İK Görev Tanımları

Kurumsal firmaların en önemli departmanlarından biri olan insan kaynakları, çok çeşitli görev tanımlarıyla firmanın gelişiminde büyük rol oynar. Toplum içerisinde İK’nın sadece personel girişi ve çıkışı gibi işlemler konusunda faaliyet gösterdiği yanılgısına düşülür. Oysaki oldukça kapsamlı ve önemli alanlarda gerçekleştirdiği çalışmalarla firmanın rekabetçi pazar alanında ön saflarda yer almasında etkili olur.

İK Departmanı Kapsamında Yer Alan Konular

İnsan kaynakları departmanı tarafından takip edilen işlemler oldukça çeşitlidir. Bunların başında ise şu konular yer alır:

 • İşe alım,
 • Eğitim, kariyer ve yetenek yönetimi,
 • Performans yönetimi,
 • Personel ücretleri ve yan hakları,
 • Organizasyonel gelişim, gelir.

Tüm bu süreçlerin kusursuz şekilde gerçekleştirilmesiyle çok daha sağlıklı ve başarılı bir süreç yönetilir ve performans en üst seviyeye çıkarılır. Bazı firmalarda ise insan kaynakları departmanı içeriğinde de farklı birimler oluşturulabilir. Örneğin;

 • Personel ve özlük işleri,
 • Kariyer planlama ve geliştirme,
 • Eğitim departmanı olarak sınıflandırılan insan kaynakları işlemleri farklı gruplara ayrılarak farklı birimler tarafından gerçekleştirilir.

İnsan kaynakları departmanı içerisinde bu tarz gruplandırmalar ise daha çok büyük çaplı firmalarda olur. Böylece oldukça geniş kapsamlı olan görevler, sorumluluklar ve pozisyonlar belirli bir düzenle dağıtılarak çok daha yüksek performansın alınması sağlanır.

İK Uzmanı Kimdir?

İnsan kaynakları departmanında yer alan ve bu alanda yürütülmesi gereken işlemleri gerçekleştiren İK uzmanı, yasal mevzuata uygun şekilde çalışmaların yapılmasını sağlar. İş sağlığı ve güvenliği konusunda da gerekli takibi yapar, bütçeleme ve raporlama faaliyetlerine destek verir. Çevre koruma, kalite sistemleri gibi konularda da süreci yürüten İK uzmanı, personelin gelişimi için dış kaynaklardan alınacak hizmetleri koordine eder ve mesleki açıdan personellerin gelişimi için faaliyetlerde bulunur.

İK Uzmanı Ne İş Yapar?

İnsan kaynaklarında görevli olan uzmanlar, firmanın çalışanlarıyla ilgili olan işlemleri gerçekleştirir. Bu işlemlerin başında ise şunlar gelir:

 • İşe alım süreci,
 • İşten çıkış yönetimi,
 • Bordrolama,
 • Ücret yönetimi,
 • İzin yönetimi,
 • Eğitim ve geliştirme,
 • Kariyer planlama,
 • İşçi ve işveren arasındaki ilişkiyi geliştirme,
 • Motivasyon yönetimi,
 • Organizasyon,
 • Oryantasyon,
 • Özlük işlemleri, şeklindedir.

Bütün bunların yanı sıra çalışanlar için performans yönetimi ve değerlendirme süreci de gerçekleştirilerek gerekli işlemler yapılır. Tüm çalışanların hangi konularda ne kadar yetkin olduğu anlaşılır ve memnuniyet anketlerine yer verilerek sürecin gelişmesi için çalışmalar yapılır.

İK Departmanında Bulunan Kişilerin Unvana Göre Sıralaması

İnsan kaynakları departmanında çok sayıda kişi görev alır ve bu kişilerin unvana göre sıralaması şu şekildedir:

 • İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı
 • İnsan Kaynakları Uzmanı
 • İnsan Kaynakları Yöneticisi (bazı şirketlerde şef olarak da adlandırılır)
 • İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı
 • İnsan Kaynakları Müdürü
 • İnsan Kaynakları Direktörü

Bu departmanda yürütülen işlemler kesintisiz şekilde gerçekleştirilir ve firmanın işlerinde herhangi bir aksama olmaması sağlanır. İK uzmanı, yöneticisi, müdürü ve direktörü bir bütün olarak çalışarak bireysel performans sistemleri, yetkinlik modelleri ve norm kadro çalışmaları gibi konularda etkili çözümler üretir ve firmanın mükemmel sonuçlar elde etmesine yardımcı olur.

