Nöro Marketing Nedir?

Nöro Marketing Nedir? Tanımı aynı zamanda “nöro pazarlama” olarak da ifade edilir.

Kullanıcı ve tüketici psikolojisi, davranışları dikkate alınarak, ilgili ürün ya da hizmetin daha iyi pazarlanabilmesi için uygulanan belli başlı teknikler içerir.

Bu önemli bir pazarlama çalışmasıdır. Çünkü bir ürün/hizmetin neden, ne için tercih edildiğine dair elde edilecek cevaplar, ilgili ürün/hizmetin pazarlanmasında önemlidir.

Tüketici tercihleri beklentilerini de kapsayan çalışmalarla, ilgili ürün ya da hizmetin pazarlanması sürecinde hangi kriterlerin özelinde temel verileri sağlar.

Nöro Marketing Nasıl Yapılır?

İlk etapta tüketici davranışlarından gerekli verilerin elde edilmesi ve sonraki etapta ise bu verilerin analiz edilmesi, temel adımlar olarak ifade edilebilir.

Analiz sürecinde ihtiyaç duyulan veriler temel olarak hedef kitlenin, tüketici olarak ne tür davranışlarda bulunduğu ile alakalı verileri kapsar. Temelde üç farklı analiz sürecinden geçer.

Buna göre;

1- Davranışsal
2- Sözlü (verbal)
3- Psikofizyolojik ölçümleme

Tüm bu temel analiz süreçleri neticesinde ilgili dijital ürünün daha fazla satılabilmesine yönelik davranışsal geri dönüşüm oranını yükseltecek adımlar bulunmaktadır.

Nöro Marketing Faydaları

Nöro marketing çalışmaları esasında dijital ürünün pazarlanmasına dair en önemli davranışsal geliştirmeleri yapabilmeye olanak sağlar.

Dijital bir ürünün pazarlanmasında etki eden birçok unsur tabii ki vardır ancak bu unsurlar arasında tüketici davranışları da oldukça önemli bir yere sahiptir.

Dolayısıyla doğru bir marka algısı, geri dönüşüm oranı yüksek bir tanıtım çalışmasının geliştirilmesi aşamasında veriler önemli bir yol gösterici niteliğindedir.

Bu pazarlama stratejisi aynı zamanda hedef kitlenin düşünce yapısı doğrultusunda, kişinin ilgili marka ile ilgili belirli özellikleri kalıcı olarak algılaması sağlanır.

Bu sayede ilgili markaya dair başka ya da rakip markanın ürününde aynı özellikler markayı anımsatır ve davranışsal olmayı başarmış olan markaya yöneliktir.

Bu nedenle hedef kitle davranışlarının analizi ve bu doğrultuda kampanya geliştirilmesi, uzun vadede başarılı ve marka kalıcığı açısından önem teşkil eder.

Nöro Marketing Nedir? İle Benzer Yazılar

webtures_blog_banner

Dijital pazarlama adına hedef kitlenizi doğru zamanda doğru bir slogan ile yakalamanız git gide zorlaşmaktadır. Geleneksel pazarlama yöntemleri ise gün geçtikçe raflara kaldırılıyor ve istenen performansları sağlayamıyor. Reklam engelleme yazılımları (Adblock vb.) kullanım oranları arttıkça da dijital pazarlama adına birkaç

webtures

Webtures

Blog (1)

Sorumlu yapay zeka, yapay zeka sistemlerinin etik ve güvenilir bir şekilde geliştirilmesini ve kullanılmasını sağlayan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, yapay zeka teknolojilerinin insan hayatına olumlu katkılar sunarken olası riskleri ve etik sorunları en aza indirmeyi amaçlar. Sorumlu yapay zeka ilkeleri,

webtures

Webtures

atiye-berika-blog

Yapay zeka ile PDF düzenleme iş süreçlerinizi hızlandırın ve verimliliği artırın. Bu kapsamlı rehberde, PDF dosyalarınız üzerinde yapay zeka teknolojilerini nasıl kullanabileceğinizi, metin ve görüntülerdeki düzenlemeleri nasıl otomatize edebileceğinizi ve PDF belgelerinizi nasıl daha erişilebilir ve güvenli hale getirebileceğinizi adım

berika-ertas

Atiye Berika Ertaş

loader