Kullanıcı Deneyimi Değerlendirmesi için Kılavuz

webtures_blog_banner

Kullanıcı deneyimi, ürününüzün değerinin gözle görülür derece artmasını sağlayabilecek bir hizmettir. Süreç, ürününüzün kullanıcı deneyimi yönüne ve değerine yönelik kapsamlı analizini içerir.
Kullanıcı Deneyimi değerlendirmesi sayesinde, ürününüze zarar verebilecek sorunları tespit edebilecek ve bunları düzeltmek için çözümler üretebileceksiniz.Bu hizmetin sorunlarınızın üstesinden gelmede size nasıl yardımcı olacağını ve dijital ürününüzü nasıl öne çıkaracağını görün.

Kullanıcı Deneyimi Değerlendirmesi Nedir?

Kullanıcı Deneyimi Değerlendirmesi, seçilmiş kullanıcı deneyimi ve kullanılabilirlik araştırma metotlarına dayanan kapsamlı bir analizdir. Bir uygulamada veya üründe, yüksek siteden çıkma oranı, ürünün amacının tam anlaşılmaması ya da erişilebilirlik sorunları gibi birtakım problemlere sebep olabilecek sorunları bulmak için uygulanır. Ürün geliştirmede ilerlemenize yardımcı olacak ve iş çözümlerini geçerli kılacaktır.

Kullanıcı Deneyimi değerlendirmesinin amacı nedir?

 • Ürünün iş için değerini anlamak.
 • Ürününüzün performansını hızlı ve uygun maliyetle kökten iyileştirmek.
 • Yeni ürün geliştirmeye para harcamadan önce herhangi bir kullanıcı deneyimi ve kullanılabilirlik sorununu tespit etmek.
 • Ürününüze farklı bir perspektiften yeniden bakmak.
 • Hali hazırda var olan bir ürünle sorunları çözmek.
 • Gelecek için tavsiyeler almak.
 • Doğrudan kullanıcılardan veya ürünü kullanacak olanlardan kullanıcı için değerini anlamak.

Kullanıcı Deneyimi değerlendirmesi sonunda, düzeltilmesi gereken sorunların, çabuk çözüleceklerin ve gelecekte ürünün gelişmesi için tavsiyelerin listesini içeren bir rapor alacaksınız. Bu rapor şu anda hangi basamakta olduğunuzdan bağımsız olarak, dijital ürününüzün gelişmesi için sonraki adımları içeren bir yol haritası işlevi görecek.

Kullanıcı Deneyimi Değerlendirmesinin işiniz için faydası

Kullanıcı Deneyimi Değerlendirmesi, kullanıcı deneyimi sorunlarını çözebilmek için uygun maliyetli ve hızlı bir yoldur. Kullanıcı Deneyimi değerlendirmesiyle, ürününüzün rekabetçiliğini ve değerini iyileştirecek, pazarlamada ulaşabileceği noktayı aşan bir şey yaratacak ve iş hedeflerinize ulaşabileceksiniz. Kullanıcı Deneyimi araçlarının faydalarını yakından inceleyelim.

1. Yeni bir perspektif kazanma

Birçok girişimci ve kurucu, vakitlerinin çoğunu iş geliştirmede harcıyor ve tamamen ürüne odaklanıyor. Bu anlaşılabilir bir durum ancak bu tünel görüşü olarak da bilinen bu davranış, ürüne bakış açısını etkileyebiliyor ve ürünün kusurlarının farkında varmalarına engel olabiliyor.
Uzun ve yorucu projelerin, kurucularının onu nasıl algıladığını değiştirdiği çoktan kanıtlandı. Buna karşılaştırılabilecek bir şey olmamasından kaynaklı demirleme etkisi (ankraj) olarak da bilinen olay sebep olmaktadır. Demirleme etkisi, insanların karar alırken gördükleri ilk bilgiye ağırlık vermesinden kaynaklanmaktadır ve bu durumda, liderler kendi ürünlerine fazla odaklanmaktadır.
Buna karşılık, ürününüzün Kullanıcı Deneyimi değerlendirmesini yapacak olan takım, birçok farklı startup görmüş ve perspektifleri tek bir şirketin çok ötesindedir. Müşterilerimizin birçoğu demirleme etkisine kapılmış ancak Kullanıcı Deneyimi değerlendirmesi onlara yeni bir perspektif kazandırmış, iş modellerini değiştirmelerine fırsat vermiş ve ürünlerini başarılı bir şekilde sunmuşlardır.

