+90 216 599 0495

Swot Analizi Nedir?

SWOT Analizi Nedir?

SWOT analizi nedir? 1960’lı yıllarda ortaya çıkan ve firmaların mevcut durumu, rakipleri ve Pazar durumu ile ilgili bilgileri veren bir analiz türüdür. İlk olarak iş yönetimi amacı ile kullanılan SWOT analizi, zaman geçtikçe farklı uygulama alanları içinde kullanılmaya başlanmıştır. SWOT analizi; strengths, weakness, opportunities ve threats kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Temelde var olan yapılara ait olan bu dört parametrenin analiz edilmesi sonucunda hem niceliksel hem de niteliksel özelliklere ilişkin değerli bilgiler elde edilebilmektedir. Bu elde edilen bilgiler sonucunda ise çeşitli stratejik planlamalar oluşturulabilmektedir. SWOT analizinin en temel amacı analiz yapılan konuya ilişkin zayıf ve güçlü yönlerin bulunması ve bu konuyu destekleye tehdit ve imkânların tanımlanmasını sağlamaktır.

SWOT Analizi Nasıl Yapılır?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi SWOT analizi strengths, weakness, opportunities ve threats kelimelerinden oluşmaktadır. Bunlar güçlü yönleri zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler şeklindedir. Peki, SWOT analizi nasıl yapılır?

Güçlü Yönler

Bu aşamada kuruluşunuzun ya da projenizin sahip olduğu avantajlardan, rakiplerinizden üstün yönlerinizden, kuruluşunuzun hedef kitlesine sunduğu imkânlardan bahsetmelisiniz. Böylelikle firmanızın ya da projenizin güçlü yönlerini analiz etmiş olursunuz.

Zayıf Yönler

Bu aşamada firmanızın ya da projenizin eksik ve iyileştirilmesi gereken yönlerinden, rakiplerinize göre zayıf yönlerinizden bahsetmelisiniz. Çünkü firmanızın ya da projenizin eksiklerini bilmeden herhangi bir stratejik planlama oluşturmanız durumunda başarısızlıkla sonuçlanabilmektedir.

Fırsatlar

Bu aşamada pazarda firmanız için sunulan fırsatlardan bahsetmelisiniz. Bu fırsatları firmanız ya da projenizde nasıl kullanacağınızı analiz ederek başarıya ulaşabilirsiniz.

Tehditler

Bu aşamada da fırsatların tam tersine Pazarda firmanız ya da projenizi tehdit eden olumsuz yönlerin neler olduğunu analiz ederek planınızı bu doğrultuda gerçekleştirmelisiniz.

SWOT Analizi Gerekli Midir?

SWOT analizi, bir kampanya ya da projenin araştırma aşamasında mutlaka yapılması gereken bir analizdir. SWOT analizi ve diğer araştırma sonuçlarınız ile firmanız ve projeniz için doğru bir stratejik planlama oluşturabilirsiniz. Aksi halde firmanızın ya da projenizin güçlü ve zayıf yönlerini bilmeden bir plan oluşturur ve başarısızlık ile karşı karşıya kalırsınız.

SEO & Dijital Pazarlama Devrimi

Markaların ürünlerini veya hizmetlerini pazarlamak için uyguladıkları yöntemler; bundan birkaç sene öncesine kadar televizyon, radyo gibi iletişim araçları ya da billboard, broşür gibi reklam teknikleri vasıtasıyla yapılırdı. Ancak büyük bir hızla ilerleyen teknoloji...


SEO

Yükselmeye hazır mısınız?