İnsan Kaynakları Uzmanının Sahip Olması Gereken Bilgi ve Beceriler Nelerdir?

İnsan kaynakları departmanında faaliyet gösteren İK uzmanı, alanında etkili çözümler üretebilmesi için belirli bilgi ve becerilere sahip olması gerekir. Başarılı bir insan kaynakları uzmanının bünyesinde barındırması gereken özellikler ise şu şekilde sıralanabilir:

 • İnsanlarla iletişim konusunda iyi olmalıdır.
 • Bilgili, kültürlü ve açık görüşlü olmalıdır.
 • Önyargıdan uzak olmalıdır.
 • Yeniliklere ve gelişime açık olmalıdır.
 • Takım çalışmasına yatkın olmalıdır.
 • Olumlu bakış açısına sahip olmalıdır.
 • İnsan kaynakları departmanında kullanılmak üzere tasarlanan programları kullanma becerisine sahip olmalıdır.
 • Araştırma yapmayı sevmelidir.
 • Raporlama becerisi yüksek olmalıdır.
 • Planlama ve organizasyon becerisi olmalıdır.
 • Sunum yapma konusunda başarılı olmalıdır.
 • İşe alım sürecini iyi bilmelidir.
 • Zaman yönetimi konusunda bilgi sahibi olmalıdır.
 • Mülakat teknikleri hakkında bilgisi olmalıdır.

Özellikle iletişim konusunda doğru teknikleri bilmesi gereken İK uzmanı, karşısındaki kişiyle konuşurken bilgisinden ve deneyimlerinden yararlanarak firma adına olumlu bir etkileşim gerçekleştirir. Teşvik edici ve yönlendirici davranışlarıyla personellerin çok daha aktif ve istekli olmasına yardımcı olur.

Ayrıca kariyer yönetimi konusundaki bilgisiyle çalışanların gelişimine katkıda bulunan insan kaynakları uzmanı, personelin güvenliği için iş sağlığı ve güvenliği konularında da gerekli çalışmaların yapılmasına öncü olur. Özellikle ülkemizde sıklıkla değişen mevzuatlarla ilgili güncel bilgi sahibi olarak çalışanların doğru adımları atmasına yardımcı olur.

İK Görev Tanımları İle Benzer Yazılar

webtures_blog_banner

Yönetim danışmanlığı, büyük şirketlerin ya da işletmelerin iş verimlerini ve performanslarını iyileştirmelerine yardımcı olmak üzere hizmet veren bir uygulamadır. Danışmanlık hizmeti, organizasyon ve yönetim alanlarında işletmelerin sorunlarını çözmek ve gelişmelerini sağlamak amacıyla, alanında uzman ve bağımsız kişiler tarafından sunulmaktadır. Yönetim

webtures

Webtures

yapay-zeka-danismanligi-nedir

Yapay Zeka Danışmanlığı, işletmelerin yapay zeka (AI) çözümlerini planlamalarına, geliştirmelerine ve uygulamalarına yardımcı olan bir hizmettir. Yapay zeka danışmanlığı, işletmelerin yapay zekanın potansiyelini anlamaları ve teknolojiyi kendi iş hedefleri doğrultusunda en etkili şekilde nasıl kullanabileceklerini belirlemelerine yardımcı olur. Yapay zeka

webtures

Webtures

AI İle Marka İzlenimi ve Algı Analizi

Marka İzlenimi ve Algı Nedir? Marka İzlenimi ve Algının Tanımı Marka izlenimi, bir markanın müşteri ve hedef kitle üzerinde bıraktığı genel duygusal ve bilişsel etkileri ifade eder. Algı ise, bu izlenimlerin bireylerin düşünce ve davranışlarını nasıl şekillendirdiğini kapsar. Bu kavramlar,

erenkartav

Eren Kartav

loader