Saas Nedir? Avantajları Nelerdir?

SAAS Nedir? Yazılımlar; kimi zaman ciddi maliyetleri olabilen, satın alınma durumunda güncelleme özellikleri dahil olmak üzere bir çok ek yatırımı gerektiren araçlardır. Elbette bazı yazılımların yerleşik olarak kullanılmaları zorunluluk arz eder. Örneğin; sistem yazılımları (işletim sistemleri vb.) güvenlik yazılımları (firewall, antivirüs vb.) yerleşik yazılımlara örnek olarak sunulabilir. Ancak bunun dışında neredeyse hiçbir yazılım günümüz teknolojisinde satın alınmak durumunda değildir. SAAS; Software as a Service tanımın kısaltmasıdır. Hizmet olarak yazılım biçiminde Türkçeye çevirebileceğimiz sistemde, cloud tabanlı bir çalışma prensibi esastır ve yazılım satın alınmak yerine kiralanır. Bunun maliyet avantajları olduğu gibi, kullanım, güvenlik ve stabilite bakımından da oldukça büyük avantajlarından söz edilebilir.

Uzak Sunucudan Kullanılan Yazılım

İnternet günümüzde gigabayt boyutundaki verileri dakikalar içerisinde indirebildiğimiz bir teknolojidir. Geçmişte kullandığımız bir çok bilgisayarın kendi içerisinde veri transferi hızından daha geniş bir bant büyüklüğüne sahip internet hatlarını kullanarak, yazılımları uzak sunucularda barındırma yoluyla kullanabiliriz. SAAS sisteminin en önemli avantajı, yazılımın yerel makineye bağımlı olmamasıdır. Uzak sunucuda yer alan yazılım, herhangi bir bilgi teknolojisi aracı ile dünyanın her yerinden kullanılabilir. Bu sayede, bir yazılımın farklı cihazlar için ayrı ayrı yapılandırılması ve lisanslanması zorunluluğu da ortadan kalkar.

Web Tabanlı ve Hybrid Yazılımlar

SAAS sistemini farklı şekillerde kullanabiliyoruz. Örneğin üretici, yerel makineye yazılımın bir kısmını yükleyip, güncel bileşenlerin uzak sunucudan çekilmesi biçiminde bir geliştirme yapabilir. Adobe ve Microsoft Office 365 bunun örnekleridir. Bu yazılımlara Hybrid yazılımlar diyoruz. Yazılımın küçük bileşenlerini herhangi bir yapılandırma gerekmeksizin makineye yükleyerek kalan bileşenleri cloud üzerinden kullanabiliyoruz.
Bir diğer yöntem ise tam bağımsız web tabanlı uygulamalardır. Bu uygulamalarda makineye hiçbir sistemin kurulması gerekmez. Bazı yazılımlar mobil uygulama desteği de sunuyor olsa da, bu yöntemde yazılım bütünüyle uzak sunucuda çalışır. Bazı muhasebe yazılımları buna örnek olarak verilebilir.

Kullanıcılar, Sistem yöneticileri ve Üreticiler Bakımından SAAS

SAAS sistemi, kullanıcılara büyük avantajlar sunar. Öncelikle yazılım sürekli güncel ve stabil olarak çalışır durumda olacaktır. Yerel makinelerdeki servis ihtiyacını neredeyse sıfır noktasına taşıyan bu sistem aynı zamanda ek bir güncelleme maliyeti de gerektirmez. Zira sistemde yazılım, periyodik ödemeler yapılarak kiralanır ve ek bir güncelleme söz konusu değildir. Software as a Service sistemi ile kullanmakta olduğunuz yazılımı, dilediğinzi terk edebilirsiniz. Bu sistemde bağlayıcılık, yalnızca ödeme yaptığınız periyot için geçerlidir.
Sistem yöneticileri bakımından ise SAAS büyük bir avantajdır. Farklı makinelerde kurulu yazılımları, yerel makine boyutunda kontrol etmek yerine, makinelerin SAAS yazılımla uyumluluğunu sağlamak yeterli olacaktır. Bu uyumluluk standartları genellikle global standartlardır.
Yazılım üreticileri bakımından ise SAAS (Software as as Service) en önemli avantajları sağlar. Yazılım üreticisi bu sayede lisans sorunlarını ortadan kaldırır ve lisanssız kullanılması mümkün olmayan yazılımları arz ederek, gelir kaybı riskini yok edebilir. Bunun yanında, yazılımın kullanıcıları kiralama yöntemi sayesinde yeni sürümler halinde vazgeçme eğiliminde olmayacak, uzun vadeli bir portföyü oluşabilecektir. Tabii aylık veya farklı periyotlarda yapılan ödemeler de total ödemelere göre daha avantajlı göründüğünden satın alma kararı kolaylıkla verilebilecektir.

Saas Nedir? Avantajları Nelerdir? İle Benzer Yazılar

webtures_blog_banner

Açılımı hizmet olarak yazılım olan SaaS (Software as a Service), birçok kişi tam olarak ne olduğunu bilmemesine rağmen, SaaS yazılımı hemen hemen herkesin kullandığı hizmetler arasındadır. Peki, tam olarak SaaS nedir, şimdi kısaca ona bakalım. Saas, bilgisayar ya da akıllı

webtures

Webtures

Blog (1)

Sorumlu yapay zeka, yapay zeka sistemlerinin etik ve güvenilir bir şekilde geliştirilmesini ve kullanılmasını sağlayan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, yapay zeka teknolojilerinin insan hayatına olumlu katkılar sunarken olası riskleri ve etik sorunları en aza indirmeyi amaçlar. Sorumlu yapay zeka ilkeleri,

webtures

Webtures

atiye-berika-blog

Yapay zeka ile PDF düzenleme iş süreçlerinizi hızlandırın ve verimliliği artırın. Bu kapsamlı rehberde, PDF dosyalarınız üzerinde yapay zeka teknolojilerini nasıl kullanabileceğinizi, metin ve görüntülerdeki düzenlemeleri nasıl otomatize edebileceğinizi ve PDF belgelerinizi nasıl daha erişilebilir ve güvenli hale getirebileceğinizi adım

berika-ertas

Atiye Berika Ertaş

loader