2. Ürününüzü rakiplerinizle karşılaştırın

Ürün geliştirmede çalışırken, onun ötesine bakmak için ve rakiplerinizin başarılarından ve hatalarından öğrenmek için zaman yaratmak kolay değil. Kullanıcı Deneyimi değerlendirmesi, pazardaki size doğrudan rakip olacak çözümlerin de içinde olduğu ilgili başka çözümlere karşı sizin ürününüzü kıyaslayabilecek.
Çoğu kurucunun zamanının büyük kısmını ürünleri üzerinde çalışmakta harcadığını ve pazarı izlemeye ve ürünlerini doğrulamaya çok az zaman ayırabildiğini biliyor muydunuz? Birçok startup, rakipleri tarafından performans anlamında kenara itildikleri veya iş modellerini pazara göre düzenleyemedikleri için başarısızlığa uğruyor.
Birçok müşterimiz rekabet analizinin avantajını kullanmaktadır. Bir müşterimiz, iş gerekliliklerini sağlayabilmek için B2C modelden B2B modele geçiş yaparken, başka bir müşterimiz tam tersini, B2B’den B2C’ye geçiş yaptı. Bu değişiklikler bu şirketin ürünlerini yeniden şekillendirmesine ve daha başarılı olmaları için iş modellerini güncellemelerine yardımcı oldu.
Başka müşteriler ürün fikirlerinin iş veya pazar anlamında anlamlı olmadığını fark ederek iptal ettiler ve böylece binlerce doları israf etmediler.

3. En çok önemli (ve doğrulanmış!) müşteri ihtiyaçlarına odaklanın

Güçlü ve net bir değer önerisi işiniz için asıl farkı yaratabilir ve bu ürününüzle ilgili en önemli soruları yanıtlamak için en iyi yol olacaktır.
Forbes’dan Mark Evans’a göre:
Güçlü değer önerisi geliştirmek hedef kitleyle bağ kurmayı kolaylaştırmanın yanı sıra, şirketin pazarlama ve satış faaliyetlerinin üstüne kurulacağı bir taban yaratır.
Başarısız olan startuplara yeniden dönecek olursak, birçoğunun kolay anlaşılır değer önerileri bulunmuyordu. Bu çalışmaya göre, odağın kayması ve pazar ihtiyacını hedefleyememe birçok startup başarısız olma sebebi (raporda on sekiz daha popüler neden bulabilirsiniz).
Kendinize, işinizin gerçekten ne olduğunu ve onu nasıl anlattığınızı sorun. Eğer anlatamıyorsanız, Kullanıcı Deneyimi değerlendirmemiz başarılı bir öner önerisi kurmanızda yardımcı olacaktır.

4. Bütün paydaşların çıkarlarını uyumlu hale getirin

“Çatışmanın olmaması bana iki şeyden birini söylüyor, ya -eş-kurucuların açık ve dürüst geri bildirimi kaldırabileceğini düşünmüyorsun, ya da ilişki o kadar hassas ki yumurta kabukları üstünde yürüdüğünü düşünüyorsun.” Khalid Halim, RebootHQ
İş yıkımına sebep olan çatışmayla ilgili olan bu makalede, Khalid Halim çatışmanın doğal olduğundan, ve iki tarafın da bundan büyümek için fayda sağlaması gerektiğinden bahsediyor. Asıl tehlike, işin tekrar düzelemeyeceği kadar kötü bir noktaya getiren, kapağın altında içten içe kaynayan, görünmeyen çatışmadan gelir.
Üzerinde çalışılacak acil işler ve sorunlar listesi hep vardır ve takım üyelerinin kendi önceliklerine göre genelde hangisiyle önce uğraşılması gerektiğine dair bireysel fikirleri vardır. Bu çıkar çatışmalarını dağıtmak için, birçok müşterimiz paydaşların perspektif kazanması ve önceliklerini sıralayabilmesi için Kullanıcı Deneyimi değerlendirmesi uygulamayı tercih ediyor. Onlara, uzlaşmada ortaklaşmaları için sorunların yüksek ve düşük seviye şeklinde listesini, belirlenmiş önceliklerle veriyoruz.

