Tek Sesli Bir Marka Dili Nasıl Oluşturulur?

İyi marka, karakteri oturmuş bir insan gibidir.

Tek Sesli Marka Dili Nedir?

Markanın kimliğini oluşturan tüm öğelerin farklı mecralarda ve farklı durumlar karşısında aynı şeyi aynı ses tonuyla söylemesi marka dilinin tek sesli olduğu gösterir.

Bu noktada tek sesli marka dili yaratmak için yapılması gerekenlerden önce marka kimliğini oluşturan öğeleri doğru bir şekilde tanımlamak gerekir.

Markaların iletişim dili kimliğini yansıtan, tutarlı ve tek sesli olmalıdır. Tek sesli marka dili oluşturmak tüm iletişim alanlarında aynı ses tonuyla iletişim kurmak anlamına geliyor. Yani bir markanın sosyal medya içeriklerinde, internet haberlerinde, blog yazılarında, e-mail pazarlamasında aynı anlatım dilini kullanması diyebiliriz. Marka dili markanın kendine özgü olmalıdır tek sesliliği sağlamak için de tutarlı bir iletişim dili oluşturmalıdır.

Tek Sesli Marka Dili Neden Önemlidir?

Bir markanın farklı kanallarda farklı iletişim dili kullanması markaya güven duyulmamasına neden olur. İnternet kullanıcılarının marka dilini gördüğünde tanıması gerekir. Markayla bütünleşen iletişim dili markanın tutarlılığını ve güvenilirliğini gösterir. Bu nedenle marka dilinin tek sesli olması çok önemlidir.

Marka kimliğini oluşturan unsurlar nelerdir?

  • Logo – Görsel kimlik
  • Marka mesajı – Slogan
  • Marka sesi
  • Ürün – Hizmet
  • Marka çalışanları

*Tek sesliliği yakalayabilmek için bu unsurların aynı şeyi konuşması gerekir.

Marka Ses Tonu Nasıl Olmalıdır?

Marka ses tonunu belirleyen pek çok etken bulunmaktadır. Ancak hedef kitleye seslenecek olan markanın dilinin;

  • Bir amacının olması (güven verme, eğlendirme vs.)
  • Diğerlerinden farkı olması
  • Anlaşılır olması
  • Uyarlanabilir olması (online ya da offline mecralarda aynı ses tonu korunabilmeli)
  • Hedef kitle ile aynı tonda konuşması gerekir.
İsmail Sağdıç

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.