OptiSell

Hedef Pazarlarda Satış Optimizatörü ve Buybox Stratejisti

Pain Point

Müşterimiz, global e-ticaret platformlarında ürünlerinin rekabetçiliğini ve satış performansını artırmak için çeşitli analiz araçları kullanmaktadır. Ancak, farklı pazarların dinamiklerini anlamak, stok yönetimini optimize etmek ve buybox kazanmak gibi kritik süreçlerde mevcut araçlarla yapılan analizler yeterince bütüncül ve entegre olamamaktadır. Bu durum, hedef ülkelerde müşteri ihtiyaçlarını doğru belirlemeyi ve buna uygun stratejiler geliştirmeyi zorlaştırmaktadır.

1

Webtures Çözüm Önerisi

Bu zorlukları aşmak için, mevcut araçlarımızı (Seller Running, Keepa, Helium10, ve JungleScout) entegre eden kapsamlı bir ürün analiz ve optimizasyon platformu geliştirdik. Bu platform, çeşitli veri kaynaklarından gelen bilgileri bir araya getirerek kullanıcıya anlık ve kapsamlı analizler sunabilmekte. Ayrıca, platform buybox kazanma stratejileri ve stok yönetimi konusunda otomatik öneriler sağlıyor.

2

Kullanılan Teknoloji ve Uygulanan Metod

Teknoloji: Gelişmiş veri analitiği ve yapay zeka algoritmaları kullanılarak, pazar trendleri, fiyat hareketleri ve rekabet durumu sürekli olarak izlenir. Bu teknoloji, Seller Running ve Keepa gibi araçlardan gelen verileri birleştirir ve analiz eder.
Metod: Araçlardan elde edilen veriler entegre platformda toplanır ve işlenir. Platform, kullanıcıya pazar durumu, rekabet analizi ve fiyatlandırma stratejileri hakkında anlık bilgiler sunar. Ayrıca, otomatik olarak buybox kazanma şansını artırıcı stratejik önerilerde bulunur.

3

Sonuçta Elde Edilen Fayda

Entegre platform sayesinde, müşterimiz hedef pazarlarda ürün konumlandırmasını daha etkili yapabilir, buybox kazanma oranını artırabilir ve dolayısıyla satışlarını önemli ölçüde yükseltebilir. Platformun sağladığı otomatik analiz ve öneriler, iş süreçlerinde büyük zaman tasarrufu sağlar ve stratejik karar alma kabiliyetini güçlendirir.

4

Dersler ve Öğrendiklerimiz

Bu proje, veri odaklı yaklaşımların pazarlama ve satış stratejilerinin geliştirilmesinde ne kadar değerli olduğunu göstermiştir. Ayrıca, farklı araçlar ve veri kaynaklarının entegrasyonunun, karmaşık pazar dinamiklerini anlamada ve buna uygun stratejiler geliştirmede ne kadar etkili olduğunu kanıtlamıştır. Müşteri geri bildirimleri, platformun sürekli geliştirilmesi ve yenilenmesi konusunda temel bir rol oynamıştır.

5
loader