Algoritma Nedir? Neden Gereklidir?

Bilgisayar üzerinde bir işlemin yapılabilmesi için bir planlama yapılması ve bu planın için gerekli olan bütün adımların belirlenmesi gerekir. Bu planlamanın terimsel ifadesi ise algoritmadır. Diğer bir ifadeyle ise bazı işlemleri yapması için bilgisayara iletilen işlem basamakları olarak da açıklanır.

Algoritma nedir, sorusunun cevabı oldukça merak edilen bir konudur. Oldukça karmaşık duran bu konu, aynı zamanda bilgisayar üzerinde olmazsa olmaz sistemlerden biridir.

Bir problemin çözülmesi için geliştirilen Algoritma;

 • Açık,
 • Yürütülebilir,
 • Sıralı,
 • Basit,
 • Tekrarlanan adımlardan oluşur.

Algoritma Neden Gereklidir?

Hazırlanan algoritmalar hem metin şeklinde, hem sözde kodlar hem de geometrik şekillerde gösterilmektedir. Algoritma nedir, sorusunun cevabının iyi bir şekilde anlaşılabilmesi için algoritmanın ne işe yaradığı konusunda bilgi sahibi olunması gerekir. Hazırlanan başarılı bir algoritma sayesinde;

 • Program yazmak kolaylaşır.
 • Hatalı kodlama oranı asgari düzeye iner.
 • Programın işlem akışı görülür. Böylece program kontrolü kolaylaşır.
 • Program yazımı pratik hale geldiği için zaman sarfiyatı olmaz.
 • Sonradan programa ekstra özellik eklenmesi kolaylaşır.
 • Program hızlı bir şekilde çalışır.
 • Yazılan program bellekte fazla yer kaplamamalıdır.

Algoritmanın başarılı olabilmesi için tüm ihtimallerin belirtilmesi gerekir ve bu ihtimallerin şansa bırakılmayacak şekilde net olması önemlidir. Ayrıca kağıt halinde belirtilmesi için yazılışı basit olmalıdır.

Algoritma Nasıl Hazırlanır?

Algoritma nedir, nasıl hazırlanır gibi soruların yanıtları karmaşık gibi görünse de aslında oldukça basit ve anlaşılır konulardır. Algoritmalar hazırlanırken;

 • Öncelikle çözülecek olan problem netleştirilir.
 • Ardından bu problem iyice incelenir ve bütün olasılıklar irdelenir.
 • Bu süreçte amaç minimum komutla, minimum sürede en doğru sonuca ulaşılması için çözüm yolu belirlenir.
 • Yapılacak olan her bir işleme numara verilir.
 • Problemin çözümü için ihtiyaç duyulan bütün veriler girilir.
 • Yapılacak işlemler belirtilir.
 • Son olarak ise bulunan sonuçlar görüntülenerek uygun bir yerde saklanır.

Hazırlanan algoritmanın başarılı sonuçlar verebilmesi için;

 • Detayların tamamı sıralı bir şekilde anlatılmalıdır.
 • Bütün işlem adımları esnek olmalıdır. Herhangi bir değişikliğe gerek duyulduğunda güncellemeye uygun olmalıdır.
 • Program yazımına uygun olmalıdır.
 • Herhangi bir programlama dilinden bağımsız çalışabilmelidir.

Böylece program sorunsuz bir şekilde çalışır ve program kontrolü sağlanır. Ayrıca algoritma hazırlanırken birçok operatör kullanılmaktadır. Bunlar şu şekildedir:

 • Matematiksel operatörler
 • Karşılaştırma operatörleri
 • Mantıksal işlem operatörleri
 • Alfasayısal operatörler
 • Genel işlem operatörleri
 • Küme işlem operatörleridir.

