Marka İmajı Nedir?

marka imaji

Günümüzde bir markanın, tüketicinin ya da kullanıcının gözünde oluşturacağı marka imajı , markanın ya da kurumun varlığından, büyüme ölçeğine kadar etki edecek büyük bir olayı içerisinde barındıran unsurlar bütünü olarak görülmektedir. Bu nedenle markalar piyasaya adım atmadan önce markanın anlatmak ya da oluşturmak istediği algının marka ile uyumlu olması için bir dizi çalışma gerçekleştirmektedir.

Marka imajı kavramı nedir?

Marka imajı kavramı, tüketicilerin memnuniyet düzeylerini ve marka algılarını ifade etmek için kullanılan önemli bir kavramdır. Markanın tüketici ya da kullanıcı gözünde edindiği imaj ile bir şirketin ya da kurumun varlığını sürdürmesi doğrudan etkilenmektedir. Bu nedenle günümüzde kurumlar marka imajlarının net olması için çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Marka kişiliği ve marka imajı nedir?

Marka kişiliği, markaların birbirlerine olan benzerlikleri sebebiyle ortaya çıkmış olan bir kavram olup, bireylere ait özelliklerin markalara aktarılmasıdır. Buna örnek olarak sıcakkanlı, resmi ya da güvenilir şeklinde karşılıklar verilebilmektedir. Markaların farklılaşma arayışında olması sebebiyle ortaya çıkmış olan bu kavram, markaların hedef aldığı kitle ile olan iletişimlerini değiştirmekte ve güçlendirmektedir.

Marka imajı kavramı tüketicilerin markayı aslında nasıl gördüklerini ifade eder. Slogan çalışmaları, logo, görsel gibi çalışmalar sayesinde elde edilen iletişim dilinin tüketici gözünden bakıldığında nasıl algılandığı marka imajının konusudur.

Marka kişiliği nasıl yaratılır?

Marka kişiliği oluştururken, hedef alınacak kitle, bu kitlenin özellikleri, ihtiyaç ve de beklentilerinin iyi bir şekilde analiz edilmesi gerekir. Gündelik hayatta kendimize benzettiğimiz bireyler ile nasıl daha yakın ilişkiler kuruyorsak markalar için de benzer yaklaşımlar mevcuttur. Bu doğrultuda marka kişiliği de benzer bir yaklaşım ile kurulmalıdır. Hedef alınan kitle marka ile bir araya geldiğinde kendisine yakın görmeli ve hatta benzerlikler hissetmelidir. Bu yaklaşım modeli ile tüketicinin marka ile kurduğu bağ güçlenerek markanın hedeflerine ulaşması da kolaylaşacaktır.

Marka kişiliğinin pek tabii hedef kitlesi ile uyum içerisinde olması kadar kurum değerleri ile örtüşüyor olması da gerekmektedir. Bunun haricinde markanın diğer unsurları ile de özdeşleşmiş olması gerekir.

Kurumsal marka imajı nedir?

Kurumsal marka imajı, şirketlere dışarıdan bakıldığında nasıl algılandığını ifade eden önemli bir unsurdur. Kurum itibar yönetimi, şirketin varlığını sürdürebilmesi ve büyümesi arasındaki tüm dengeleri etkileyebilecek doğrudan ve dolaylı birçok etkiyi içerisinde barındırır. Bu etkileri sebebiyle de marka imajı üzerinde şirketler ve işletmeler çok ciddi çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Kurum imajı temelinde; ürün ya da hizmeti satmadan evvel alıcının yani tüketicinin zihninde istenen algıyı doğru şekilde bırakabilmek yer alır. Tüketicide oluşan algının marka imajı ile benzerlik göstermesi marka imaj çalışmalarında esas istenen noktadır.

Marka imajı ile marka kimliği birbirinden farklı olan tanımlamalardır. Bu nedenle bu ayrımın bilinmesi önemlidir. Marka kimliği, markanın nasıl görülmek istediği üzerine yapılan kapsamlı çalışmaları içerir. Logo, slogan ve de görsel çalışmalar ile etkili iletişim dili burada dikkatlice çalışılır. Marka imajında ise tüketicilerin, markayı nasıl gördüğü üzerine çalışılır. Logo, slogan dışında görsel ve iletişim dilinin tüketici gözünde nasıl göründüğü ve görüneceği üzerine çalışmalar gerçekleştirir.

Markaların, tüketicilerin zihninde kalabilmek, doğru kurum imajı oluşturabilmek için soyut ve somut olmak üzere iki bileşen altında yer alabilecek unsurlara ihtiyacı vardır. Bunlardan; somut bileşenler; ürün ya da hizmet satıları, indirimli satışlar, pazarlama çalışmaları iletişim dili, logo, ambalaj ve çalışanları kapsar. Soyut unsurlar; kurumda çalışan personel, çevre politikaları ile kurum kültürü ve ülkenin konumunu içermektedir.
marka imajı nedir

Marka imajı stratejisi nedir?

