İç Denetim Nedir?

İç Denetim

Kurumsal firmaların faaliyetlerini kesintisiz olarak devam ettirmesi ve kendini geliştirmesi amacıyla gerçekleştirilen iç denetim, bağımsız ve tarafsız olarak yapılan danışmanlık çalışmalarıdır. Gerçekleştirilen faaliyetlere değer katması için yapılan bu tür çalışmalar sayesinde gelişim sürecine katkıda bulunacak adımlar atılır.

İç denetim söz konusu olduğunda toplum içerisinde akıllara ilk olarak çalışanların ya da sistemin hatasını arama faaliyeti olarak düşünülür. Oysaki bu süreç;

 • Hedeflere ulaşma konusunda firmaların etkili çözümlere kavuşmasını,
 • Herhangi olumsuz bir koşulda oluşabilecek risklerin minimal düzeye çekilmesi,
 • Ortaya çıkabilecek risklere karşı önlemler alınması,
 • Kurumsal yönetim ve kontrol süreçlerinin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi gibi konularda yapılan denetim ve danışmanlık olarak ifade edilebilir.

Bu nedenle firmaların gelişen ve değişen dünyaya adapte olabilmesi için iç denetimin yapılması gerekir.

İç Denetim Ne Amaçla Yapılır?

Bir firmanın kendi içindeki işleyişi düzenleyerek süreçlerini iyileştirmeye yarayan iç denetim, faaliyetlere değer katarak gelişim sağlar. Bağımsız ve sistematik olarak yapılan kontrol işlemlerinin yanı sıra danışmanlık faaliyetlerine de iç denetimde yer verilir.

Sistemdeki boşlukların giderilerek süreci iyileştirmeyi amaçlayan bu tarz çalışmaların temel amacı kusur bulmak değil, aksine modern bir bakış açısıyla sürece odaklanmak olur. Sürece çok daha detaylı odaklanılarak objektif bir çalışmayla danışmanlık hizmeti gerçekleştirilir.

İç Denetim İlk Olarak Ne Zaman Uygulanmıştır?

Oldukça yeni bir kavram gibi algılanmasına rağmen aslında oldukça köklü bir uygulama olan iç denetim, ilk olarak 1980’li yıllarda ortaya çıkmıştır. Bu dönemlerde daha çok hataları bulmaya yönelik gerçekleştirilen bu uygulama, günümüzde süreç bazlı yönetime odaklanır.

Bulunan hataların giderilmesi ve sürecin iyileştirilmesi ön planda olur. Firmanın faaliyetlerine değer katma kaygısı nedeniyle çok çeşitli çalışmalar yapılır ve iyileştirme süreci gerçekleştirilir. Kısacası eski dönemlerde sadece kontrol bazlı olan iç denetim, son yıllarda denetim ve danışmanlık faaliyeti olarak karşımıza çıkar.

İç Denetimin Firmalara Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

Son yıllarda kurumsallaşan firmalar düzenli olarak iç denetim uygular. Bu sayede profesyonel ve objektif bakış açısıyla kendi içerisindeki faaliyetlerini inceleyen iç denetim, yapılan çalışmalara değer katar ve firmanın çok daha verimli olmasını sağlar. Bir nevi iç rehberlik faaliyeti olarak da tanımlanan iç denetim, doğru uygulandığında erkenden boşlukların ve hataların farkına varılarak en kısa sürede iyileştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesine imkan tanır. Bu da her geçen gün gelişen ve iyileşen bir firmanın oluşumuna yardımcı olur. İç denetimin firmalara sağladığı başlıca avantajlar ise şu şekilde sıralanabilir:

 • Firmanın büyümesi ve gelişmesi nedeniyle ortaya çıkan yeni durumlara adapte olunmasına yardımcı olur.
 • Fark edilen sorunlara yönelik etkili çözümler üretilir.
 • Hangi adımların problem çözme konusunda daha başarılı olacağına dair analiz yapılır.
 • Yapılan analizler sonucunda somut öneriler ortaya çıkarılır ve yol gösterici projeler oluşturulur.
 • Verimlilik artırılır ve gelişme sağlanır.
 • Faaliyetlere değer katma fırsatları değerlendirilir.
 • İç denetim yapısının kurgulanması sürecinde yapılan olumlamalarla motivasyon artırılır.

