+90 216 599 0495

Zaman Damgası Nedir?

Zaman Damgası Nedir ?

Zaman damgası; internetin insan hayatının her sahasına yayılması ile ortaya çıkan siber suç ve saldırıları kontrol altına almak için geliştirilen bir kimliklendirme yöntemidir. Özellikle internet kullanımının ortak bir ağdan sağlandığı kurum veya kuruluşlarda ihtiyaç duyulur. Zaman damgası aynı ip adresinden internete bağlanan suçsuz insanların zan altında kalmasını önlerken suç işleyen kişinin kolaylıkla tespit edilmesine imkân tanır.

İnternet ağının ortak olduğu firma ve kurumlar dışında kafe vb. eğlence mekânları tarafından da yoğun bir şekilde tercih edilir. Bu yöntem sadece suçsuz insanları değil aynı zamanda internet sağlayıcısı olarak kabul edilen işletme sahibinin de korunması amacıyla kullanılır. Nitekim zaman damgasının olmadığı dönemlerde bir ağa bağlanarak işlenen suç o ağın sahibi tarafından işlenmiş kabul edilirken yapılan düzenlemeler sonrasında suçu işleyen kimselerin cezalandırılması sağlanmıştır. 5070 numaralı Elektronik İmza Kanununu uyarınca; “Bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve / veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi maksadıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla doğrulanan kaydı, ifade eder.” şeklinde tanımlanır. Toplu internet kullanımı ile ilgili hükümler içeren 5651 numaralı kanuna göre toplu internet kullandıracak kurum ve mekânların bu damgayı edinmesi mecburidir.

Zaman Damgası Nedir? Nasıl Çalışır?

İnternet erişiminin toplu yapıldığı yerlerde her kullanıcının internette gerçekleştirdiği işlemleri kayıt altına almak adına atanır. Zaman damgası kullanıcıların işlemlerini kendine has bir uzantı oluşturarak ve sonuna işlemin gerçekleştirildiği tarihi ekleyerek kayıt altına alır. Kayıt altına alma işlemlerinin log cihazları ile yapıldığı bu sistemde her veri zaman damgası adı verilen bir uzantı ile kayıt altına alınır ve bu sayede siber güvenlik konusunda tedbir alınmış olur.

Zaman Damgası Nereden Alınır?

İnternet ortamında gerçekleştirilen eylemlerin kayıt altına alınması ve tüm eylemlerin güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlayan zaman uzantıları ülkemizde TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir. LOG cihazları ve gerekli sistemin kurulması ile internetin güvenli bir mecraya dönüştürülebildiği kurumlarda TÜBİTAK destekli bu damgalara ulaşmak ancak mahkeme kararı ile mümkün olabilir. Bu anlamda sistemin daha ciddi bir şekilde işletilmesi hedeflenir.

    Yükselmeye hazır mısınız?