Kriz Yönetimi Nedir?

Şirketlerin her türlü koşulda yüksek performans göstermesi amacıyla olası krizler için etkili çözümler üretmesi ve gerekli önlemleri alması önemlidir. Başarılı bir kriz yönetimi ile şirketin göreceği zarar minimize edilir ve maddi kayıpların büyük oranda önüne geçilir. 

Herhangi bir tehdit karşısında şirketin nasıl bir politika izleyeceğine dair önceden planlama yapılmasına imkan tanıyan kriz yönetimi, şirketin itibarının zedelenmesini de önleyerek iş ortaklarının, rakiplerin ve müşterilerin gözündeki imajı korunur. 

Günümüz rekabetçi ortamında şirketler için olmazsa olmaz unsurlar arasında yer alan bu sistem, şirketlerin varlığını sürdürebilmesi için kusursuz şekilde uygulanmalıdır. Bu sayede niteliği ne olursa olsun kriz anında yönetilir ve şirketin herhangi bir zarar görmesi engellenir. 

Kriz Yönetiminin Şirket İtibarı Üzerindeki Etkisi Nedir?

Etkili bir şekilde yönetilemeyen krizler bir şirketin varlığını sürdürme konusunda ciddi bir tehdit haline gelebilir. Bu nedenle konuyla ilgili gerekli çalışmaların yapılması ve zararın minimum seviyede tutularak şirketin korunması sağlanır. 

Özellikle şirket itibarı üzerinde olumsuz etkilere neden olma potansiyeline sahip krizler, şirketin hedef kitlenin ve iş ortaklarının gözünden düşmesine neden olabilir. Bu durum kısa sürede ulusal hatta uluslararası bir itibar sorununa dönüşerek büyük zararların doğmasına neden olabilir. Bu nedenle iş ortakları, rakipler, hedef kitle başta olmak üzere kamuoyu tarafından duyulan olumsuz eleştiriler şirketin çöküşüne dahi sebep olabilir. Bu durum kriz yönetiminin ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koyar. 

Herhangi Bir Kriz Ortaya Çıktığında Etkili İletişimin Önemi Nedir?

Meydana gelen bir krizin kısa sürede sorunsuz bir şekilde atlatılması için iletişim oldukça önemlidir. Bu tür zamanlarda vakit kaybetmeden iletişim kanalları üzerinden harekete geçilerek sürecin minimum zararla tamamlanması sağlanır. İletişim kanalları vasıtasıyla atılan doğru adımlar krizlerin önemsiz bir soruna dönüşmesine yardımcı olur. Aksi durumlarda ise ufak bir kriz oldukça ciddi bir problem olarak şirketin karşısına çıkabilir. Bu nedenle medyanın kendi hikayesini yazmasına müsaade etmeden krizle ilgili açıklamalar ve yönlendirmeler şirket tarafından doğru yöntemlerle yapılmalıdır. 

Etkili bir iletişim sayesinde krizin sona erdiği kamuoyuyla paylaşılır ve şirketin normal işleyişine döndüğü ilan edilir. Bu tür açıklamalar toplum üzerinde oldukça etkilidir ve insanların bakış açısını şekillendirme konusunda başarılıdır. Gerçekleştirilen yanlış iletişim ise şirketi bir kaosa götürebilir ve ciddi sorunlar nedeniyle hem maddi hem de manevi zararın doğmasına neden olabilir.

Kriz Ortamında Dikkate Alınması Gereken 4 İlke Nedir?

Ortaya çıkabilecek krizler birbirinden farklıdır ve alınması gereken önlemler krizin özelliğine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bununla birlikte kriz ortamında dikkate alınması gereken 4 ilke bulunur. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Empati: Şirket, mevcut durumda insanların ne hissettiklerini ve niye böyle hissettiklerini anladığını onlara ifade etmelidir. 
  • Bağlam: Firma durumuyla ilgili açıklama yaparken sektördeki diğer kuruluşlarla kendini ilişkilendirmelidir. 
  • Eylem: Şirket kriz yönetimi konusunda attığı adımlarla ilgili bilgi vererek kamuoyu önünde konuya hakim olduğunu göstermelidir. 
  • Şeffaflık: Açıklama sürecinde dürüst ve açık olmak önemlidir. Bu sayede hem gazetecilerin hem de kamuoyunun güvenini kazanan şirket, kısa sürede durumu idare edecek konuma gelir.  

Tüm bu ilkeler doğrultusunda krizin niteliği ne olursa olsun doğru adımlar atılır ve insanların saygısı kazanılarak itibarın zedelenmesi engellenir. 

Oluşabilecek Bir Kriz İçin Şirketler Nasıl Hazırlıklı Olabilir?

Firmaların kriz yönetimi adı altında oluşabilecek krizler için hazırlıklı olması gerekir. Bu tür çalışmalara kriz anlarında şirketin rahat ve kendinden emin hareket etmesini sağlar. Kısa sürede sorunun üstesinden gelen şirket, sahip olduğu plana uyarak ciddi problemlerin oluşmasını engeller. 

Özellikle böyle zamanlar için etkili bir iletişim planı hazırlanmalıdır. Bu planın hazırlanma süreci ise kısaca şu şekildedir:

  • Durumun kamuoyuyla paylaşılıp paylaşılmayacağına karar verilir. 
  • Kilit mesajlar belirlenir. 
  • Basit ve anlaşılır bir açıklama hazırlanır. 
  • Açıklama içeriğinde muhakkak geçmesi gereken kelimeler belirlenir. 
  • Konu hakkında kimin konuşma yapacağına karar verilir. 
  • Bütün iletişim mekanizmaları kontrol edilerek, iletişim ile ilgili kurallar oluşturulur. 

Bu sayede iletişim planı kusursuz şekilde işler ve kamuoyunun gözünde şirketin imajı değerini korumaya devam eder. 

Krizlerin Önlenmesi Mümkün müdür?

Genel olarak şirket içerisinde etkili bir kriz yönetimi gerçekleştirildiğinde olası krizler belirlendiğinde öncelikle bu krizlerin önlenmesi için neler yapılabileceği araştırılır. Bu sayede daha krizler oluşmadan mevcut durum korunur. 

Potansiyel tehlikelerin farkında olmak ve bunlardan kaçınmak için şirketlerin oldukça kapsamlı kaynaklara ihtiyacı vardır. Bu kaynakları kullanarak tehlikelerin ortaya çıkma olasılığı minimize edilir. Bununla birlikte ortaya çıkma ihtimali nedeniyle bu tür zamanlar için de planlama yapılması gerekir. Doğru ve etkili bir kriz yönetimiyle oluşabilecek tehditlerden şirket en iyi şekilde korunur ve şirketin devamlılığı sağlanır.

Kriz Yönetimi Nedir? İle Benzer Yazılar

loader