Yönetim Danışmanlığı Nedir?

webtures_blog_banner

Yönetim danışmanlığı, büyük şirketlerin ya da işletmelerin iş verimlerini ve performanslarını iyileştirmelerine yardımcı olmak üzere hizmet veren bir uygulamadır. Danışmanlık hizmeti, organizasyon ve yönetim alanlarında işletmelerin sorunlarını çözmek ve gelişmelerini sağlamak amacıyla, alanında uzman ve bağımsız kişiler tarafından sunulmaktadır. Yönetim danışmanlıkları firmalara, işletmelere belirli ve düzenli bir sistem kurulmasını sağlamak amacıyla hizmet vermektedir.

İşletmeler, kendi içerisinde çözemediği sorunlar ile karşılaştığında bu sorunun çözülebilmesi adına bağımsız kişilerden destek alabilmektedir. Bu kişiler yönetim danışmanlarıdır ve stratejik yönetim, finansal yönetim, pazarlama, dijital dönüşüm gibi alanlarda pek çok çözüm yolu sunabilmektedirler.

Danışmanlık hizmetlerinde pek çok farklı alanda sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Bu durumlarda öncelikle danışmanlık yönetimi ve danışmanlar tarafından mevcut problemler incelenerek durum değerlendirmesi yapılmakta sonrasında gelişme alanları ve gerekli stratejiler belirlenmektedir.

İşletmeler ya da büyük şirketler için iş ve gelişme noktasında sürekliliği sağlayabilmek adına bazı problemlerle karşılaşılabilmektedir. Bu sorunlar genelde yönetim ve strateji konularında görülmektedir. Yönetim danışmanlığı, bu noktada sorunları değerlendirerek çözüm üretme ve öneriler sunmak üzere hizmet vermektedir.

Yönetim Danışmanı Nedir? Ne İş Yapar?

Yönetim danışmanlığı alanında hizmet veren işletmelerin, şirketlerin gelişmelerini sağlayabilecek çözüm yolları üreten kişilere yönetim danışmanı denilmektedir. Bu kişiler, öncelikle firmalara, işletmelere bir sistem kazandırmayı hedeflemektedirler ve verdikleri hizmet pazarlama, stratejik yönetim, dijital dönüşüm gibi alanlarda konuya göre şekillenmektedir.

Şirketlerin ve büyümek, gelişmek isteyen her işletmenin verimlilik ve üretkenlik olmak üzere iki ana hedefi vardır. Bu nedenle işletmeler bu alanda uzman, yetenekli, danışmanlık kabiliyeti bulunan kişilerden yardım almak istemektedirler. Çözüm önerileri, mevcut gelişmeler ve izlenmesi gereken yollar yönetim danışmanları tarafından belirlenmektedir.

Yönetim danışmanları, danışmanlık hizmeti verdikleri işletmelerde büyüme ve gelişmeyi en üst düzeye çıkarma, stratejik önerilerde bulunma ve işletmenin değerini artırma gibi konulardan sorumludur. Danışmanlık hizmeti veren bu kişiler, işletme ve iletişim becerilerini kullanarak sorunların kısa sürede, doğru şekilde çözülmesini sağlamakta ve bu sayede işletmelerin üretkenliğini ve verimliliğini de artırmaktadırlar.

Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri İşletmelere Nasıl Fayda Sağlar?

Yönetim danışmanları, işletmelerin sorunlarına çözüm önerileri üretirken verimliliği sağlamak adına da çalışmalar yürütmektedir. Bu noktada müşteri portföyü ve hedef kitle hakkında doğru analiz yapabilmek verimliliği önemli oranda etkileyecek faktörlerden birisidir.

Peki yönetim danışmanları ile çalışmak işletmelere nasıl bir fayda sağlamaktadır? Yönetim danışmanları; analitik düşünebilme özelliğine sahip, çözüm odaklı, geniş tecrübeye sahip, yenilikçi ve dikkatli kişilerden oluşmaktadır. Bu özelliklere sahip kişilerden danışmanlık hizmeti almak işletmelere bazı faydalar sağlamaktadır;

 • Siparişlerde gecikmelerin önüne geçilmesi
 • Üretimin hızlanması ve kayıpların azalması
 • Zaman ve iş gücünden tasarruf sağlanması
 • Müşteri ilişkilerinin ve müşteri memnuniyetinin artması
 • Kaliteli bir çalışma ortamının sağlanması
 • Ürün çeşitliliğinin artması
 • Mevcut ürünlerin geliştirilmesi yönetim danışmanlığı hizmetinin işletmelere sağladığı faydalar arasındadır.

