+90 216 599 0495
+90 216 599 0495

Kullanıcı Deneyimi (User Experience)

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte markalar ağırlıklı olarak internet üzerinden pazarlama işlemlerini yürütmeye başlamıştır. Özellikle son yıllarda markaların ürün geliştirme çalışmalarında kullanıcı deneyimi kavramı sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.

UX (User Experience) olarak belirtilen kullanıcı deneyiminin açıklaması kısaca; bir ürün ya da hizmeti kullanan kişinin bu esnada ortaya koyduğu duygu ve davranışların bütünüdür. Bu duygu ve davranışlar;

 • Pratiksel,
 • Deneysel,
 • Etkisel,
 • Anlamsal,
 • Değersel açılardan analiz edilmektedir.

UX ile ilgili çalışmalar hakkında her geçen gün daha fazla araştırma yapılmaktadır. Özellikle hedef kitlenin markaya yönlendirilmesi için kilit nokta görevi gören UX, güçlü bir marka olmayı hedefleyen firmaların eğilim göstermesi gereken bir konusudur.

Kullanıcı Deneyiminin Özellikleri

Karmaşık bir kavram gibi görünmesine rağmen hayatımızın birçok aşamasında yaşadığımız kullanıcı deneyimi, aslında bir ürünün ya da hizmetin tüm sürecidir. Sabit aynı zamanda kopyalanabilir olan UX, genel olarak 5 temel adımda gerçekleşir. Bunlar;

 • Ön koşul olarak adlandırılan kullanıcı hikâyeleri ve kullanıcı trafiği,
 • Keşif süreci olarak bilinen çizimler, wireframe yapılar, bilgi yapıları, prototip, A/B testler,
 • Tasarım olarak bilinen modelleme ve devretme süreci,
 • Kalite kontrol amacıyla incelenen hız, hata payı ve diğer detaylar,
 • Geri bildirim şeklindedir.

UX genel olarak markaların hedeflerini ya da stratejilerini tasarlama sürecidir. Kullanıcı deneyiminin başarılı bir şekilde tasarlanması ile markalar en doğru çözümlerle ürünlerini ya da hizmetlerini şekillendirir.

Kullanıcı Deneyimi ile Kullanıcı Arayüzü Arasındaki Fark

Kullanıcı deneyimi (UX) ile kullanıcı arayüzü (UI) birbirine sıklıkla karıştırılan iki ayrı kavramdır. Oysa ki kullanıcı arayüzü UX sürecinin bir parçası niteliğindedir. Kullanıcı deneyiminin sürecinde;

 • Data analizi,
 • Kullanıcı tatmini,
 • Prototipleme,
 • Site haritalama gibi teknikler mevcuttur.

Bununla birlikte kullanıcı arayüzünde;

 • Aksiyon butonları,
 • Sayfa üzerinde kullanılan araçlar,
 • İçerik ve görsel tasarım gibi görselliği temsil eden konular mevcuttur.

Kısacası UX ile ürünün kullanılabilir olması, UI ile ürünün görsel tasarımının kullanıcı dostu olması sağlanır.

Kullanıcı Deneyiminin Önemi

Kullanıcı deneyiminin önemi özellikle son dönemlerde sıklıkla gündeme gelmektedir. Birçok açıdan markalara fayda sunan bu yöntem, doğru şekilde yorumlandığında hedef kitleye kolaylıkla ulaşılması sağlanır. Bununla birlikte UX sürecinde yanlış çıkarımlar yapıldığında ise başarılı sonuçların elde edilmesi imkânsız hale gelir.

Kullanıcı deneyiminin önemi genel olarak şu şekilde açıklanabilir:

 • Ürünün kolaylıkla kullanılabilir olması sağlanır.
 • Kullanıcıların ürünün özellikleri ile tatmin olması amaçlanır.
 • Ürünün kullanıcıya beğendirilmesi değil, kullanıcının ürünü kendiliğinden beğenmesi hedeflenir.

Kullanıcı Deneyimi Değerlendirmesi için Kılavuz

Kullanıcı deneyimi, ürününüzün değerinin gözle görülür derece artmasını sağlayabilecek bir hizmettir. Süreç, ürününüzün kullanıcı deneyimi yönüne ve değerine yönelik kapsamlı analizini içerir. Kullanıcı Deneyimi değerlendirmesi sayesinde, ürününüze zarar verebilecek sorunları tespit edebilecek ve...Yükselmeye hazır mısınız?