Stratejik Planlama Nedir?

İşletmelerin her türlü sürecini kapsayan stratejik planlama, günümüzde en çok karşımıza çıkan kavramlardan biridir. Stratejik planlamaların en iyi şekilde yapılabilmesi için, detaylı bir şekilde araştırma yapılması gerekir.

Bir firmanın stratejik planlaması genel olarak;

 • Kriterlerin doğru şekilde belirlenmesi,
 • Performansın düzenli olarak takip edilmesi gibi süreçleri içerir.

Buna ek olarak düzenlenen her bir stratejik planlamanın düzenli olarak yenilenmesi ve revize edilmesi gerekir. Böylece pazardaki değişen şartlara uyum sağlanır ve çok daha başarılı çözümlerin üretilmesi sağlanır. Hazırlanan planların ise sözde kalmaması oldukça önemlidir. Plan kapsamında yer alan her bir husus hayata geçirilmelidir.

Stratejik Planlama ile Hedeflere Ulaşılması Çok Daha Kolay

Firma için hazırlanan stratejik planlama oldukça önemlidir. Büyük bir özenle hazırlanan bu planların kâğıt üzerinde kalmaması ve en iyi şekilde uygulanması gerekir. Bu sayede firmanın hedeflerine ulaşması çok daha kolay ve hızlı olur.

Hazırlanan stratejik planların dışına çıkılmadan, gerekli olan adımların atılması sayesinde çok daha sistematik ve düzenli bir çalışma sistemi düzenlenir. Böylece belirli amaçlar dâhilinde uygulanan planlar sonucu başarılı sonuçlar elde edilir.

Stratejik Planlama Nasıl Hazırlanır?

Firmanın belirlediği hedeflere çok daha rahat ulaşabilmesi için stratejik planlamalarını çok daha büyük bir titizlikle hazırlanmalıdır. Bu süreçte;

 • Çevre koşulları tespit edilmeli,
 • Çevresel faktörler iyi algılanmalı,
 • Her türlü durum analiz edilmeli,
 • İlin zayıf ve güçlü yönleri belirlenmeli,
 • Belirli bir misyon üzerinden çalışmalar yürütülmeli,
 • Hedefler net olmalı,
 • Bütün çevresel faktörler işe en iyi şekilde uyarlanmalıdır.

Yoğun bir çalışma ve detaylı bir hedef algılaması doğru bir stratejik planlama için olmazsa olmaz faktörlerdir. Bu nedenle her bir adım dikkatle atılmalı ve güçlü bir marka olmak için gerekli olan bütün işlemler özenle gerçekleştirilmelidir.

Birbirinden Farklı Yaklaşımlar İle En İyi Stratejik Planlama Oluşturulması

Günümüzde hemen hemen her sektörde çok güçlü bir rekabet söz konusudur. Diğer firmaların bir adım önüne geçilebilmesi için doğru stratejik planlamaların oluşturulması gerekir. Bu planlama sürecinde birbirinden farklı yaklaşımlar bir araya getirilir ve en ideal planlamanın gerçekleştirilmesi amaçlanır. Stratejik planlamada kullanılacak olan yaklaşımların belirlenmesi için ise birçok noktaya dikkat edilmesi gerekir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Rakiplerin mevcut durumu
 • Devletin yasal prosedürleri ve sunduğu imkanlar,
 • Müşterilerin beklentileri

Bu üç faktöre bağlı olarak geliştirilen stratejik planlamalar, firmanın geleceğini şekillendirir ve güçlü bir marka olma yolunda en büyük rehber olma özelliği taşır.

Adım Adım Stratejik Planlama

Doğru bir stratejik planlama için atılması gereken adımlar sırası ve şu şekildedir:

 • Öncelikle piyasanın analiz edilmesi gerekir.
 • Ardından firmanın kendi iş koşulları ölçümlendirilir.
 • Piyasa analizi ve firmanın mevcut durumuna bağlı olarak misyon oluşturulur.
 • Firmanın iş tanımı yapılmalıdır. Hangi sektörde ne tür faaliyetler yürüttüğü belirlenmelidir.
 • Firmanın gelecekteki hedefleri net bir şekilde oluşturulmalıdır. Ayrıca bu hedeflere adım adım mı yoksa hızlı bir şekilde risk alarak mı ulaşacağı netleştirilmelidir.
 • Oluşturulan hedeflerin misyonla uyum içerisinde olması gerekir. Aksi takdirde ilerleyen süreçlerde birçok problemin ortaya çıkması kaçınılmaz hale gelir.
 • Dış çevre koşulları en iyi şekilde analiz edilmeli ve buna bağlı olarak firmanın dinamikleri incelenmelidir.

Stratejik Planlama Nasıl Uygulamaya Geçirilir?

Daha önce de belirtildiği gibi oluşturulan stratejik planlamaların kâğıt üstünde kalmaması ve hayata geçirilmesi oldukça önemli bir konudur. Aksi takdirde istenen hedeflere ulaşmak mümkün değildir.

Uygulama sürecinde özellikle iki önemli hususta dikkatli hareket edilmelidir. Bunlar;

 • İletişim programı,
 • Zamanlama programı şeklindedir.

Bu iki programın her biri doğru stratejik planlama için vazgeçilmez unsurlardır. Firmanın başarılı bir performans göstermesi ve büyük bir marka haline gelmesi için oldukça önemli olan bu iki program, en iyi şekilde hazırlanmalıdır.

Hayata geçirilen yeni uygulamalar ister istemez çalışanları rahatsız eder ve çalışanların bu yeni programlara uyum sağlaması için belirli bir alışma sürecine ihtiyaç duyulur. Bu nedenle uygulama öncesi programla ilgili mümkün olduğunca bilgilendirme yapılmalı ve çalışanların yeni programa aşina olmaları sağlanır.

Stratejik Planlama Nedir? İle Benzer Yazılar

anahtar kelime nedir

Kullanıcıların herhangi bir platformda arama yaparken kullandığı kelimelere keywords denir. Türkçesi anahtar kelime olan keywords dijital pazarlama sektöründe çokça kullanılan bir terimdir. Her platformda kullanım biçimleri farklılık gösterebilir. Örneğin Instagram’da veya Twitterda başlık etiketi(hashtag) ile kullanılır. Google gibi arama motorlarında

ismail-sagdic

İsmail Sağdıç

ai-kullanarak-yerel-pazarlama-stratejileri

Yapay zeka (AI), yerel pazarlama çalışmalarını kişiselleştirme ve hedef kitleye özel içerikler sunma konusunda devrim yaratmaktadır. Örneğin, yapay zeka destekli analiz araçları sayesinde, işletmeler müşterilerin geçmiş davranışları ve tercihlerine dayanarak hangi ürünlerin daha fazla ilgi göreceğini tahmin edebilirler. Bu da,

berika-ertas

Atiye Berika Ertaş

yapay-zeka-veri-analizi

Günümüzde yapay zeka ile veri analizi, iş dünyasında verilerin değerinin farkına varılması ve bu verilerin işletmeler için stratejik avantajlar sağlamasıyla giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Yapay zeka, veri analizi süreçlerini otomatikleştirerek, büyük ve karmaşık veri setlerinden anlamlı bilgilerin çıkarılmasını sağlar.

gizemsayan

Gizem Sayan

loader