Marka stratejisi, bir markanın sektör içerisine girmesinden varlığını devam ettirmesinde potansiyel müşterilerinin gözünde oluşturduğu ve oluşturacağı değerini yükseltmek güven ve kalite algısını arttırmak amacıyla yapılan reklam, içerik, slogan ve de logo çalışmalarını kapsar. Bugün sağlam bir şekilde sektöre adım atmış ve yine sağlam adımlarla ilerleyen markalar, marka reklamları ile dijital pazarlama stratejilerini hazırlarken, satışlarını arttırmak için çalışmalara yönelmek yerine esas olarak markasına yatırım yapar.

Marka Stratejisi temel olarak markayı anlatan, tanıtan ve de yükselten kısa süreli değil uzun süreli planlardır. Tüm bu stratejiler tüketicilerin ihtiyaçlarına, algısına, rakiplerin gerçekleştirdikleri stratejilerine ve dijital marka yönetimi  yaşamın evrimine göre değişkenlik gösterir. İyi planlanmış marka stratejisi markanın bütün alanlarına doğrudan ve dolaylı olarak etki eder.

Markanın imajını belirleyen olgular;

Bir markanın imajını belirleyen birden fazla olgu bulunur. Bunlar, bir bütün olarak markanın tüketiciler gözünde oluşan algısını etkiler. Bu unsurlar;

 •   Reklam çalışmaları ile sosyal paylaşımlar hazırlanarak oluşturulan imaj
 •   İnternet sitesinin içerisinde yer alan içerikler ile kitleye verdiği mesaj
 •   Gerçekleştirilen kampanyalar, çekilişler, teklifler ve promosyonlar
 •   Tüketiciler ile olan iletişim şekli ve iletişim kanalları
 •   Tüketicilerin marka hakkında sahip oldukları algı ile görüşü
 •   Rakipler ile girilen yarışta öne çıkmak ve onlara fark atmak için yapılacak çalışmalar

Marka imajı üzerinde etki eden unsurlar olarak bilinmektedir. Bu yukarıda yer alan unsurlar üzerinde marka ile uyumlu sektör için gerekli ve gerçekçi çalışmalar yapıldığında, markanın tüketici gözünde edineceği imajı sağlam olacaktır. Ancak marka imajının, marka için bir etiket olduğu ve doğru çalışmaların yapılmasının önemi göz ardı edilmemelidir. Yanlış marka çalışması yapan şirket ve kurumların, müşteri ve tüketici gözünde oluşturduğu yanlış algıyı silmek için çok ciddi çalışmalar yapması gerektiği ve genelde de eski imajın toparlanamadığı da bilinmelidir. Bu nedenle doğru çalışma marka ve kurum varlığı için büyük bir öneme sahiptir.

Marka imajı oluşturmak neden önemlidir?

Günümüzde hangi sektör olursa olsun çok sayıda marka mevcut olduğu ve sektör içerisinde varlıklarını sürdürebilmek için rekabet içerisinde oldukları bilinen bir gerçektir. Yeni kurulacak bir markanın da yıllardır sektör içerisinde olan bir markanın da rekabet içerisinden sağlam çıkması ve büyüyebilmesi için içerisinde bulunduğu şartların gereksinimlerine uyum sağlaması gerekmektedir.

Marka imajı oluşturmak, markanın tanınırlığının sağlanması ile artmasına yardımcı olur. Tanınırlık artışı sayesinde satış sayısında da artış gözlenir. Müşteriler kendi aralarında markanın tanıtımını ister istemez yaparak doğal satışın yolunu da açmış olurlar. Doğal bir şekilde tüketicilerin markayı tanıtıyor olması ise en güçlü marka imajı sağlayan unsur olarak görülmektedir. Çünkü insanlar çevrelerine ve sevdiklerine her zaman için en iyisi olduğunu düşündüğü şeyleri önerir.

Kurum imajı için günümüzde çok detaylı pazar araştırması ve tüketici çalışması yapılarak kurum imajının doğru yansıtılabilmesini hedefleyen çalışmalar hazırlanmaktadır. Bu çalışmalar sayesinde de kurumun varlığını sürdürmesinin yanı sıra sektör içerisinde büyümesi de sağlanabilmektedir.

Marka imajı oluşturmanın avantajları

Doğru marka imajı oluşturmak kurumlar için çok ciddi bir çalışma ve öneme sahiptir. Bu doğrultuda da markalar doğru marka imajı çizmek için çalışmalar gerçekleştirmekte ve bu plan doğrultusunda ilerlemektedir. Marka imajı oluşturan bir kurumun elde edeceği avantajlar ise şu şekilde sıralanabilmektedir.

