Risk Yönetimi Nedir?

Risk Yönetimi

Hem bireysel hem de kurumsal açıdan oldukça önemli bir kavram olan risk, gelecekte gerçekleşmesi mümkün olan ve olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına neden olan olaylar olarak ifade edilebilir. Bu tür olasılıkların tespit edilmesi ve elde edilen bulgular doğrultusunda stratejik adımların planlanması ise risk yönetimidir. 

Günümüzde firmalar için oldukça önemli bir yere sahip olan risk yönetiminde tespitlerin isabetli olması gerekir. Bu sayede firma risk alma konusunda seçici davranarak baş edebileceği oranda risk taşıyan oluşumların içerisine dahil olur. Bu yaklaşım biçimi sayesinde firmanın potansiyeli net bir şekilde görünür ve bundan mümkün olan en yüksek verim alınarak gelişim sürecine katkıda bulunulur. 

Bununla birlikte risk yönetimi mükemmel şekilde uygulansa da risklerin sıfırlanması ve tamamen kontrol edilmesi mümkün değildir. Sadece mümkün olan en iyi önlemler alınarak oluşabilecek zararın minimize edilmesi sağlanır.

Firmalarda Risk Yönetiminin Önemi Nedir?

Kurumsal olarak faaliyet gösteren firmaların risk yönetimi konusunda yetkin olması gerekir. Bu tür çalışmalarla olası sıkıntılarda firmanın itibarı zedelenmez ve saygınlığına, hedeflerine ya da stratejilerine zarar verebilecek durumların yaşanması önlenir. Firmanın risklerini tanımlama, bunların etkilerini azaltma, yaşanabilecek sıkıntılarda kimlerin nelerden sorunlu olacağına karar verme ve gelişmeleri takip etme gibi süreçlerin tamamı en iyi şekilde yönetilerek istenen sonuçların elde edilmesi sağlanır.  

Firmalarda risk yönetimi olmazsa olmaz bir ihtiyaç haline gelmiştir. Finansal kayıpları minimize eden bu sistem, aynı zamanda firmayı dış tehditlerden korur ve kurumsal itibarına zarar gelmesini engeller.

Kurumsal Firmalarda Risk Yönetiminin Amaçları Nelerdir?

Kurumsal firmalarda risk yönetimi çok çeşitli amaçlarla kullanılır. Bunlar kısaca şu şekilde sıralanır:

 • Riskler makul seviyede tutulur. 
 • Kayıplar en aza indirilir.
 • Hızlı ve etkili kararların alınması sağlanır. 
 • Firma çalışanlarının yeniliklere açık olması sağlanır. 
 • Kaynak israfı önlenir. 

Kurumsal Firmalar Risk Yönetimine Neden Gerek Duyar?

Çok çeşitli amaçlarla gerçekleştirilen risk yönetimi özellikle kurumsal firmalar için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Kurumsal firmaların risk yönetimine ihtiyaç duyma nedenlerinin başında sürdürülebilirliğin kesintisiz olmasını sağlamak gelir. Varlığının kalıcı olmasını isteyen firmalar bu sistemi uygulayarak gelişim göstermeli ve sürekli ilerlemelidir. 

Gereksiz maliyetlerin azaltılması için de oldukça etkili olan risk yönetimi, gelir istikrarının sağlanması açısından da avantajlıdır. Firmanın yasal düzenlemelere uyum sağlaması konusunda başarılıdır ve istenen sonuçların elde edilmesine yardımcı olur. 

Risk Yönetiminin Aşamaları Nelerdir?