Algoritma Nedir? İnsan hayatında yapılan planlamanın bilgisayar alanındaki karşılığı olarak kabul edilir. İnsanlar bir işe başlamadan önce mutlaka plan yapar ve planlarını adımlara bölerek başarılı olmayı hedefler. İşte bilgisayar alanında kodlama vb. işlemler yapılırken de algoritma kullanılarak bilgisayardan beklenen işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlar. İşlem basamakları olarak da anılan bu kavram problem çözümünde hangi yöntemin seçileceği, kullanılacak araçlar ve elde edilecek sonuçlar noktasında başarılı olunmasını sağlar. Genellikle problem çözme amacıyla üretilen; açık, basit, sıralı ve tekrarı mümkün olan algoritma programlamanın en önemli unsurudur. 3 farklı şekilde hazırlanıp gösterilebilen algoritmalar ihtiyaca göre metin şeklinde, pesudo-codes denilen sözel kodlarla ya da akış çizelgeleri şeklinde ortaya konabilir.

Algoritma Hazırlama Süreci

Temel anlamda problem çözme hedefi ile üretilen bu kavramın başarı elde etmesinde çeşitli etkenler rol oynar. Bu etkenlerden ilki problemin çözümünde kesin sonuç için problemin her yönü ile anlaşılması ve araştırılmasıdır. Aksi takdirde çözüm için üretilecek kodlar başarısız ve yetersiz olacaktır. Başarıya yön veren etkenlerden bir diğeri de en kısa sürede en az komutla en fazla verimin elde edilmesidir. Bu nedenle sonuç odaklı ve sadece çözüme odaklanan kodların üretilmesi önemlidir. Sonrasında algoritma oluşturma aşamasına geçilir. Her adıma bir rakamın verildiği hazırlama sürecinde veri ve yöntemler birleştirilerek bu verilerin kullanım sırası belirlenir. Her şeyin apaçık bir şekilde yapıldığı bu aşamadan sonra sonuç ayrıntılı bir şekilde elde edilir. Algoritma oluşturma sürecinde üretilen algoritmanın programlanmaya müsait olması ve güncellemelere açık olması gerekir.

Algoritma Kavramları

Algoritma’da kullanılan terimleri şu şekilde sıralamak mümkündür;
Tanımlayıcı: Programcının oluşturduğu bütün verilerin açıklanması için kullanılan kelimelere verilen isimdir. Özellikle programın daha anlaşılır olması için tanımlayıcı ifadeler kullanılır. Tanımlayıcı seçiminde harf, rakam ve bazı diğer sınırlamalar bulunduğundan rastgele bir tanımlayıcı seçilemez.

Değişken: Program her başlatıldığında değişen değerler alan bilgilerdir. Programcı isteğine bağlı olarak isimlendirilen değişken tanımlayıcı gibi rastgele isimlendirilemez.

Sabit: Değişkenin tam aksine programda belli ve değişmeyen bilgilerdir.
Sayaç: Bazı programlarda belirli işlemler tekrar eder. Bu nedenle sayaç adı verilen eklentiler kullanılır.

Algoritma Nedir? Neden Gereklidir? İle Benzer Yazılar

webtures_blog_banner

Google arama sonuçlarının kullanıcılara daha iyi sonuçlar verebilmesi için Mart 2019 tarihinde Core Update gerçekleştirdi. Core Update’nin etkilerinden birisi de tüm sektörleri sıralamalarda belli oranda etkilemesidir. 2000’li tarihlerde Google’nin algoritma güncellemesini Pubcon Florida SEO konferansına yakın tarihlerde gerçekleştirmesinden ötürü güncellemeye

webtures

Webtures

cpm-nedir-ve-nasil-hesaplanir

CPM Nedir CPM, “Cost Per Mille” (Bin Gösterim Başına Maliyet) anlamına gelir ve dijital reklamcılıkta sıklıkla kullanılan bir ölçüm birimidir. Bu terim, reklamverenin bir reklamın bin kez görüntülenmesi için ödediği maliyeti ifade eder. CPM, reklamverenlerin reklam kampanyalarının kapsamını ve etkinliğini

erenkartav

Eren Kartav

microsoft-clarity-nedir

Microsoft Clarity web sitenizin kullanıcı davranışlarını derinlemesine anlamanızı sağlayan ücretsiz bir analiz aracıdır. Kullanıcıların sitenizde nasıl gezindiklerini, hangi alanlara en çok ilgi gösterdiklerini ve kullanıcı deneyimini nasıl iyileştirebileceğinizi gösterir. Microsoft Clarity Nedir? Microsoft Clarity web site sahipleri ve geliştiricileri için

sezi-yazgan

Sezi Yazgan

loader