5. Ürününüzün pazara açılma stratejisini yeniden değerlendirin

Startupların başarısız olmasında en yaygın ikinci sebep, iş modelleri girmeye çalıştıkları pazar düşünüldüğünde, uygulanabilir olmaması. Bu nasıl olabiliyor? Bazı startuplar önce güzel bir ürünle ortaya çıkıyorlar ve iş modeline daha sonra bakıyorlar. Bu kolayca başarısız olabilecek bir yaklaşım.
Erken başarı bile ürünün büyüyeceği garantileyemez. Ürünle planlanmış iyi bir iş modeli, büyümeyi kesinlikle daha kolaylaştıracak ve işin başarıya ulaşma ihtimalini artıracaktır.
Kurucular bazen iyi araştırılmış bir iş modeline sahip olduklarını düşünüyorlar ancak varsayımlarını yanlış ve ilgisiz veriler üzerine kurdukları ortaya çıkıyor. Müşterilerimizden birinin durumda, Kullanıcı Deneyimi değerlendirmesi, analiz araçlarının ayarlarının doğru olmadığını ortaya çıkardı. Şirket aslında farklı müşteri grupları için farklı analiz araçlarına ihtiyaç duyuyordu. Kullanıcı Deneyimi değerlendirmesi doğru veriyi ortaya çıkarı ve kullanıcı davranışlarını doğru biçimde çalışmalarını sağladı.

6. Sonraki adımlar için net ve basit bir yol harita çizin

Alan Smith’e göre, “herhangi bir ürünün üretim maliyetinin yaklaşık %75’i kavramsal faz sürecinin sonuna adanmıştır. Bu da bu aşamadan sonra verilen kararların maliyetin yalnızca %25’ini etkileyebilmesi anlamına gelir.” Eğer bir ürünün maliyetinin çoğu tasarım aşamasındaysa, ona dikkatimizi yoğunlaştırmalıyız. Ve biz Kullanıcı Deneyimi değerlendirmesinde bunu yapıyoruz.
Müşterilerimizden biri hem şimdiki hem de gelecekteki projeler için geliştirilebilir tasarıma erişimin değeri ve ürün geliştirme takımlarını ilişkilendirdi. Yol haritalarıyla ilgili kararları ve öncelikleri belirlemek ürünün başarısını ve kurucuların gelecekteki girişimlerini oldukça etkiledi.

7. Yazılım geliştirmenin maliyetini düşürmek

İnsanların ürünü geliştirme sürecinde odak noktasını kaybetme ve ana yolun dışına çıkma eğilimi var. Projenin yazılım geliştirme fazında, programcıların en az %50’lik zamanı projenin en baştan engellenebilir hatalarını düzeltmeye harcanıyor.
Dr. Susan Weinschenk’e göre, geliştirmeye ayrılan vakti azaltarak ve yeniden tasarım maliyetini minimalize ederek maliyeti kolayca azaltabilirsiniz. Sadece erken hata önlemeye yatırım yapmanız gerekiyor.
Kullanıcı Deneyimi değerlendirmesi bunu başarıyor ve kullanıcı odaklı çözümü erkenden bulmanızı sağlıyor. Kullanıcı deneyimi ve müşteri desteği maliyeti, kullanıcı aşamasına gelmeden potansiyel sorunları bularak ve çözerek azaltılabiliyor.

Kullanıcı Deneyimi değerlendirmesiyle çözülen yaygın ürün sorunları

Kullanıcı Deneyimi değerlendirmesi ürünün veya hizmetin iyileştirilmesi için hangi sorunların önceliklendirilmesi gerektiğini bulmanıza yardımcı olabilir ve kullanıcılarınızı hayran bırakabilir. Aşağıda Kullanıcı Deneyimi değerlendirmesi uyguladıktan sonra bulduğumuz başka sorunları ve çözmek için uyguladığımız çözümleri bulabilirsiniz.

Kompleks arayüzle uğraşmak

Problem:
Kullanıcıları ürünün premium versiyonuna geçirmek için olan satış ekranı çok karmaşıktı ve bilişsel yüke sebep oluyordu. Tek ekranda çok fazla element ve aksiyon vardı.
Çözüm:
Premium üyeliğe geçme, süreci iki adıma bölerek iyileştirildi. Plan seçimi ve ödeme tamamen ayrıldı ve böyle sayfaları daha kolay anlaşılır ve kullanılır hale getirdi. Dönüşümü artırmak için daha fazla sosyal kanıt örnekleri eklendi.

