Veri Toplama Nedir?

Belirli bir amaç kapsamında bilgilerin elde edilmesi için gerçekleştirilen işlemlere veri toplama denir. Elde edilen bu veriler eşliğinde araştırmacının belirlemiş olduğu sorun için en ideal çözümün bulunması hedeflenir.

Veriler genel olarak iki grupta incelenir. Bunlar

  • Nitel veri,
  • Nicel veri şeklindedir.

Nitel veri bir denek ile ilgili nitelikleri gösteren bilgilerdir. Bu bilgiler;

  • Sınıflanan nitel veri,
  • Sıralanan nitel veri olarak iki farklı şekilde incelenir.

Nicel veri ise sayılarak elde edilen verilerdir. Öğrenci sayısı veya kadın çalışan sayısı gibi veriler bu gruba örnek olarak gösterilebilir.

Bu tür veriler her zaman belirli amaçlar için toplanır ve bu toplanan verilerle belirli hedeflere ulaşılmaya çalışılır. Elde edilen verilerle başarılı sonuçların ortaya çıkarılabilmesi ise en ideal veri toplama yönteminin kullanılması ile gerçekleşir.

Kantitatif Yöntemler İle Veri Toplama

Bilgisayar destekli verilerin elde edilmesi ve toplanması olarak açıklanan kantitatif yöntemler;

  • Online olarak yapılan anketler,
  • Bilgisayar destekli telefon görüşmeleri
  • Kâğıt kalem ile yüz yüze anket,
  • Bilgisayar destekli yüz yüze görüşmeler ile gerçekleştirilir.

Online olarak yapılan anketler dünya genelinde oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yöntemler ile milyonlarca kişi üzerinden bilgiler toplanır ve elde edilen veriler analiz edilerek başarılı sonuçlar ortaya çıkarılır.

Bu yöntemlerin işe yaraması için geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşabilen ve veri toplama hizmetini kaliteli ve güvenilir şekilde veren firmalar ile çalışılması önemlidir. Böylece elde edilen verilerle hedefe ulaşılması çok daha rahat bir şekilde sağlanır.

Bilgisayar destekli telefon görüşmeleri ise telefon üzerinden yapılan bir anket türüdür. Bu anketin katılımcıları ya belirli bir veri tabanı üzerinden seçilir ya da rassal yöntem ile belirlenir. Telefonda sorular katılımcıya okunur ve cevap için beklenir. Verilen cevaplar anında anketörler tarafından dijital ortama taşınır.

Bazen de kağıt kalem ile yüz yüze anket yapılarak bilgiler elde edilir. Bu bilgiler daha sonra dijital ortama taşınır.

Yüz yüze yapılan anketler bilgisayar destekli de olabilmektedir. Laptop, tablet ya da el terminalleri ile cevaplar anında internet ortamına taşınır.

Kalitatif Yöntemler ile Veri Toplama

  • Derinlemesine Görüşmeler
  • Grup Toplantıları şeklinde gerçekleştirilen bu yöntemler sayesinde, bir konu ile ilgili bilgisi olan uzman kişilerin ilgili konuya yaklaşımları tespit edilir.

Böylece ilgili soruna çözüm bulunması amaçlanır. Bu görüşmeler katılımcıların izni dâhilinde kayıt altına alınır ve daha sonra toplanan bütün veriler analiz edilerek sisteme kaydedilir.

Veri Toplama Nedir? İle Benzer Yazılar

webtures_blog_banner

Dijital dönüşüm sadece dijital teknolojileri uygulamakla ilgili değildir. Amacı, şirketin çalışma şeklini temelden değiştirmek ve teknolojinin sunduğu fırsatları şirketin yeni ve geliştirilmiş DNA’sının bir parçası haline getirmek olmalıdır. Yine de, böylesine büyük bir değişiklik sırasında, yeni ve süslü dijital araçlarla

webtures

Webtures

yapay-zeka-danismanligi-nedir

Yapay Zeka Danışmanlığı, işletmelerin yapay zeka (AI) çözümlerini planlamalarına, geliştirmelerine ve uygulamalarına yardımcı olan bir hizmettir. Yapay zeka danışmanlığı, işletmelerin yapay zekanın potansiyelini anlamaları ve teknolojiyi kendi iş hedefleri doğrultusunda en etkili şekilde nasıl kullanabileceklerini belirlemelerine yardımcı olur. Yapay zeka

webtures

Webtures

AI İle Marka İzlenimi ve Algı Analizi

Marka İzlenimi ve Algı Nedir? Marka İzlenimi ve Algının Tanımı Marka izlenimi, bir markanın müşteri ve hedef kitle üzerinde bıraktığı genel duygusal ve bilişsel etkileri ifade eder. Algı ise, bu izlenimlerin bireylerin düşünce ve davranışlarını nasıl şekillendirdiğini kapsar. Bu kavramlar,

erenkartav

Eren Kartav

loader