Tüm bu faydalar sayesinde firmalar çok daha gelişmiş ve başarılı hale gelirken aynı zamanda çağa ayak uydurma konusunda verimli sonuçlar elde eder.

Kurumsal İç Denetim Firmalar İçin Neden Önemlidir? Risk Yönetimiyle İlişkisi Nedir?

Kurumsal firmalarda iç denetim oldukça önemli bir yere sahiptir. Özellikle risk yönetimi kavramı ile oldukça bağlantılı olan iç denetim, mevcut koşulların incelenmesi ve takip edilmesi sayesinde oluşabilecek riskler ön görülür. Bu da bu risklere karşı gerekli önlemlerin alınması için firmalara fırsat sunar. Bununla birlikte risk yönetimi daha çok geleceğe odaklıdır, iç denetim ise geçmişe, şimdiye ve geleceğe bakış olarak kabul edilir.

Geçmişteki ve şimdiki hatalar ve eksiklikler incelenerek geleceğe yönelik danışmanlık hizmeti söz konusudur. Bu nedenle bu iki kavram gelecekle ilgili yönlendirici ve iyileştirici çalışmaların yapılması noktasında oldukça benzerlik gösterir. Eskiden iç denetim kapsamında sadece hatalar bulunduğu için bu iki kavram tamamen birbirinden ayrı tutulurdu. Ancak günümüzde eksiklikler ve hatalar doğrultusunda rehberlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi bu iki kavramın net bir şekilde birbirinden ayrı tutulmasına son vererek iç içe kavramlar olmasına neden olmuştur.

İç Denetim Türleri Nelerdir?

Kurumsal firmaların gelişmesine ve yenilenen dünyaya adapte olmasına katkıda bulunan iç denetim, birbirinden farklı türleriyle ortaya çıkar. Bunlar kısaca şu şekilde ifade edilebilir:

 • Uygunluk Denetimi
 • Performans Denetimi
 • Mali Denetim
 • Bilgi Teknolojileri Denetimi
 • Sistem Denetimi

Tüm bu denetim türlerinin sistematik şekilde uygulanmasıyla firmaların kurumsallaşması ve gelişerek çok daha güçlü bir marka haline gelmesi sağlanır.

İç Denetim Nedir? İle Benzer Yazılar

webtures_blog_banner

Teknik İşaretlemeler Unutmayın. Arama motorlarınızın web sitenizi iyi anlayabilmesi, insanlara daha doğru sonuçlar göstermesini sağlayacağı için arama motoru botlarına sitenizi onun dilinden anlatan sinyaller vermelisiniz. Bu durum, uluslararası SEO için de ciddi bir öneme sahiptir. 1. Hreflang Etiketleri Bu etiket

webtures

Webtures

hg

FBA (Fulfillment By Amazon), Amazon’un satıcılar için sunduğu bir depolama ve sevkiyat hizmetidir, bu hizmet sayesinde satıcılar, ürünlerini Amazon’un lojistik ağına teslim eder ve Amazon, ürünlerin depolanmasından, paketlenmesine, sevkiyatından müşteri hizmetlerine kadar tüm süreçleri yönetir. Bu model, hem yeni başlayanlar

fatih-gultekin

Fatih Gültekin

atiye-berika-ertas1

Önbellek, internet deneyiminizi hızlandıran ve zenginleştiren kritik bir teknolojidir, ancak zamanla sorunlara yol açabilir. Bu yazıda, tarayıcı önbelleğinin önemi, işlevi ve nasıl temizleneceği detaylandırılıyor. Önbellek, bilgisayarınızın veya mobil cihazınızın hızını ve verimliliğini artıran geçici veri depolama alanıdır. Tarayıcı önbelleği, sık

berika-ertas

Atiye Berika Ertaş

loader