Mobil deneyimi mükemmelleştirmek

Problem:
Mobil kullanıcı deneyimi iyileştirmeye ihtiyaç duyuyordu. Sayfanın tasarım formatları iyi örneklerden farklılaşıyordu. Bazı elementler çok küçüktü ve veri girdileri çok etkili tasarlanmamıştı.
Çözüm:
Ayrıştırılmış kontroller, yerel mobil tarih yakalayacıları, ve belli veriler için uygun klavyeler gibi kullanıcı arayüzü elementleri gibi kullanıcı arayüzü elementlerinde iyi örnekler uygulanarak mobil kullanılabilirlik iyileştirildi. Buna ek olarak, form doldurma alanları birleştirerek, kaydırıcı uygulayarak, ve mobil aygıtlar için ayrıştırılmış kontroller kullanılarak basitleştirildi.

Mesajlaşma sistemini temizleme

Problem:
Mesajlaşma sistemi anlaşılır değildi ve kullanıcı iletişimde hız ve verimliliği düşürüyordu.
Çözüm:
Sistem tamamen yeniden tasarlandı ve kullanıcılar arasında akışkan, net iletişim sağlandı.

Bilgi mimarisini temizleme

Problem:
Bilgi mimarisi yetersizdi. Kullanıcının profilini açtıktan sonra, yalnızca ismi ve resmi gösteriliyordu ve önemli bilgiler daha sonra gösteriliyordu. Kullanıcı profilindeki ana harekete geçirme tekrarlanıyordu ve kullanıcıların kafasını karıştırıyordu.
Çözüm:
Özellikle mobil profillerin ana bilgiye ulaşımı iyileştirildi. Puanlama, profil detayları ve ana harekete geçirme butonları en yukarı “manşetten” yerleştirildi ve net hiyerarşi oluşturuldu. Tekrarlayan harekete geçirme mesajları kaldırıldı ve alan düzenlenmiş oldu.

Arama fonksiyonun optimize edilmesi

Problem:
Platformda yönergesinde bilgi arama yeri daha kolay olabilirdi. Mobil aygıtlarda arama sıralaması gizliydi ve ekstra efor çaba gerektiriyordu. Yüksek oranda sıralama ve filtreleme özelliği kullanmadan doğru bilgiyi bulmak zordu.
Çözüm:
Mobil kullanıcılar için kullanıcı arayüzü filtrelerde açılan listeler yerine kaydırıcılar eklenerek platformda arama iyileştirildi. Ayrıca, sıralama daha erişebilir yapıldı ve filtrelemeyi anında kaldırma opsiyonu eklendi.

Harekete Geçirme’yi daha efektif hale getirme

Problem:
Geribildirimde bulunma veya almak için Harekete Geçirme butonları kolay erişilebilir değildi ve kullanıcıların çoğu hizmeti olumsuz değerlendirdi.
Efektif Harekete Geçirme örneği
Çözüm:
Mesajlaşma sistemine ekleyerek geri bildirimde bulunma ve alma iyileştirildi ve henüz geribildirimde bulunmamış kullanıcılar için ekstra Hareket Geçirme butonları eklendi.

Kaydolma sürecini basitleştirme

Problem:
Bir tanışma platformu için olan kaydolma sürecinde ana sayfa, kullanıcıları birçok adımdan geçiriyor ve uyuşmazlığa sebep oluyordu.
Çözüm:
Ana sayfa, “Kayıt Ol” butonu yerine bir kayıt olma formuyla güncellenerek kullanıcı için adım sayısı azaltılarak iyileştirildi.

Kaydolma ve sosyal kanıt kısımlarını daha görünür kılma

Problem:
Ana sayfanın kaydol kısmı yeterince öne çıkmıyordu ve çok az sosyal kanıt örnekleri gösteriliyordu. Bu da kullanıcıların dönüşüm ihtimalini düşürüyordu.
Çözüm:
Ana sayfa, öne çıkan bir sosyal kanıt kısmıyla iyileştirildi ve kaydolma kısmı öne çıkarıldı.