Yönetim Danışmanı Olmak İçin Hangi Bölüm Okunmalı?

Danışmanlık hizmetleri, son yıllarda çok yükselişe geçmiş bir meslek dalı olması nedeniyle yönetim danışmanlığı eğitimi oldukça merak edilen bir konu haline gelmiştir. Yönetim danışmanı olabilmek için mezun olunması gereken özel bir bölüm bulunmamaktadır.

Ancak sayısal zekasını daha fazla kullanabilen, analitik düşünme kabiliyetine sahip, işletme, matematik, ekonomi gibi bölümlerden mezun olan kişiler, danışmanlık hizmetlerine daha kolay uyum sağlayabilmektedir. Bu noktada yönetim danışmanlığı hangi bölüm sorusundan ziyade hangi eğitimlerin alındığı çok daha önemlidir.

Danışmanlık hizmetleri için özellikle bir bölümden mezun olma şartı aranmasa da devlet ya da özel kurumlardan gerekli eğitimlerin alınması, belirli bir yeterliliğe sahip olunması oldukça önemlidir. Alınan eğitimler ve elde edilen sertifika sonucunda strateji, yönetim, dijital dönüşüm gibi alanlarda hizmet vermekte olan danışmanlık şirketlerinde iş sahibi olabilmek mümkündür.

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı Nedir?

Kurumsal yönetim danışmanlığı, işletmelerin, şirketlerin kurumsallaşma süreçlerinde olması gereken yönetim kurulu, denetim kurulu gibi yapıların oluşturulmasını sağlamak üzerine çalışan danışmanlık hizmetlerinden bir tanesidir.

Kurumsal danışmanlık hizmetlerinde önemli olan şirket faaliyetlerinin devam etmesi, üretim ve verimliliğin sekteye uğramamasıdır. Aynı zamanda üst yönetim kadrosu ve yönetim kurulu üyelerinin ve diğer yapıların düzene oturtulması ve aynı doğrultuda ilerlemesi adına çalışmalar yürütülmektedir.

Kurumsal Danışman Nasıl Olunur?

Kurumsal danışman olabilmek için üniversitelerin psikoloji, işletme, uluslararası ilişkiler, sosyoloji, çalışma ekonomisi gibi bölümlerinden mezun olunması gerekmektedir. Bunun yanı sıra özel ya da devlet kurumlarından alınabilecek olan kişisel gelişim eğitimleri de bu alanda iş bulabilmeyi kolaylaştırmaktadır.

Kurumsal yönetim danışmanlığı hizmetlerinde, alınan eğitimler dışında bu kişilerin;

 • Ekip çalışmasına uygun
 • Analitik düşünmeye sahip
 • Planlı, programlı
 • İletişim becerisi yüksek
 • Yeni fikirlere açık
 • Verileri analiz edebilme
 • Danışmanlık hizmetleri hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olması gerekmektedir.

Stratejik Yönetim Danışmanlığı Nedir?

Stratejik yönetim danışmanlığı, bir işletmenin en önemli kriterlerinden olan müşteri memnuniyeti, çalışanların memnuniyeti, ürün kalitesi, iş verimliliği gibi önemli konuların ayrı ayrı değil, ortak bir güç olarak kullanılması durumuna verilen isimdir.

Stratejik danışmanlığın amacı, şirketlerin değişimlere kısa sürede ayak uydurabilecek hale getirilmesi hatta bu değişime liderlik yapabilecek konumda bulunabilmesidir. Bu alanda önemli olan belirli bir plan yaparak bu plana sadık kalmak değil, her zaman en iyiyi en mükemmeli bulmak üzere çalışmalar yapmaktır. Stratejik danışmanlık bu yönüyle oldukça geniş bir alandır.

Küreselleşen dünya rekabetin de artmasına neden olmuştur. Bu nedenle stratejik planlama ve yönetim danışmanlığı bu alanda kendini geliştirmek, gelecek yeniliklere hazırlamak isteyen işletmeler için vazgeçilmez hale gelmiştir ve bu alanda çalışmalar hız kesmeden devam etmektedir.