Kurumsal firmaların her koşulda oluşabilecek sorunlara karşı önlem alarak zararlarını minimal seviyede tutmasını sağlayan risk yönetimi genel olarak şu aşamalardan oluşur:

 • Planlama: Planlama aşamasında riskler tespit edilir ve belirlenen riskler için hem maddi hem personel hem de yönetimsel açıdan önlemler alınır. 
 • Proaktiflik: Tespit edilen risklerden etkilenmeyi beklemek yerine bu risklerin şekillendirilmesi için çeşitli stratejiler oluşturulur ve gerekli adımlar atılır. 
 • Potansiyel Riskleri Tanımlama: Risklerin kendi kendine yol olmayacağının bilincinde hareket edilerek en kısa sürede gerekli önlemlerin alınması gerekir. Bu da ancak potansiyel risklerin en iyi şekilde tanımlanmasıyla mümkün olur. 
 • Cevap Hazırlama: Gerçekleşmesi muhtemel olan her türlü risk için ideal bir cevap hazırlanmalı ve riskin gerçekleşmesi durumunda bu cevaplar verilmelidir. 
 • Devamlılık: Risklerin belirlenmesi ve bu risklere özel önlemlerin alınması süreci devamlılığını korumalıdır. Çünkü her zaman yeni risklerin ortaya çıkması mümkündür. 

Risk Yönetimi Sürecinde Ortaya Çıkan Risk Türleri

Mevcut sistemde yaşanan değişiklikler, firmalar arasındaki rekabet, finansal belirsizlikler, müşterilerin beklentileri gibi nedenlerle kurumsal firmalarda her zaman risk yönetimine ihtiyaç duyulur. 

Bu süreçte karşı karşıya kalınan risk türleri ise şu şekilde ifade edilebilir:

 • Uyum Riskleri (Mevcut kurallara, kanunlara, hukuki düzenlemelere, kurum içerisindeki yönetmeliklere uyum sağlama sürecinde ortaya çıkan sıkıntılar)
 • Finansal Riskler (Kredilerin faiz oranlarından, para yönetiminden ya da döviz dalgalanmalarından oluşabilecek problemler)
 • Dış Çevre Riskleri (Doğal afetler, siyaset ve ekonomik sorunlar, rekabet ortamındaki kurallarda yapılan değişiklikler nedeniyle ortaya çıkan riskler)
 • Operasyonel Riskler (Firma içerisindeki ihmallerden, hatalardan ya da aksamalardan kaynaklanan sorunlar)
 • Raporlama Riskleri (Mevzuata uygun olmayan beyanlar ve raporlamalar nedeniyle oluşan sıkıntılar)
 • Marka Yönetimi Riskleri (Firmanın ünvanı ve yönetim şekliyle ilgili yaşanan sıkıntılar)

Risk yönetimiyle ortaya çıkan tüm bu risklerin en az zararla üstesinden gelinir ve firmanın gelişmesi için ortaya çıkabilecek sorunların bertaraf edilmesi sağlanır.

Risk Yönetimi Nedir? İle Benzer Yazılar

webtures_blog_banner

Online İtibar Yönetimiyle İlgili En Çok Sorulan 7 Soru ve Yanıtı Yeni bir gün, kriz yaşayan bir marka daha…  Geçen yıl Chipotle, bu yıl United Airlines ya da gelecek yıl <boşluğu doldurun> olsun, çözülmesi gereken itibar sorunları olan şirketlerin listesi

webtures

Webtures

Blog (1)

Sorumlu yapay zeka, yapay zeka sistemlerinin etik ve güvenilir bir şekilde geliştirilmesini ve kullanılmasını sağlayan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, yapay zeka teknolojilerinin insan hayatına olumlu katkılar sunarken olası riskleri ve etik sorunları en aza indirmeyi amaçlar. Sorumlu yapay zeka ilkeleri,

webtures

Webtures

atiye-berika-blog

Yapay zeka ile PDF düzenleme iş süreçlerinizi hızlandırın ve verimliliği artırın. Bu kapsamlı rehberde, PDF dosyalarınız üzerinde yapay zeka teknolojilerini nasıl kullanabileceğinizi, metin ve görüntülerdeki düzenlemeleri nasıl otomatize edebileceğinizi ve PDF belgelerinizi nasıl daha erişilebilir ve güvenli hale getirebileceğinizi adım

berika-ertas

Atiye Berika Ertaş

loader