+90 216 599 0495

User Experience Yönetimi

User Experience Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Geleneksel pazarlama anlayışının sınırları dışında kalan deneyimsel pazarlama, çağımızın gerekliliklerine her açıdan yanıt veren yeni nesil stratejik ve inovatif bir yaklaşım olarak öne çıkar. Bu yaklaşımın odağında yer alan müşteri deneyimi kavramı da tüketiciyi sadece satın alan ve tüketen organizmalar olarak tanımlayan geleneksel anlayışın ötesinde bir iletişim ilkesinden güç alır. Bu doğrultuda user experience, nam-ı diğer müşteri deneyimi; müşterinin duygusal varlığını kabul eden ve onlarla duygusal yollarla etkileşim kurarak onların yaşam tarzlarına yönelik uygulamalarla deneyim yaşatmayı amaçlayan bir terminolojidir.

Müşteri Deneyimi Tasarımı Nasıl Yapılır?

Müşteri deneyimi, işletmenin faaliyet gösterdiği endüstriye göre farklı şekillerde tasarlanır. Örneğin perakende alanında satış yapan bir giyim markası için müşteri deneyimi daha çok mağaza içi satış deneyimi ile alakalıyken tamamen dijital üzerinden faaliyet gösteren bir e ticaret sitesi için de kullanıcı ara yüzü ile alakalı bir durumdur. Bunun yanı sıra, müşteri deneyimi tasarımı süreci tamamen stratejik bir süreç olmakla birlikte; kullanıcı ya da tüketicinizin sizin markanızla etkileşim kurduğu ana yönelik yaratıcı çözümleri kapsar. Bu çözümler; bütünleşik pazarlama iletişimi uygulamaları, oyunlaştırma stratejileri ve sadakat programı gibi müşteri odaklı stratejilerle de zenginleştirilebilir.

Dijital Markalar İçin Müşteri Deneyim Yönetimi Rehberi

Dijital markalar, iş modellerini tamamen internet teknolojileri ile geliştirmiş dolayısıyla tüketici ile kullanıcı arasında bir fark gözetmeyen markalardır. Durum böyle olunca dijital markalar, gelenekselden tamamen uzaklaşan pazarlama yönelimleriyle daha yaratıcı süreçlere odaklanmaktadır. Müşteri yolculuğu haritası adı verilen bir yaklaşımı kullanarak tüketiciyle kurulan etkileşime daha genel bir perspektiften bakarlar. Bu haritalar sayesinde, kullanıcının dijital hizmete tıklama anından site ya da uygulama içerisindeki faaliyetlerine, satın almadan satış sonrası reaksiyona kadar markayla olan tüm etkileşimi analiz edilir. Bu analizler sonucunda da tüketicinin davranışsal ve psikolojik kodlarına uygun deneyim süreçleri tasarlanır. Müşteri deneyimi tasarımı başlığında oldukça etkili olan bu süreç sayesinde, markalar kullanıcılarıyla hem duygusal hem de pratik açıdan etkileşim kuran deneyimsel pazarlama stratejileri geliştirirler.

  • Add to Phrasebook
    • No word lists for Turkish -> English…
    • Create a new word list…
  • Copy

Yükselmeye hazır mısınız?