Stratejik Yönetim Süreci Nedir?

Stratejik yönetim, öncelikle işletmelerin iç ve dış etmenlerinin dikkatli olarak takip edilmesiyle ilgilenen bir süreçtir. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesi, işletmelerin hangi durumda olursa olsun, gerekli değişiklikleri doğru zamanda yapabilmesini amaçlamaktadır.

Stratejik yönetim süreci işletmelerin, kuruluş amaçlarını, vizyonunu ve misyonunu yerine getirebilmesini ve rekabet ortamında bir adım öne geçmesini sağlayabilecek stratejilerin oluşturulması ve düzenli bir şekilde yönetilmesi süreci olarak açıklanmaktadır.

Stratejik yönetim sürecinin aşamaları şöyledir:

 1. Stratejik bilinç
 2. Stratejiyi uygulayacak kişilerin belirlenmesi ve görevlendirilmesi
 3. Stratejik analiz
 4. Stratejik yönlendirme
 5. Strateji oluşturma
 6. Stratejileri uygulama
 7. Stratejilerin kontrol edilmesi

Stratejik yönetim aşamaları, yöneticilerin stratejik bilince sahip olmalarından itibaren başlanmakta olup, diğer işletmelerin stratejilerinin önüne geçmek ve bu alanda daha başarılı olmak amaçlanmaktadır.

Stratejik yönetim danışmanlığı, sektörde yaşanan değişimlere ayak uydurarak bu değişimlere liderlik yapabilecek yeteneğe sahip olabilmeyi amaçlamaktadır. İşletmeler için her zaman en iyisini, en mükemmelini elde etmek için çalışmak, heyecanı hiç eksilmeyen bir yolculuk olarak tanımlanmaktadır.

Yönetim Danışmanı Ne Kadar Kazanır? Yönetim Danışmanlığı Ücretleri

Yönetim danışmanlığı özellikle son yılların gözde mesleklerinden birisi haline gelmiştir. Dolayısıyla yönetim danışmanlığı maaş konusu da oldukça merak edilen bir konudur. Danışmanlık hizmetlerinde maaşlar bu alanda edinilen tecrübelere, alınan eğitimlere ve iş becerisine göre değişkenlik gösterebilmektedir.

Yönetim danışmanlığı konusunda net bir fiyat aralığı bulunmamakla birlikte, büyük işletmelerle çalışılması halinde başlangıçta 40.000 TL gibi ücretler kazanabilmek mümkündür. Ancak bu durum, işletmenin büyüklüğüne, sağlanan hizmetlere, iş tecrübesine ve alınan eğitimlere göre büyük oranda değişebilmektedir. Dolayısıyla bu alanda en doğru bilgi iş başvuruları esnasında elde edilebilmektedir.

Yönetim Danışmanlığı Nedir? İle Benzer Yazılar

webtures_blog_banner

FBA (Fulfillment By Amazon), Amazon’un satıcılar için sunduğu bir depolama ve sevkiyat hizmetidir, bu hizmet sayesinde satıcılar, ürünlerini Amazon’un lojistik ağına teslim eder ve Amazon, ürünlerin depolanmasından, paketlenmesine, sevkiyatından müşteri hizmetlerine kadar tüm süreçleri yönetir. Bu model, hem yeni başlayanlar

webtures

Webtures

webtures_blog_banner

Yönetim danışmanlığı, büyük şirketlerin ya da işletmelerin iş verimlerini ve performanslarını iyileştirmelerine yardımcı olmak üzere hizmet veren bir uygulamadır. Danışmanlık hizmeti, organizasyon ve yönetim alanlarında işletmelerin sorunlarını çözmek ve gelişmelerini sağlamak amacıyla, alanında uzman ve bağımsız kişiler tarafından sunulmaktadır. Yönetim

webtures

Webtures

webtures_blog_banner

Yeni bir yazılım projesinin yönetimini devralmak üzere olan bir proje yöneticisisiniz ve tek almanız gereken tek sayfalık bir belgedir. Tanıdık geliyor mu? Hepimiz bunu yaşadık, ancak ürününüzü daha iyi tanımak için atabileceğiniz birkaç kolay adım var. Daha bilinçli kararlar vermenize,

kaangulten

Kaan Gülten

loader