 •   Yeni ürünlerin ortaya çıkartılmasından sonra tüketicilerin olumlu düşüncelerinin yayılması sağlanır.
 •   Kurumun normal satış fiyatlarından daha yüksek satış gerçekleştirmesin sağlanır.
 •   Sık satın alımlar sayesinde müşteri sadakati oluşumunu ve artışı sağlanır.
 •   Olumlu söylemler ile kulaktan kulağa pazarlamanın etki etmesi sağlanır.
 •   Güçlü olan satış kanalının yüksek seviyede yarattığı etki görülür hale gelir.
 •   Kaliteli çalışanların kuruma gelmesi sağlanır.

Yukarıda yer alan belli başlı etkiler bile bir kurumun marka imajı oluşturduktan sonra elde ettiği avantajlar ile marka imaj çalışması yapmadan önceki hali ile çok ciddi değişim ve iyileşmelere sahip olacağını gözler önüne serebilir. Bu seviyede ciddi etkiler yaratabilen marka imaj çalışmalarına şirketlerin ve kurumların daha fazla bütçe ve zaman ayırdığı da her geçen gün gözlenmektedir.

Marka imajı nasıl iyileştirilir?

Mevcut marka imajı oluşturulmasının yanı sıra marka imajının iyileştirilebilmesi de günümüzde yapılan çalışmalar içerisindedir. Ancak marka imajı oluşturmak, mevcut bir marka imajının iyileştirilebilmesine kıyasla daha hızlı yanıt verir. Bu aşamada eski imajın ne durumda olduğu çalışmanın cevabını etkileyecek önemli bir unsur olarak görülmektedir. Eğer ki markanın sahip olduğu imaj iyi değil ise yapılacak olan imaj çalışmaları ne kadar iyi olursa olsun markayı eski haline getirmek her zaman mümkün olmayabilir. Bu doğrultuda bir marka imajı iyi hale nasıl getirilir dendiğinde;

 •   Marka kimliği hazırlamak
 •   Marka mesajını birçok platformda yayınlamak
 •   Pazarlama çalışmalarında da reklam çalışmalarında da tutarlı olmak
 •   Müşteri ile bağı kopartmamak
 •   Müşteri destek aşamasında kaliteyi yükseltmek
 •   Olumlu yorumlar almak için eksiklikleri düzeltmek

Mevcut marka imajının iyileştirilmesi için kurumun ya da şirketin kendisine yapabileceği düzeltmelerden birkaç tanesi olacaktır. Eğer ki mevcut düzeltme çalışmaları markanın olumsuz olan imajını düzeltmeye ve olumlu alana çekmeye yarar ise yine yakalanan istikrarın bozulmadan devam ettirilmesi gerekir. Ancak marka imaj iyileştirilmesi yapmak için illa kötü bir algıya sahip olmak gerekmez. Markaların mevcut ilerleyişlerinde iyileşme istemesi, sektör içerisinde büyüme hedeflemesi ve kurumsal bir atılım yapmaları marka imaj çalışmaları yaptırmaları için yeterli olan nedenler olacaktır. Yine bu tür marka çalışmaları yaptıran kurum ya da şirketlerin de büyüme gözlediklerinde istikrarlı şekilde iyileştirdikleri konularda devam etmeleri gerekmektedir. Bunun sebebi ise her geçen gün artan ve çeşitlenen Pazar ağı içerisine eklenen markaların her zaman için rekabet ortamını canlı tutacağı gerçeğidir.

Marka İmajı Nedir? İle Benzer Yazılar

doktorlar icin online itibar yonetimi

Günümüzde herkes bir rahatsızlık hissettiği anda Google’da aratarak teşhis koymaya yöneldi. Genelde yanlış bilgiye ulaştıkları gibi bu bilgiler doktorlardan çıkmış gibi de gösterilebiliyor. Bunun yanı sıra doktorların kendi blogları var ise oradaki bilgiyi başka bir siteyle karşılaştırıp hangisinin doğru olduğuna

webtures

Webtures

google icerik kaldirma

Günümüzde internet sitesi sahipleri ya da içerik oluşturucular arama motorlarında en yüksek sıraya çıkmak için kaliteli içerikler oluşturma yarışındalar. Bunun yanı sıra internet sitesinde yer alan çok hit almayan ve yinelenen içeriklerin ise kaldırılması, google içerik kaldırma  konusunda doğru bir

erenkartav

Eren Kartav

marka imaji

Günümüzde bir markanın, tüketicinin ya da kullanıcının gözünde oluşturacağı marka imajı , markanın ya da kurumun varlığından, büyüme ölçeğine kadar etki edecek büyük bir olayı içerisinde barındıran unsurlar bütünü olarak görülmektedir. Bu nedenle markalar piyasaya adım atmadan önce markanın anlatmak

erenkartav

Eren Kartav

loader