Norm Kadro Nedir?

Norm Kadro, Günümüzde sıklıkla karşımıza çıkan bir kavram olan norm kadro, hem firmalarda hem de eğitim alanında YÖK, MEB yönetmeliklerde yaygın olarak kullanılır. Genel olarak toplum içerisinde yanlış anlaşılan bu kavram, düşünüldüğü gibi çalışan sayısında azaltmaya gidilmesiyle alakalı değildir. Aksine şirketlerde belirli bir departmanda hedeflenen stratejik durumlar için özel olarak oluşturulan ekip olarak ifade edilir.

Oluşturulan bu ekipte kaç kişinin yer alacağı, bu kişilerin yetkinliklerinin neler olacağı ve hangi teknolojilerden yararlanacağı gibi konularda planlama yapılır. Bu planlama sürecinin tamamı norm kadronun yapısını oluşturur.

Norm kadro modeliyle çok daha kısa sürede uygun stratejiler belirlenir ve bu stratejiler eşliğinde hedeflere erişim sağlanır. Bu da firmaların performansını arttırarak verimliliği maksimum düzeye çıkar.

Norm Kadro Planlaması Nedir?

Bir firmanın başarılı sonuçlar elde ederek verimliliğini yükseltmesi için öncelikle hangi personelin hangi pozisyonda çalışacağı büyük önem taşır. Ayrıca herhangi bir departmandaki ekibe dâhil olan çalışanların hangi hedeflere ulaşmayı amaçlayacağı, bu süreçte hangi stratejileri uygulayacağı ya da hangi ekipmanlardan destek alacağı için planlamaların kusursuz şekilde yapılması gerekir.

Norm kadro planlaması bu noktada devreye girerek çok daha sistematik ve etkili çözümler sunar. Herhangi bir firmanın hedeflerine ulaşması konusunda oluşturduğu stratejik yapılanmada mevcut operasyonlar için iş yükü oranına bağlı olarak kaç personele ihtiyaç duyulduğu belirlenir. Bu personellerin hangi konularda ne kadar yetkinliği olması ve teknolojik açıdan hangi imkanlara sahip olması gerektiği kararlaştırılır.

Norm Kadro Planlamasında Hesaplamalar Nasıl Yapılır?

Şirketlerde büyük bir titizlik gösterilerek hazırlanan norm kadro planlaması, yüksek performansın oluşmasını sağlar ve maksimum verimliliğin ortaya çıkmasına olanak tanır. Planlama sürecinde sırasıyla şu işlemler yapılır:

 • Şirketin farklı birimlerin oluşan iş yükü oranı hesaplanır.
 • Her bir birimde kaç kişiden oluşan ekiplere yer verileceğine karar verilir.
 • Bütün ekiplerin hedefleri belirlenir.
 • Ekiplerin her birinde yer alan bütün çalışanların belirlenen hedefe ulaşma konusunda üzerine düşen görevler detaylı olarak oluşturulur.
 • Hedeflere ulaşılabilmesi için ihtiyaç duyulan tüm teknolojik cihazlar ve donanımlar belirlenir.

Tüm bu işlemlerin gerçekleştirilmesi sonrasında elde edilen veriler değerlendirilerek norm kadro planlaması mükemmel şekilde yapılır.

Norm Kadro İçin Hesaplama Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Başarılı ve etkili bir norm kadro planlaması için öncelikle yapılan hesapların kusursuz olması gerekir. Bu da hesaplama sürecinde büyük bir özenin gösterilmesini zorunlu hale getirir. Bu da ancak belirli soruların cevabının eksiksiz ve doğru olarak alınmasıyla mümkün olur.

İhtiyaç duyulan cevapların elde edilmesiyle hedeflere ulaşma konusunda doğru adımlar atılabilir. Norm kadro için hesaplama yaparken sorgulanması gereken konular ise şu şekilde sıralanabilir:

 • Firmanın gelecek dönemde takip etmeyi planladığı stratejinin ne olduğuna karar verilir.
 • Kalite beklentisinin ne olduğu belirlenir.
 • Tam olarak hangi alanda ne tür bir hizmet sağlanacağı netleştirilir.
 • İş sürecinin nasıl ilerleyeceğine göre planlama yapılır.
 • İlerleyen süreçte büyüme ya da küçülme konusunda planlama olup olmadığı belirlenir.
 • İşin kusursuz şekilde gerçekleşmesi için ihtiyaç duyulan teknolojiden ne oranda yararlanıldığı anlaşılır.
 • Firmanın gelişimi için avantaj sağlayabilecek teknolojiler için yatırım imkanının olup olmadığı incelenir.

Norm Kadro Planlamasının Firmalara Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

Gelişime ve yeniliklere açık olan kurumsal firmaların büyük ilgi gösterdiği norm kadro planlaması, doğru bir şekilde yapıldığı takdirde firmalara pek çok avantaj sağlar. Detaylı veriler elde edildiğinde başarılı bir norm kadro planlaması yapılabilir.

Zaman etüdü de dikkate alınarak hazırlanan norm kadro planlamasının sağladığı avantajların başında ise şunlar gelir:

 • Gereksiz işe alımın önüne geçer ve istihdam için bütçenin akıllıca kullanılmasına yardımcı olur.
 • Her bir personelin düzenli ve sistematik çalışmasını sağlayarak iş verimliliğini artırır.
 • Artan iş verimliliği sayesinde personellerin fazla mesai yapmasına gerek kalmaz. Bu da firmalarında mesai masraflarının azalmasına katkıda bulunur.
 • Doğru bir planlamaya uygun şekilde işlemler yapıldığı için projeler zamanında tamamlanır ve işlerin aksamaması sağlanır.
 • Çalışanlar belirli görevlere belirli yetkinliklerinden dolayı getirileceği için işe alım süreci ya da şirket içi atamalar çok daha ideal şekilde gerçekleştirilir.
 • Personel giderleri çok daha net hale gelir ve gereksiz harcamalar minimize edilir.

Doğru zamanda doğru yöntemlerle oluşturulan norm kadro planlaması, firmaların rekabetin yoğun olduğu bu günlerde rakiplerin açık ara önünde olmasına ve maksimum verimlilikle gelişime açık olmasına imkân tanır.

Norm Kadro Nedir? İle Benzer Yazılar

loader