Kullanıcı ara yüzü tasarımı için endüstri standartlarını uygulamak

Problem:
Kullanıcı ara yüzünün bazı elementlerinin hizası ve yerleştirilmesi endüstri standartlarında değildi. Bu da platformla etkileşime geçmiş kullanıcılarda kafa karışıklığına sebep oluyordu.
Çözüm:
Kullanıcı ara yüzünün bazı elementlerinin hizası ve yerleştirilmesi iyileştirildi ve böylece kullanılabilirlik artırıldı.

Kullanıcı Deneyimi Metotları

Bir Kullanıcı Deneyimi değerlendirmesi uygulaması için birçok farklı metot kullanılabilir. Hangi ürünün değerlendirileceğine ve ürünü hangi sorunların etkilediğine bağlı olarak değişir.
Kullanıcı deneyimi metotları şu şekilde ayrılabilir:

 • Ürünün kullanıcı deneyimini test etmek için olan metotlar
 • Ürünün iş değerini ve pazardaki performansını doğrulayan metotlar
 • Bunların neler olduğuna bir bakalım.
 • Ürünün kullanıcı deneyimini test için olan metotlar

1. Uzman değerlendirmesi. Olası kullanılabilirlik sorunlarını bulmak ve değiştirmek için tavsiyelerde bulunabilmek için bir Kullanıcı Deneyimi uzmanı ürünü değerlendirir. Bu araştırmayı uygulamak için birçok yol vardır:
Sezgisel analiz
Bir araştırmacı arayüzü inceler ve bilinen kullanılabilirlik prensiplerine uyup uymadığını kontrol eder (“buluşsal yöntemler”). Amaç bir sorunu keşfetmek ve bunu çözmek için en iyi çözümü bulmaktır.
Sezgisel analiz hızlı bir metottur ve ürünün problemlerine genel bir bakış sunar. Olası hataya yatkın özellikleri ve elementleri tespit etmede yardımcı ve iyileştirme için yol gösterir.
Uzman, analize yaparken araştırmayı birçok kullanılabilirlik prensibine dayandırabilir. En yayın olanı Jakob Nielsen’in 10 Sezgisel Kullanılabilirlik Yöntemi’dir. Psikolojik Kullanılabilirlik Yöntemi ve 247 web kullanılabilirlik yönergeleri gibi başka kullanılabilirlik prensipleri de bulunur.
Uzman, basitçe aşağıdaki soruları sorarak genel geçer kuralları da kullanabilir:

 • Ekran veya herhangi bir element kara karıştırıcı mı?
 • Kullanıcı bununla ne yapması gerektiğini biliyor mu?
 • Bunu kullandığında sonucunun ne olacağını biliyor mu?

Bilişsel Gezinti
Araştırmacı üründe uygulamanın mümkün olduğu işlerin listesini hazırlar. Kullanılabilirlik seviyesine karar vermek için, bütün işlerin üzerinden geçer. Ürünün kullanılabilirliği, her adım için, aşağıdaki sorular gibi soru setleriyle doğrulanır:

 • Nerede olduğumu biliyor muyum?
 • Seçeneklerin neler olduğunu biliyor muyum?
 • Herhangi bir element kafa karışıklığına sebep oluyor mu?
 • Doğru aksiyonun ne olduğunu tespit edebiliyor muyum?

