Legal AI ReWriter

Gizlilik ve Hisse Satış Anlaşmalarını Yeniden Yazmak İçin Yapay Zeka Uygulaması

Pain Point

Müşterimiz, mevcut sistemlerindeki tüm gizlilik anlaşmalarını ve hisse satış anlaşmalarını yönetme sürecinin karmaşıklığı ve zaman alıcılığından endişe duymaktadır. Sözleşmelerin mevcut maddelerini yeniden yazmak ve güncellemek, hukuki uyumluluk gereksinimleri nedeniyle dikkatli ve detaylı bir çalışma gerektirir. Bu, özellikle çok sayıda sözleşmenin gözden geçirilmesi ve güncellenmesi gerektiğinde büyük bir iş yükü oluşturur.

1

Webtures Çözüm Önerisi

Bu zorluğu hafifletmek için, yapay zeka destekli bir sözleşme yönetim sistemi geliştirdik. Bu sistem, mevcut sözleşme maddelerini analiz eder, yeniden yazım önerileri sunar ve sözleşmelerin hukuki standartlara uygunluğunu sağlar. Yapay zeka, sözleşme maddelerini anlamak ve yeniden formüle etmek için doğal dil işleme tekniklerinden yararlanır.

2

Kullanılan Teknoloji ve Uygulanan Metod

Teknoloji: Generative AI teknolojilerinden faydalanarak, sözleşme metinlerini analiz edip yeniden yazmak için kullanılmaktadır. Bu modeller, hukuki terminoloji ve yapıyı öğrenerek, sözleşme maddelerini uygun bir şekilde yeniden formüle eder.
Metod: Sistem, yüklenen sözleşmeleri tarar, her bir maddeyi analiz eder ve güncel hukuki gerekliliklere uygun olarak yeniden yazım önerileri sunar. Kullanıcılar bu önerileri inceleyebilir ve gerekli düzenlemeleri yapabilirler.

3

Sonuçta Elde Edilen Fayda

Geliştirilen yapay zeka destekli sözleşme yönetim sistemi, sözleşme yenileme süreçlerini büyük ölçüde hızlandırdı ve iş yükünü azalttı. Sistem, hukuki riskleri minimize ederken, sözleşmelerin tutarlılığını ve uygunluğunu artırdı. Kullanıcılar, zamandan tasarruf sağlayarak daha stratejik görevlere odaklanabildiler.

4

Dersler ve Öğrendiklerimiz

Proje, yapay zekanın hukuki süreçlerde ne kadar değerli olabileceğini ve operasyonel verimliliği nasıl artırabileceğini ortaya koydu. Yapay zeka uygulamalarının sürekli iyileştirilmesi, sistemin daha etkili hale gelmesini sağladı. Ayrıca, kullanıcı geri bildirimleri, sistem tasarımı ve işlevselliği üzerinde önemli bir etkiye sahip oldu, bu da müşteri memnuniyetini ve sistem kabulünü artırdı.

5
loader