır?

Finans alanında kariyer üç başlıkta şekillenebilir.

  • Muhasebe
  • Bankacılık
  • Finansal Kontrolör

Üç meslek de deneyimlenerek veya analiz edilerek kişiye en uygun alan seçilebilir. Her meslekte ilgi alanı doğrultusunda temelden başlayarak öğrenilir ve artan bilgi birikim, tecrübe ile terfi atlayarak ilerlenir.

6) Finans alanında çalışmanın kolay ve zor yanları neler?

Herkese göre bu alanın kolay ve zor yanları farklıdır ancak benim ilgilenmekten en çok keyif aldığım konular benim için kolay yanları oluşturuyor.

Kolay yanları:
Sektörü takip etmek
Güncel kalmak
Mali koordinasyonu sağlamak
Yeni çözüm yolları üretmek

Zor yanları:
Çeşitli risk ve belirsizlikler; bu durumun yarattığı stres.

7) Finans alanında kariyer yapmak isteyenlere ne tavsiyelerde bulunurdunuz?

Sektörü, sürekli değişen piyasayı aktif takip etmeli ve bunları entegre etmenin yollarını aramak için kendinizi geliştirmelisiniz. Uluslararası yenilik ve gelişmeleri takip ederek güncel kalmaya özen gösterin. Sürekli yenilenen bu sektörde devamlı öğrenmeye açık olmalı ve yenilikçi davranmalısınız.

8) Finans alanının geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Gelişen teknoloji ile beraber birçok finansal işlerin yapay zekâ odağında çözümleneceğini buna paralel olarak finans birimlerinin de daha çok strateji geliştirme ve stratejik kararlar almada rollerinin artacağını düşünüyorum.

9) Finans alanında çalışmaya nasıl başladınız?

Eğitimini aldığım bir alan olduğu için okulum bittikten sonra bir kurumda stajyer olarak başladım.

10)Bir gününüz nasıl geçiyor?

Hedef ve stratejik kararlar doğrultusunda planlama ve bütçelerle ilgileniyorum. Bu doğrultuda gerekli finansal analiz ve denetimleri gerçekleştirerek performansı ölçerek daha da geliştirmek için uygulanacak yeni stratejiler geliştirilmesinde aktif rol oynuyorum.

Hilal Gülen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.