Bu bilişsel gezintinin temel amacı ürünün yeni kullanıcılarının öğrenilebilirliğini ve anlayışını test etmektir. Ayrıca, düzenli kullanıcılar için ürünün sezgisel ve kullanışlı olup olmadığını da tespit etmede yardımcı olur.
2. Analitik veri analizi. Analitik veri analizi ürünün gerçek kullanımını gösterir. Kullanıcı verisini toplamanızı ve takip etmenizi sağlar ve hatta kullanıcıların davranışları ve aksiyonları hakkında da bilgi verir.
Bu metot, kaç kullanıcının istenilen aksiyonları aldığını, kullanıcıların nereden geldiğini, kullanıcı deneyiminin hangi aşamasında sorunlarla karşılaştıklarını veya ürünü ne noktada terk ettiklerini ve dönüşüm oranlarını tespit etmede yardımcı olur.
Fare hareketi ve tıklama takibi sıcaklık haritası, kullanıcı yolculuğunun her adımında kullanıcıların ürünle nasıl etkileşime girdiğini gösterir. Kullanıcı davranışını doğrulayan en popüler iki araç Google Analytics ve Hotiar’dır.
3. Kullanıcı testi. Bazı durumlarda, ürünün hedef kitle grubuyla test oturumları da mümkün ve yararlı olabilmektedir.
Araştırmacı, popüler işlerin uygulandığı bir senaryo üretir ve test oturumunda her kullanıcıdan bu işleri yapmaları istenir. Araştırmacı, ürünün sezgisel olup olmadığını, önemli aksiyonların kolay uygulanıp uygulanmadığını değerlendirir ve bu süreçte herhangi bir sorun olup olmadığına bakar. Bu metot, kullanıcıların ürünle nasıl etkileşim kurduğuna dair bir genel bakış sunar.
4. İçerik denetimi. Bu araştırmanın amacı, ürünün içeriğini ve bilgisini analiz etmek ve değerlendirmektedir. İçerik denetimi, kullanılan dilin anlaşılır olup olmadığını ve ürünü kullanacak olan hedef gruba hitap edip etmediğini anlamak için yardımcı olur. Ayrıca, içeriğin SEO dostu olup olmadığını da doğrular. İçerik denetimi, ürünün kullanıcı deneyimi doğrulamak için başka metotların bir parçası olarak da kullanılabilir.
5. Persona değer önerisi analizi. Mevcut araştırmaya ve müşterinin bilgisine dayanarak, Kullanıcı Deneyimi uzmanı ürün için farklı personalar yaratır. Bunlar, ürünü kullanma potansiyeli olan farklı kullanıcı tiplerinin hayali temsilleridir ve kullanıcıların ihtiyaçları, hedefleri ve motivasyonlarını anlamada yardımcı olur.
Araştırmacı daha sonra, bu personalar için ideal değer önerilerini onların ihtiyaç listesine göre inceler ve ürün bunları karşılıyor mu diye kontrol eder. Ürünü bu şekilde inceleyerek kullanıcıların ihtiyaçlarıyla bağlantılı herhangi bir özellik açığı varsa bunu tespit etmek mümkün olmaktadır.
6. Erişilebilirlik değerlendirmesi. Bu analizin amacı ürünün engelli kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığını kontrol etmektir. Bu değerlendirme Web İçeriği Erişilebilirlik Rehber Kuralları (WCAG) 2.0. baz alınarak yapılmaktadır.

Ürünün iş değerini ve pazardaki performansını doğrulayan metotlar

Pazar araştırması. Araştırması hedef pazarını analiz eder ve müşteriler hakkında bilgi toplar. Pazar araştırması, pazarın büyüklüğünü ve pazar payını tahmin etmek için ve aynı zamanda ürüne yönelik insanların tutumunu öğrenmede yardımcı olur. Ayrıca bu metot, pazar trendleri bağlamında da ürünü anlamada da destek olur.
Rakip karşılaştırması ve özellik açığı. Bu metot, müşterinin işi ve ürünü doğrultusunda rakiplerin güçlü ve zayıf yönlerini anlamayı amaçlar. Ayrıca, fırsatları ve tehlikeleri tespit etmeye yardımcı olur.
Araştırma, işin pazar durumu, pazarlama kampanyaları, tipleri ve ürün ve hizmetlerin tasarımı ve promosyonlar gibi işle ilgili bütün kısımların analizini içerir.
Araştırma şunlarla ilgili yardımcı olur:

 • Rakiplerin sağladığı bütün özellikler doğrultusunda ürün özelliklerinin analizi. Bu temel özellik açıklarını önceden tespit etmeyi ve rakiplerin çözümlerine karşılık önemli bir avantaj kazandırmayı sağlar.
 • Rakipler tarafından kullanılmamış niş veya potansiyeli olan bir alan bulmak.
 • Daha verimli müşteri hedefleme.
 • Yeni müşteriler bulma.
 • Doğru metot nasıl seçilir?

Bir yaklaşım seçebilmek için her duruma uygun bir çözüm bulunmuyor. Doğru metotu seçmek sorunun ve istenen çıktının kompleks bir analizini gerektiriyor ve aşağıdaki gibi birçok etmene bağlı:

 • Projenin aşaması.
 • Erişimin olduğu veri.
 • Ürünün sorunları.
 • Amacın ne olduğu.
 • Ürün geliştirme için daha fazla hangi bilgilere ihtiyacımızın olduğu.
 • Zaman ve bütçe.

