Tek Sesli Bir Marka Dili Nasıl Oluşturulur?

İyi marka, karakteri oturmuş bir insan gibidir.

Tek Sesli Marka Dili Nedir?

Markanın kimliğini oluşturan tüm öğelerin farklı mecralarda ve farklı durumlar karşısında aynı şeyi aynı ses tonuyla söylemesi marka dilinin tek sesli olduğu gösterir.

Bu noktada tek sesli marka dili yaratmak için yapılması gerekenlerden önce marka kimliğini oluşturan öğeleri doğru bir şekilde tanımlamak gerekir.

Marka kimliğini oluşturan unsurlar nelerdir?

  • Logo – Görsel kimlik
  • Marka mesajı – Slogan
  • Marka sesi
  • Ürün – Hizmet
  • Marka çalışanları

*Tek sesliliği yakalayabilmek için bu unsurların aynı şeyi konuşması gerekir.

Marka Ses Tonu Nasıl Olmalıdır?

Marka ses tonunu belirleyen pek çok etken bulunmaktadır. Ancak hedef kitleye seslenecek olan markanın dilinin;

  • Bir amacının olması (güven verme, eğlendirme vs.)
  • Diğerlerinden farkı olması
  • Anlaşılır olması
  • Uyarlanabilir olması (online ya da offline mecralarda aynı ses tonu korunabilmeli)
  • Hedef kitle ile aynı tonda konuşması gerekir.
İsmail Sağdıç

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.