+90 216 599 0495

Marka Sadakati Nedir? Nasıl Oluşur?

Marka Sadakati Kavramı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Marka sadakati; markalaşma yolunda işletmelerin müşterileri ile kurdukları etkileşim sürecinde; farkındalık, marka kimliğinin benimsenmesi ve marka aksiyonu gibi adımlardan sonra gelen, en nihai nokta olarak tanımlanır. Marka sadakati, tek yönlü bir hedef olmamakla birlikte içerisinde birçok dinamik ve değişkeni de barındırır. Tüketicinin markaya dair duygusal ve davranışsal pratiklerini kapsayan marka sadakati kavramı, birçok markanın ulaşmayı çalıştığı uzun vadeli, efor ve maliyet açısından zorlayıcı bir süreç olarak tanımlanır.

Marka Sadakati Nasıl İnşa Edilir?

Marka sadakatini oluşturma sürecinde tek bir stratejiye bağlı kalmak yeterli olmayacaktır. Milyonlarca dolar iletişim bütçesine sahip olan dev markalar bile müşteri sadakati yaratabilmek adına uzun yıllar boyunca efor sarf etmek durumunda olmuştur. Bu bilgiler ışığında marka sadakati nasıl inşa edilir sorusuna; bütünleşik pazarlama iletişimi (Integrated Marketing Communication) stratejilerini kullanarak yanıtını vermek doğru olacaktır.
Bütünleşik Pazarlama İletişimi Stratejisi ile Marka Sadakati Yaratma
Bütünleşik pazarlama iletişimi, tek yönlü ve klişe düşünce kalıplarından kurtulamayan işletmelerin ne olduğunu anlamakta zorlandıkları bir disiplindir. Kısaltması IMC olan bu yaklaşım; pazarlama iletişiminin ana bileşeni olan reklama ek olarak bütünleyici araçların kullanılması üzerine kurgulanır. Bu doğrultuda işletmelerin; müşteri sürdürülebilir müşteri sadakati yaratabilmek adına reklama ek olarak halkla ilişkiler, doğrudan pazarlama faaliyetleri, promosyon ve benzeri marketing araçlarını kullanmaları gerekmektedir. Fakat tüm süreci entegre yönetebilmek adına pazarlama stratejileri, reklam kampanyaları ve medya planlama stratejilerinin bir şemsiye altında planlanması ve bütünleyici bir şekilde uygulanması oldukça kritik bir etkendir.

Sadakat Programları Nedir ve  Avantajları

Yukarıda sıraladığımız entegre pazarlama iletişimi yaklaşımlarının yanı sıra, sadakat programları da sürecin destekleyici bir parçası olarak tercih edilebilir. Sadakat programları özellikle oyunlaştırma stratejileri gibi destekleyici kurgularla uygulanır ve son müşteriye yönelik hızlı sadakat yaratma açısından fayda sağlar. Bunun yanı sıra promosyon unsurlarının, müşteri motivasyonunu arttıracak biçimde kullanımına dayanan sadakat programları, kısa sürede sonuç almak isteyen işletmeler için kullanılabilecek olan en hesaplı pazarlama stratejileri arasında yer alır.

Yükselmeye hazır mısınız?