Bütün kısımlara cevap vermek mümkün olmasa da amaç ürüne en çok faydası olacak metotu seçmek. Araştırmacı bütün değişkenleri göz önüne aldığımızda en uygun metotları seçebilir. Kapsamlı sonuçlar elde edebilmek için her zaman farklı metotları karıştırmak faydalı olmaktadır.
Bütün metotlar müşteri ve ürün ihtiyaçlarına göre düzenlenebilir.

Bir Kullanıcı Deneyimi değerlendirmesi nasıl yapılır?

Bir Kullanıcı Deneyimi değerlendirmesi yapmak istiyorsanız, sürecin her adımını gösteren aşağıdaki yönergeleri takip ediniz.
Değerlendirmeyi yaparken, altyapıyı hazırlamak her şeyin akıcı bir şekilde uygulanması ve projenin en iyi sonuçları vermesi için oldukça önemlidir. Başlamadan önce araştırma aşamalarına hazırlanın ve ihtiyacınız olan araçları hazırlayın ve kurun. Bütün süreç boyunca ilerlemenin takibini yapmak organize olabilmek için gereklidir. Bütün dosyaların güncel olduğundan emin olun.
Adımlar:

1. Ürünü ve işi iyice anlayın

 • Pazar araştırması yapın. Hangi pazarı hedeflediğinizi, rakiplerinizin kim olduğunu ve neyde iyi olduklarını bilmek her zaman iyidir. Formal bir analiz gerekli değil ancak genel bir fikir olması oldukça önemli.
 • Paydaşlarınızla mülakat yapın. Değerlendirme için gereklilikler ve beklentiler dahil öğrenebildiğiniz kadar çok şey öğrenin.
 • Değerlendirmenin kapsamını belirleyin. Analiz yalnızca sayılı birkaç soruna odaklanmalı.
 • Ürüne erişim sağlayın.
 • Eğer projenin ihtiyaçları için gerekiyorsa, araçlara ve analiz yazılımlarına erişim sağlayın.

2. Doğru metotları seçin

Her projenin gereklilikleri farklıdır ve bu sebeple her araştırma bireysel olarak düzenlenmelidir. Bazı projeler daha derin pazar ve iş araştırması gerektirirken, bazılarının üzerinde çalışılabilecek geçerli kullanıcı verisi bulunmayabilir. Bazılarının ful veri analizi yerine yalnızca kullanılabilirlik sorunları analizine ihtiyacı olabilir. Araştırma metotları her projenin ihtiyaçları ayrı ayrı düzenlenmeli ve paydaşların beklentileriyle paralel bir şekilde kurulmalı.
Eğer değerlendirme birkaç metottan oluşuyorsa, önceliklendirin ve araştırma için bir plan hazırlayın.

3. Araştırmayı yapın ve veriyi ve sonucu analiz edin

Seçtiğiniz metoda bağlı olarak, araştırmanın süreci değişkenlik gösterir. Her zaman araştırmanın amacını göz önünde bulundurun ve önemli kısımlara ve sorunlara odaklanın.

4. Raporunuzu hazırlayın

Bulgularınızı ve verilerinizi anlaşılır ve görsel olarak dikkat çekici bir şekilde sunun.
Değerlendirmenin amacı, değişim için noktaları belirmektir ancak her zaman tavsiyelerinizi eklemeyi hatırlayın. Sadece hataları belirtmek kendi başına bir değer yaratmaz. Çabuk halledilebilecek şeyleri ve ürünü olumlu bir şekilde etkileyebilecek tavsiyelerinizi eklemek oldukça önemli.

Kullanıcı Deneyimi değerlendirmesiyle işinizi dönüştürmek

Raqib, Kuveyt’ten bir insan hakları inisiyatifi bir Kullanıcı Deneyimi değerlendirmesi sonrasında o kadar fazla odak kazandılar ki ürünlerini teslim zamanı kısaltılmasına rağmen zamanında sundular. Kullanıcı Deneyimi değerlendirmesinin maliyeti sonuçlarla karşılaştırıldığında göz ardı edilebilecek düzeyde oldu: ürün geliştirme süresi iki hafta azaltıldı ve bu 8000$ oranında tasarruf sağladı.
Aşağıda firmanın kullandığı Kullanıcı Deneyimi değerlendirmesinin faydalarının özetini görebilirsiniz. Bu metrikler, Raqib’in sivil alanda farklı gruplardan gençleri faaliyete geçirmesine ve sosyal değişim sağlamasına yaradı.

 • Popülerlik beklentileri aştı: yıldan yıla %180 kullanıcı büyümesi
 • Kullanıcı bağlılığı %45 arttı, oturumların sayısı %86 büyüdü
 • İlk etkileşimden sonra terk edilen oturum sayısı %21 düştü
 • Oturum süresi %40 arttı

Her şeyi bir araya getirecek olursak

Kullanıcı Deneyimi değerlendirmesi, ürün veya hizmetinizin değerini yükseltmek ve kullanıcılarınızı memnun etmek için nelerin önceliklendirilmesi gerektiğini öğrenmenizi sağlar.
Kullanıcı Deneyimi değerlendirmesi yaptırmanız gözle görülür yarar sağlar. Değerlendirme aşağıdakileri sağlar:

 • Ürününüzle ilgili yeni bir perspektif
 • Rakiplerinize karşı ürününüzü konumlandırma ve rekabet avantajı sağlama
 • En önemli müşteri ihtiyaçlarına odaklanma
 • Paydaşların çıkarlarını uyumlu hale getirme
 • Ürünün pazara açılma stratejisini yeniden değerlendirme
 • Sonraki adımlar için net ve basit bir yol haritası çizme
 • Yazılım geliştirme maliyetini düşürme
 • Mobil saat ve laptop örnekleme

Kullanıcı Deneyimi değerlendirmesi, kullanıcı ara yüzü ve mobil kullanılabilirlik sorunları gibi birçok yaygın sorunu tespit etme ve çözmede, harekete geçirme mesajlarını geliştirmede ve bilgi mimarisini iyileştirmede yardımcı olabilir.
Kullanıcı Deneyimi değerlendirmesini yapmak için birçok metot mevcuttur. Hangi metodun kullanılacağı ürüne, ürüne etkileyen sorunlara bağlıdır. Değerlendirme yapılırken, aşağıdaki adımlar yol gösterici olacaktır:

 • Ürünü ve işi iyice anlayın
 • Projenin gereklilikleri için doğru metotları seçin
 • Araştırmayı yapın ve veriyi ve sonucu analiz edin
 • Tavsiyeleri de içeren raporunuzu hazırların

Kendi Kullanıcı Deneyimi değerlendirmenizi yapmak mümkün olsa da, uzmanların tecrübesinden faydalanmak sizin için iyi olacaktır. Webtures’ta, yıllardır Kullanıcı Deneyimi değerlendirmeleri yapıyoruz ve yaklaşımımızı geliştiriyoruz. Desteğe ihtiyacınız varsa, bize haber vermeniz yeterli.

Kullanıcı Deneyimi Değerlendirmesi için Kılavuz İle Benzer Yazılar

microsoft-clarity-nedir

Microsoft Clarity web sitenizin kullanıcı davranışlarını derinlemesine anlamanızı sağlayan ücretsiz bir analiz aracıdır. Kullanıcıların sitenizde nasıl gezindiklerini, hangi alanlara en çok ilgi gösterdiklerini ve kullanıcı deneyimini nasıl iyileştirebileceğinizi gösterir. Microsoft Clarity Nedir? Microsoft Clarity web site sahipleri ve geliştiricileri için

sezi-yazgan

Sezi Yazgan

webtures_blog_banner

Kullanıcı deneyimi, ürününüzün değerinin gözle görülür derece artmasını sağlayabilecek bir hizmettir. Süreç, ürününüzün kullanıcı deneyimi yönüne ve değerine yönelik kapsamlı analizini içerir. Kullanıcı Deneyimi değerlendirmesi sayesinde, ürününüze zarar verebilecek sorunları tespit edebilecek ve bunları düzeltmek için çözümler üretebileceksiniz.Bu hizmetin sorunlarınızın

kaangulten

Kaan Gülten

webtures_blog_banner

Bir şirket işletiyorsanız ve mevcut bir ürünü geliştirmek veya yeni bir ürün oluşturmak istiyorsanız, muhtemelen kendinize “Ürünün başarılı olması için onu nasıl geliştirebilirim?” Diye soruyorsunuzdur. Ancak sizin fikriniz ve kullanıcı algısı farklı olabilir. Bu nedenle, anlamsız çalışmalardan ve kaynak israfından

tolgahan-oz

Tolgahan Öz

loader